Denník N

o najohrozenejšom druhu na tejto Zemi

akcia – reakcia
čas pre rovnováhu

už pár desaťročí žijeme v čase krízy otcovstva.
všimli ste si, vidíte to okolo seba? dotklo sa to aj vás, osobne?
napadlo vás niekedy, ako sa to mohlo stať?

na počiatku minulého storočia nastalo v spoločnosti veľké uvoľnenie témy žien a detí.
bolo to žiadúce a v súlade s prirodzeným vývojom udalostí.
akcia – reakcia.
volebné právo žien, antipedagogické hnutia, protiprúdy voči autorite v umení, filozofii i vede. feministické a iné emancipačné tendencie  ako reakcia na stáročia trvajúci patriarchát a dominanciu muža.

ťažko nám je z dnešného miesta rozhodnúť, kto komu ubližoval a prečo.

podstatné je, že niekolko generácií vyrastajúcich v týchto myšlienkach, pocítilo deštruktívne následky.

otcovia skutočne chýbajú v živote detí a je to stále horšie. život sa nemazná, ale stále znova nás stavia pred dôsledky svojich rozhodnutí a naše križovatky sú často neriešiteľné.
mamy, ktoré sa rozhodli a akýchkoľvek dôvodov vychovávať svoje deti bez otcovskej autority, a dokonca bez náhradnej otcovskej osoby (ako môže byť hoci starký, strýko, alebo dobrý náhradný tatko) – zvyknú opakovať, že svojim deťom budú všetkým.

nemôžu byť, aj keby život položili.

muž i žena majú rozdielne danosti a v každej vývinovej etape dieťaťa – nesú inú informáciu, ktorú nemôže nikto iný nahradiť. (Eriksson)

pretože nikto na svete nemôže tak zranit alebo budovat dieta – ako otec.
môžeš spomenút na svojho otca
uvažuj, v čom ta obohatil, a v čom si sa chcel od neho oddeliť (a prečo).
všetci vieme, že život nie je ľahký a nikto nie je dokonalý.
čo bolelo, ODPUSŤ PROSÍM. inej cesty niet
čo bolo dobré a krásne, podaj ďalej svojim deťom.

jasne ukazuj dieťaťu jeho hodnotu, podporuj jeho sebaistotu a sebadôveru, pomôž mu obstáť vo svete, kde platí iba krása, mladosť, úspech (Dobson)
uč ho dôležitým veciam pre život. nedaj sa odstrihnúť od svojho dieťaťa, hoci by to aj po rozchode vyzeralo beznádejné. nestrať sa kvôli komplikáciám, zo sveta svojho dieťaťa. (Matějcek, Ballnik)
daj mu životnú istotu, opakuj mu, že ho miluješ, povedz mu to jasne –

ináč ostane zablokované v úzkosti a neprerazí. alebo preletí cez mantinely.
roztriešti sa na márne kúsky.

skutočným otcom sa muž stane iba cez dobrú matku svojich detí.

vyberaj si starostlivo ženu svojho života.

cez tento mechanizmus sú otec- matka- dieťa spojené nádoby. (Škoviera)
Rúfus, ktorý neopustil svoje postihnuté dieťa – to zhrnul za všetky dlhodobé výskumy slovami:

podaruj deťom otecka, nie iba včera.
bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera
.

a že je ovečka zatúlaná a koľko je to neliečiteľnej bolesti, vieme svoje
za tie roky som nevidela jediné dieťa s poruchami správania, ktoré by malo tému otca uspokojivo vyriešenú.
a tieto zranené deti bez otca sa onedlho stanú otcami.

čo môžu svojim deťom odovzdať a čo vpečatia do ich duší, je nad slnko jasné

neubližujme svojim deťom, nevyháňajme otcov z ich života, nech sú akíkoľvek:

majú byť zmysluplne prítomní.  všetci sme súčasťou dokonalého vzorca, a každá veličina v ňom ovplyvňuje tú druhú.
čas pre rovnováhu

paternity

… ústredná téma v hlave problémového chlapca.
a nevedel ani kráčať po svojej ceste. stal sa bremenom pre spoločnosť
vynásobené tisíckrát tisíc tisícov

Teraz najčítanejšie