Denník N

Cení si naša spoločnosť ženskú prácu menej, ako mužskú?

Od dnešného dňa pracujú ženy zadarmo. Priemerne zarábajú o 19 % menej, ako muži. Nejde ale iba o platové rozdiely na rovnakej pozícii. Oblasti dominované ženami sú vo všeobecnosti ohodnotené horšie, ako tie dominované mužmi. Porovnajme si napríklad školstvo a oblasť informačných technológii.

Podľa portálu Platy.sk je učiteľská pozícia na stredných školách ohodnotená medzi 897 – 1 630 € záležiac od regiónu. Zastúpenie žien na tejto pozícii predstavuje 65 %. Osoby na tejto pozícii pritom najčastejšie postupujú na učiteľskú pozíciu základných škôl. Tá je neprekvapujúco ohodnotená horšie (845 – 1 573 €) a zastúpenie žien tvorí až 81 %.

Na základe dát rovnakého portálu je pozícia IT konzultanta/tky ohodnotená 1 387 – 3 429 €. Zastúpenie žien na tejto pozícii tvorí len 19 %. Osoby z tejto pozície najčastejšie putujú na pozíciu IT projektového manažéra/ky, na ktorej sa plat pohybuje v rozpätí 1 624  – 3 609 €. Zastúpenie žien je tam o čosi vyššie, približne 23 %.

Top 3 pracovné oblasti s najvyšším platovým ohodnotením predstavujú vrcholový manažment, informačné technológie a manažment. Priemerný hrubý plat sa tam pohybuje na úrovni 2 127 – 3 743 €. Na opačnom konci sa nachádza textilný priemysel, pomocné práce a cestovný ruch ako top 3 oblasti s najnižším platových ohodnotením. Osoby zamestnané v týchto oblastiach dostanú v priemere 815 – 1 049 € v hrubom. Kým najlepšie plateným oblastiam dominujú muži, pri najhoršie platených oblastiach sú to ženy.

Treba ale podotknúť rozdiel medzi naratívmi „ženy si vyberajú nižšie platené pozície“ a „oblasti dominované ženami sú horšie ohodnotené“. Ženy si zámerne nevyberajú kariéru s nižším platovým ohodnotením.  Je to o tom, že si naša spoločnosť cení ženskú prácu menej, ako tú mužskú. Zoberme si spomínané učiteľské pozície. Je to zamestnanie, ktoré vyžaduje súbor schopností, je psychicky náročné a naša budúcnosť je na ňom závislá. Potrebu kvalitného školstva dnes snáď nie je nutné ďalej vysvetľovať. Nepochybne aj sféra informačných technológii vyžaduje celý rad zručností. Dá sa polemizovať nad tým, či je jedna sféra dôležitejšia, ako tá druhá. Jedno je však isté. Výška platu závisí od toho, či ste muž, alebo žena.

Uveďme si ďalšiu bežnú situáciu v slovenských domácnostiach. Stereotypná práca ženy v domácnosti je aj napriek svojej náročnosti vykonávaná bez finančného ohodnotenia. Vyžaduje si to schopnosť vykonávať niekoľko zamestnaní súčasne. Pokiaľ žena ostane na materskej, je finančne odkázaná na partnerovi. Značne to ovplyvní aj jej spoločenský život. Čo je ale najdôležitejšie, v kariére a platovom ohodnotení už bude neustále zaostávať za svojim mužským rovesníkom s totožným vzdelaním. Bohužiaľ, aj dnes predstavuje pre ženu materstvo určitú prekážku.

Ženy môžu platovo zaostávať aj pretože si po materskej vyberú prácu na polovičný úväzok. V dnešnom svete práce je stále skôr výnimočné mať flexibilnú pracovnú dobu, vďaka ktorej by si žena vedela zladiť pracovný a súkromný život. Polovičný úväzok však zároveň predstavuje aj nižšie platové ohodnotenie. Od muža naopak nie je spoločnosťou očakávané ísť na materskú dovolenku, práve naopak. On sa má venovať  svojej kariére. Práve najvyššie ohodnotené zamestnania vyžadujú obrovský časový kapitál, ktorý v rodine má zvyčajne on. Z uvedeného vyplýva, že jedným z faktorov prispievajúcich k rodovej nerovnosti je aj materská dovolenka, alebo schopnosť ženy vynosiť a porodiť dieťa.

Vo svete je mnoho príkladov, ako znížiť rodovú platovú nerovnosť. Napríklad také Švédsko zaviedlo mechanizmus, vďaka ktorému si vedia rodičia rozdeliť materskú dovolenku. Posilnilo sieť škôlok tak, aby tam našlo miesto každé dieťa od troch rokov. Zostáva otázkou, akú politiku chceme robiť. Či chceme robiť regres, alebo progres. Myslime na to. Najmä v dnešný deň, keď si pripomíname stále prítomnú nerovnosť.

Teraz najčítanejšie

Andrea Báťková

Študentka environmentálneho inžinierstva so záujmom o rodovú rovnosť.