Denník N

Nepodali ste daňové priznanie včas? Zistite, aké máte možnosti

Koncom roka už daňové priznanie nie je horúcou témou, no napriek tomu sa mnohí Slováci ocitnú v situácii, kedy zistia, že si svoju daňovú povinnosť nesplnili. Aké sú možnosti a hrozí im pokuta?

Môžu nastať rôzne situácie – daňovník nestihne podať daňové priznanie včas, objaví v ňom chybu, alebo až neskôr zistí, že mu vznikla povinnosť.

Opravné daňové priznanie

Ak objavíte chybu v daňovom priznaní ešte pred termínom jeho podania, máte možnosť podať opravné daňové priznanie. Platí, že daňový úrad bude brať do úvahy poslednú doručenú verziu vášho daňového priznania, aj keby ste podali opravných daňových priznaní viac. Za tento úkon vám nehrozí žiadna pokuta.

V roku 2021 bol štandardný termín pre podanie daňového priznania 31. marec 2021. V prípade, že ste daňový úrad požiadali o predĺženie lehoty, čas ste mohli mať do 30.6.2021, v prípade zahraničných príjmov až do 30.9.2021.

Dodatočné daňové priznanie

V prípade, že v daňovom priznaní objavíte chybu po termíne jeho podania, máte možnosť podať dodatočné daňové priznanie. V tlačive pritom vyplníte aj riadky venované špeciálne dodatočnému daňovému priznaniu. Povinnosť podať daňové priznanie máte v prípade, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní mala byť vyššia, daňová povinnosť mala byť vyššia než tá, ktorú vám vyrubil správca dane, prípadne daňová strata je nižšia, než bola uvedený v daňovom priznaní.

Dodatočné daňové priznanie odporúčame podať čo najskôr, ako zistíte nezrovnalosti vo výpočte dane. Finančná správa uvádza, že je potrebné ho podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako zistíte dané skutočnosti.

Ak sa pýtate, či vám za dodatočné priznanie hrozí pokuta – je to možné. Výška sankcie pritom závisí aj od toho, či zvýšenie daňovej povinnosti oznámite vy alebo správca dane. Minimálna výška pokuty je 1 % z vyrubenej dane alebo 1 % z rozdielu daňovej povinnosti. Maximálna výška nesmie presiahnuť sumu vyrubenej dane. Ak dodatočné daňové priznanie znižuje vašu daňovú povinnosť, pokuta vám nehrozí.

Daňové priznanie ste nepodali vôbec

Možno ste o svojej daňovej povinnosti netušili, alebo ste na ňu úplne zabudli. Aj to sa stáva – v tomto prípade vám od daňového úradu hrozí pokuta za nepodanie daňového priznania vo výške od 30 € do 16 000 €. Hoci z našich skúseností „bežní smrteľníci“ dostávajú najčastejšie pokuty vo výške 30 € – 60 €, odporúčame si túto povinnosť splniť čo najskôr dodatočne. Výšku pokuty určuje daňový úrad individuálne, pričom prihliada na závažnosť vášho nepodania, trvanie a možné následky.

Teraz najčítanejšie