Denník N

Chcete vedieť, ako ste spoľahlivý? Opýtajte sa daňového úradu, bude mať na to index

Novela daňového poriadku schválená v parlamente 27. októbra priniesla okrem novej povinnosti nahlasovania bankových účtov pre všetkých platiteľov DPH aj ďalšie novinky. Jednou z nich je zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Pamätám sa, ako s týmto indexom prišla ako so svojou vlajkovou loďou bývalá štátna tajomníčka ministerstva financií, nominantka SNS. Netuším, kto mal potrebu pokračovať v tomto diele, ale ja jeho zmysel nevidím už od začiatku. Ba dovolím si povedať, že daňovníkovi môže viac poškodiť, ako ho zvýhodniť.

Čo vlastne index daňovej spoľahlivosti je?

Je to hodnotenie daňových subjektov, všetkých, ktoré sú registrované na daň z príjmov. Dôvodová správa hovorí o tom, že subjekty, ktoré zodpovedne pristupujú k svojim daňovým povinnostiam budú odmenené benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.

Daňový úrad už pred časom posielal niektorým subjektom oznámenie o osobitných daňových režimoch a teraz im pošle oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do 28. 2. 2022.

Hodnotiace obdobie bude kalendárny polrok, takže máte možnosť polepšiť sa.

A aké sú vlastne kritériá, podľa ktorých vám správca dane pridelí vaše hodnotenie, teda index?

Index daňovej spoľahlivosti sa určí na základe nasledovných kritérií:

 • plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
 • plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz v lehote podľa osobitného predpisu,
 • splnenie registračnej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,
 • splnenie oznamovacej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,
 • plnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí správcu dane,
 • uvedenie dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 • uplatnenie nároku vo výške podľa osobitných predpisov,
 • zaplatenie alebo odvedenie dane alebo preddavku na daň v ustanovenej lehote,
 • plnenie povinností, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
 • plnenie povinností, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
 • plnenie povinností, za porušenie ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.

Keď vás teda takto ohodnotia a oznámia vám hodnotenie, aby toho nebolo málo, zoznam hodnotení uverejnenia aj na webovej stránke Finančnej správy. V tomto zozname budú zverejnené vaše údaje vrátane IČ, DIČ. Prvý zoznam zverejnia do 30. 6. 2022.

No a mohli by sme konečne prejsť aj k avizovaným benefitom. Tých zase až tak veľa nie je, ako by ste si mohli myslieť. Ak budete ohodnotení ako vysoko daňovo spoľahlivý subjekt, správca dane vám ponúka:

 • čiastkový protokol v rámci daňovej kontroly nároku na DPH,
 • lehotu 15 dní v súvislosti s výkonom daňovej kontroly,
 • polovičnú cenu za vydanie záväzného stanoviska, teda po novom 500 eur,
 • cenu za schválenie metódy transferového oceňovania 10 000 eur.

Celkom dobrý deal nie?

V skutočnosti vám podľa môjho názoru môže takéto hodnotenie oveľa viac poškodiť ako pomôcť. Akokoľvek budú kritériá indexu nastavené, vždy budú do určitej miery subjektívne. Zoberte si napríklad bežnú prax v prípade daňových kontrol. Vznikne vám dorúbenie dane, vy nemáte finančné prostriedky, aby ste to naraz uhradili, prípadne sa rozhodnete riešiť to ďalej súdnou cestou a počas tohto procesu sa vám pokojne môže stať, že ak bude nedoplatok vyšší ako 5 000 eur, a vy ho budete mať dlhšie ako jeden rok, ešte vás aj vylúčia z podnikania plus celý čas budete hodnotený ako daňovo nespoľahlivý subjekt. A to možno ten súd nakoniec po rokoch aj vyhráte.

Index daňovej spoľahlivosti nemá pre prax podnikateľov absolútne žiadny význam. Myslím, že podnikatelia by konečne uvítali, aby sa tu robili zmeny, ktoré im aj reálne pomôžu. A to nehovorím o premlčanom odškodňovacom zákone, či po mesiacoch upravenom vzorci na poskytnutie pandemickej pomoci.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.