Denník N

Gemer, všade samý Gemer

Zjavné je to už niekoľko rokov. Výskyt zmienok o kráse a príťažlivosti Gemera na sociálnych sieťach, v tlači a kdekade inde rapídne rastie. Miestami to začína pripomínať ten starý vtip o Leninovi a konzerve.

Celkom nepochopiteľné to nie je. Ľudia sem prídu, otvárajú ústa od úžasu, padajú od prekvapenia na zadok a podobne. Sú to najmä, ale nie len, turisti, dnes takí módni urbexeri (aj keď na Gemeri je to skôr countex ako urbex) a, pravdaže, mnohí Gemerčania. No sú aj takí, ktorí by najradšej ušli niekam strašne ďaleko. Mnohokrát, ale zďaleka nie tak často, ako by sa mohlo zdať, sú to ľudia, ktorí na Gemeri žijú. Niežeby sa im tu nepáčilo. Ide skôr o to, že hoci sa naša krajina v posledných rokoch hrdí nízkou nezamestnanosťou, na Gemeri to neplatí. Nezamestnanosť je vysoká a nájsť si prácu v regióne nie je jednoduché.

No a teraz, že čo s tým.

Ako dosiahnuť, aby rastúci záujem o Gemer zo strany tých prvých bol prínosom aj pre tých druhých, respektíve pre všetkých. Možno by stačilo trochu to tu zveľadiť (to kto vymyslel toto slovo?) a naučiť ľudí chytať ryby (obrazne povedané, samozrejme).

Klasik sa pýta: Čo robiť? (zasa ten Lenin, dnes už fakt naposledy). Nuž, možno toto:

  1. zriadiť nadáciu financovanú najmä z lokálnych zdrojov, ktorá by slúžila na financovanie vlastného vkladu vlastníkov pri projektoch na obnovu pamiatok. Napriek všetkému, čo tu bolo povedané, existujú aj na Gemeri prosperujúce podniky, a aj ľudia by iste radi prispeli, keby videli, že to má zmysel. Pre obec s desiatkami či stovkami obyvateľov alebo cirkevný zbor s desiatkami či stovkami (občas aj jednotkami) členov, ktoré žiadajú o grant na obnovu pamiatky vo svojom vlastníctve, je obvykle veľmi zložité, ba priam nemožné prispieť vlastným vkladom vo výške stovák či tisícov eur. Toto by mohlo pomôcť;
  2. založiť trustový fond, do ktorého by sa kúpou alebo dlhodobým prenájmom získavali historicky cenné a architektonicky hodnotné objekty, a to nie len štátom registrované pamiatky. Práve naopak. Po celom Gemeri existuje množstvo starých technických zariadení, historických budov a prvkov ľudovej architektúry, ktoré sa nám rozpadávajú pred očami. Pre mnohé by to bola záchrana v poslednej chvíli. A pre mnohé je už neskoro (o tom nabudúce). Po citlivej, opakujem, citlivej (citlivej!!!) obnove tak, aby sa zachovala či zvýraznila ich historická hodnota a architektonicky cenné prvky, by sa tieto objekty mohli využívať napríklad na podnikanie, v cestovnom ruchu alebo na komunitné účely (bolo by fajn, keby v takomto prípade o komunitnom účele rozhodli obyvatelia danej obce). Ďalšia činnosť fondu by sa mohla financovať z takto získaných príjmov;
  3. vytvoriť agentúru (alebo tým poveriť nejakú dobre fungujúcu a spoľahlivú organizáciu) na systematickú podporu malého podnikania. Systematickú v tom zmysle, že nájdeme ľudí, ktorí by možno chceli podnikať, ale nemajú odvahu, financie alebo know-how. Poskytneme im dôkladnú prípravu a budeme im poskytovať podporu aj počas prvého roka či dvoch ich reálneho podnikania (to je o tom chytaní rýb, obrazne povedané). Druhým pilierom takejto podpory by mohli byť mikropôžičky;
  4. rôznymi formami sociálneho podnikania systematicky podporovať udržateľné zamestnávanie nízko kvalifikovaných a ťažšie zamestnateľných osôb.

Gemer môže prosperovať (existujú dôkazy, že už to tak kedysi bolo), ak budeme chcieť.

Tak asi tak.

Teraz najčítanejšie