Denník N

Takto sa buduje dôvera občanov pán Sulík ?

Takže dieťa pána ministra nesedí po tme, keď im otec „odšroubuje“ žiarovku, ale zaskočí si za štátne na výlet do Dubaja, zatiaľ čo deti iných rodičov majú problém so zabezpečením základných potrieb. To je predstava člena koalície o „dravom“ kapitalizme. Smiať sa či plakať ?

Je minister hospodárstva človek, ktorý je odkázaný na to, aby výlet do Dubaja jeho dcére zaplatil štát ? Teda my ?

Mám zmiešané  pocity, keď si  človek, ktorý sa pasuje do pozície pravičiara, ktorý preferuje to, aby sa každý  postaral o seba sám, a nečakal na pomocnú ruku štátu (viď argumentácia okolo zrušení úradu práce),  nechá od štátu zaplatiť výlet svojej dcéry.

Taký úspešný podnikateľ nemohol ušetriť štátne peniaze a výlet svojej dcére zaplatiť sám ?

Mimochodom v tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ak niekto pracuje ako advokátsky koncipient, nesmie mať popri pracovnej zmluve s advokátom, ktorý je jeho školiteľom, uzatvorenú inú pracovnú zmluvu, okrem, a na tomto mieste sa hodí citovať zákon o advokácii

i) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora.

Tento status si musí zachovávať aj počas celého obdobia trvania koncipientskej praxe. Dcéra pána ministra je podľa verejne prístupných údajov na stránke advokátskej komory koncipientkou firmy ius aegis s.r.o.

Z centrálneho registra zmlúv sa okrem úplného znenia zmluvy o poradenskej činnosti s dcérou ministra dozvedáme:

Typ: Zmluva
Č. zmluvy: 345/2021-2060-1014
Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00686832
Dodávateľ: Mgr. Alexandra Sulíková, LL.M.
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
ID zmluvy: 6010696

Zmluva je uzatvorená od 27.10.2021 do 5.11.2021. Finančná odmena je 0,-€. Ale, v zmluve sa uvádza:

“ Partner sa zaväzuje, že za účelom vykonania odborného poradenstva pre objednávateľa podľa bodu 1 článku tejto zmluvy vycestuje na miesto konania EXPO Dubaj 2020 do Dubaja, Spojené arabské emiráty.“

“ Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa zákona  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách poskytne partnerovi cestovné náhrady a výdavky za Leteckú prepravu lietadlom Ministerstva vnútra SR, z Bratislavy do Dubaja, Spojené arabské emiráty  a späť.“

Popri koncipientskej praxi je možné pôsobiť ako člen poradného orgánu vlády SR, čo asi porada pri organizácii výstavy EXPO Dubaj 2020, spĺňa.

Ale nie je v konflikte záujmov minister, ktorý si do funkcie poradného orgánu nominuje svoju vlastnú dcéru, okrem iného možno len  preto, aby jej štát preplatil cestu na výstavu ?

Verejnosť určite bude zaujímať akú, celospoločensky prospešnú, činnosť tento poradný orgán zabezpečil.

Prepáčte, ale takto nás chce táto vláda presvedčiť o tom, že je výrazne lepšia, ako jej predchodkyňa ? Nie je to cynizmus ?

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..