Denník N

Verejná predžalobná výzva adresovaná Márii Kolíkovej

 

Dňa 4.11.2021 odzneli v relácii Rádia Expres, Braňo Závodský naživo, Vaše  verejné prejavy ako ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Márie Kolíkovej vo vzťahu k sudcom, ktorí sú kritikmi Vami pripravovaného návrhu súdnej mapy:

Branislav Závodský:

„… združovať tie judikáty. No, inak, keď ste tým začali hneď na začiatku našej debaty, tým vaším rozhovorom s ministrom spravodlivosti Francúzska, že teda pripravte sa na to, že všetci budú proti vám, no tak áno, nehovorím, že všetci, ale veď sme sa o tom aj rozprávali, aj tá sudcovská samospráva, aj niektorí politici a to, že ako to celé vnímate? Prečo toľko veľa sudcov je proti novej súdnej mape, proti reforme súdov, ak to všetko, čo teraz hovoríte, zas na druhej strane by malo dávať zmysel, v čom je ten problém? Niekde vy ste zlyhali v komunikácii s nimi, alebo naopak, zlyhávajú oni, lebo odmietajú akékoľvek nejaké zefektívňovanie, zlepšovanie tej práce. V čom to je?“

Mária Kolíková:

„Ja si myslím, že reforma sama o sebe, už to slovo je také, že nedá sa povedať, že by hneď lahodilo aj zvuku. Proste chcete niečo zmeniť, to znamená, menia sa zaužívané spôsoby, zvyklosti, akože nič v zlom, to proste…“

Branislav Závodský:

„No, veď nič v zlom, a ešte aj ustupujete, veď sama priznávate, áno, už je to tretia verzia toho, čo som navrhovala.

Mária Kolíková:

„Ja sa snažím ako, tá reforma môže byť samozrejme, vždy viac ambiciózna, alebo viac rozložená v čase, teraz sa dá povedať, že je trošku viac rozložená v čase. A prečo sú ľudia proti? No, určite tí, ktorých sa to najviac dotkne, … tých súdov, ktoré už nebudú sídelné, tak cítia, že už to nebude tá prestíž, akože tomu sa tá v nejakej miere…“

Branislav Závodský:

„Lebo ja by som sa pýtal tak úplne priamo, že či skorumpovaní sa obávajú a bránia sa tomu.“

Mária Kolíková:

„No tak samozrejme, že určite aj tí sa bránia, pretože už ten spôsob korupcie bude o to zložitejší, a tie formy korupcie sú rôzne, sú naozaj veľmi hrubé formy korupcie, bavíme sa, že za peniaze, a za nejaké takéto výhody, a potom sú formy, proste, nejakej pomoci, ktorá tiež nie je na mieste, že prebieha nejaká komunikácia, ktorá nie je úplne v poriadku, v rámci tých väzieb, ktoré sa vytvárajú, a dochádza tu k ovplyvňovaniu proste toho rozhodovania, ktoré tiež proste tak nemá byť, takže tým sa vytvárajú tie väčšie kolektívy, tak tomuto všetkému vytvárate nejaké nástrahy a prekážky, a to je veľmi dôležité. Lebo aj tá odbornosť vám vlastne vytvára predpoklad, keď je človek odborník a vie, že v týchto veciach sa rozhoduje takto, tak…“

Vzhľadom k tomu, že som spoluautorkou a iniciátorkou Otvoreného listu sudcov na stiahnutie návrhu súdnej mapy, ako aj otvorenou verejnou kritičkou Vami pripravovanej reformy súdnej mapy, cítim sa vyššie uvedeným verejným paušálnym zovšeobecňujúcim hodnotiacim úsudkom dotknutá na ochrane  mojej osobnosti a profesného mena.

Dobrá povesť a meno sa nenájdu pohodené na ulici a nie sú budované ani na základe kontaktov s politickou špičkou, ani  odvodené od súhlasného prikyvovania  očakávaniam ministerky spravodlivosti.

Dobrá povesť a meno sa buduje mravenčou prácou a dlhoročnou drinou, kedy výsledky a výkon   a spôsob ich dosiahnutia, sú jediné, na čom záleží a čo má výpovednú hodnotu.

Nedovolím, aby ste výsledky takto budovanej povesti zničili Vašim  nepodloženým verejne prezentovaným hodnotiacim úsudkom.

Odmietam verejné osočovanie mojej osoby, ako aj kolegov, len preto, že nezdieľam(e) Váš názor.

Hodnotiaci úsudok vyslovený v spomínanom rozhovore nie je opretý o žiaden skutkový základ, ktorým by bolo preukázané, že práve sudcovia, ktorí sú kritikmi súdnej mapy, sú podozriví z korupcie. Takáto Vaša sloboda prejavu nemôže požívať ochranu podľa vnútroštátneho, ani európskeho práva či judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

Dôrazne Vás vyzývam, pani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, aby ste sa zdržali Vašich protiprávnych zásahov do práva na ochranu mojej osobnosti a nekriminalizovali  kritikov Vami pripraveného návrhu súdnej mapy. Zároveň Vás vyzývam, aby ste okamžite odstránili následky týchto zásahov Vašim verejným prejavom, ktorým Vami vyslovený hodnotiaci úsudok skorigujete a uvediete na správnu mieru. Pokiaľ tak neučiníte do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, podám na Vás žalobu na ochranu osobnosti.

Vašim konaním ešte viac prehlbujete nedôveru občanov v justíciu a právny štát, čo je vo Vašej pozície neprípustné.

Dana Jelinková Dudzíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

spoluautorka a iniciátorka Otvoreného listu sudcov na stiahnutie a prepracovanie návrhu súdnej mapy

 

 

Teraz najčítanejšie