Denník N

10 jednoduchých grafov vysvetľujúcich klimatickú krízu

Composite: Kt Miller / Getty / Guardian Design

Nasledujúcich 10 jednoduchých grafov nám môže dať prehľad o niektorých z najdôležitejších aspektoch klimatickej zmeny, od toho čo ju spôsobuje cez jej dôsledky na planétu až po možné zdroje riešení. Tento blog som chcel napísať v čase globálneho klimatického samitu Cop26 v Glasgowe ako pripomienku toho, že človekom vyvolaná klimatická kríza skutočne existuje a v súčasnosti vo veľkom ovplyvňuje nielen fyzikálne, ale aj biologické parametre našej planéty. Ak sa ako ľudstvo nespojíme a nezakročíme voči masívnemu spaľovaniu fosílnych palív či obrovskému výrubu lesov, dopady klimatickej krízy budú v budúcnosti ešte výraznejšie a v ešte väčšej miere ako dnes ich pocíti nielen flóra a fauna, ale aj samo ľudstvo.

1. Hladina oxidu uhličitého v atmosfére

Úroveň CO2 stúpa od priemyselnej revolúcie a v súčasnosti je najvyššia za približne 4 milióny rokov. Tempo nárastu je ešte výraznejšie, najrýchlejšie za 66 miliónov rokov, pričom vedci tvrdia, že sme na „neprebádanom území“.  (Na  grafe  počet  častíc atmosférického  oxidu  uhličitého v milióne  častíc  atmosféry  za  sledované obdobie.)

2. Emisie splodín z fosílnych palív

Pri spaľovaní uhlia, ropy a plynu sa do atmosféry každoročne dostanú miliardy ton CO2. Mierne zníženie v roku 2020 v dôsledku pandémiou vyvolaných lockdownov nebolo podľa Svetovej meteorologickej organizácie viac než „malým výkyvom“ pokračujúceho hromadenia skleníkových plynov. (Na grafe emisie CO2 v miliardách ton za sledované obdobie.)

3. Rozsah ničenia lesov

Výrub lesov kvôli drevu, dobytku, sóji či palmovému oleju je veľkým prispievateľom k emisiám uhlíka. Je tiež hlavnou príčinou hubenia voľne žijúcich živočíchov na Zemi. (Na grafe vyrúbaná plocha tropických lesov v miliónoch hektároch za sledované obdobie.)

4. Emisie metánu

Metán je silný skleníkový plyn a jeho emisie v súčasnosti rastú rýchlejšie ako kedykoľvek počas 40 rokov pozorovaní. Za tento stav sú zodpovedné poľnohospodárstvo, najmä chov hovädzieho dobytka, ako aj ťažba fosílnych palív a skládky. (Na grafe množstvo emisií metánu ako ekvivalent COv kilotonách.)

5. Priemerná globálna teplota

Priemerná teplota planéty začala neustále stúpať pred dvoma storočiami, ale od druhej svetovej vojny stúpala rýchlejším tempom, pretože stúpali populácia a spotreba. Globálne otepľovanie znamená, že v atmosfére je viac energie, takže extrémne poveternostné javy sú častejšie a intenzívnejšie. (Na grafe nárast priemernej globálnej teploty v stupňoch celzia v pomere k priemeru teploty z rokov 1961-1990.)

6. Hladina svetových morí

Hladiny morí neúprosne stúpajú kvôli tomu, lebo sa topí pevninský ľad a teplejšie oceány rozširujú svoj objem. Hladiny morí reagujú na globálne otepľovanie pomaly, takže aj keď bude nárast teploty obmedzený na 2 °C, jeden z piatich ľudí na svete nakoniec uvidí svoje mestá ponorené pod vodou, od New Yorku cez Londýn až po Šanghaj. (Na grafe nárast hladiny oceánov v mm za sledované obdobie.)

7. Množstvo arktického morského ľadu

Keď zahrievanie roztápa morský ľad, odhalená tmavšia voda absorbuje viac slnečného tepla, čo spôsobuje ďalšie zahrievanie – jeden z príkladov začarovaného kruhu v klimatickom systéme. Vedci si myslia, že zmeny v Arktíde môžu byť zodpovedné za zhoršenie horúčav a záplav v Eurázii a Severnej Amerike. (Na grafe množstvo arktického ľadu v miliónoch štvorcových kilometrov každoročne v septembri.)

8. Využitie obnoviteľných zdrojov energie

Obrovský pokles nákladov pomohol obnoviteľnej energii stať sa na mnohých miestach najlacnejšou energiou a predpokladá sa, že jej zavádzanie bude pokračovať. Analytici tiež očakávajú pokles spotreby uhlia. Na dosiahnutie potrebného rozsahu a vyriešenie situácie zložitých sektorov, ako je letectvo a poľnohospodárstvo, je však stále potrebných veľa vládnych opatrení. (Na grafe množstvo globálne inštalovanej energetickej kapacity v terawattoch využitej z uhlia-čierna, veternej energie-modrá a solárnej energie-žltá.)

9. Množstvo elektrických automobilov

Celosvetová flotila elektrických áut a dodávok je stále malá v porovnaní s tými, ktoré využívajú fosílne palivá. Predaje však rastú veľmi rýchlo. Elektrické autá sú lacnejšie na prevádzku, čo naznačuje, že sa stanú trendom. (Na grafe predaj plne elektrických a plug-in hybridných vozidiel dokopy.)

10. Náklady na batérie

Získavanie energie z obnoviteľných zdrojov je prerušované v závislosti od toho, kedy svieti slnko alebo fúka vietor. Jej skladovanie je teda životne dôležité, pričom cena batérií prudko klesá. Potrebné však budú aj ďalšie technológie, ako napríklad výroba zeleného vodíka. (Na grafe cena lítium-iónových batérií v dolároch za kWh od roku 2010.)

Zdroj: https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/01/the-climate-crisis-explained-in-10-charts

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.