Denník N

Zaplatili ste nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia? Prezradím vám, ako získať časť naspäť

Aj keď sú zdravotné odvody v našej krajine stále len akýmsi ďalším druhom dane a je jedno, koľko na nich zaplatíme, toaletný papier a zoznam ďalších vecí si do nemocnice nosíme všetci. Niekedy stojí za to vyplniť jedno tlačivo navyše a vyťažiť aspoň niečo z ich doplatenia.

Zdravotná poisťovňa bola povinná do 30. 9., resp. 31. 10. (pre poistencov s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania) vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre každého, kto platil preddavky na verejné zdravotné poistenie, alebo mu povinnosť ich zaplatiť vyplynula z podaného daňového priznania k dani z príjmov. Toto zúčtovanie sa vykonáva za rok 2020.

Ak aj vy patríte medzi tých „šťastlivcov“, ktorým zdravotná poisťovňa vypočítala nedoplatok, nezúfajte. V určitých prípadoch si podaním dodatočného daňového priznania a uplatnením takto uhradeného nedoplatku viete pýtať aspoň časť zaplatenej dane späť.

Ako?

V prvom rade vám musel byť vymeraný nedoplatok na poistnom zo závislej činnosti (zamestnania), z podnikania, z kapitálových príjmov (výhra), alebo z ostatných príjmov (prevod obchodného podielu), či predaja nehnuteľnosti. Možnosť uplatniť si nedoplatok na zdravotnom v dodatočnom daňovom priznaní sa teda netýka zdravotných odvodov, ktoré ste zaplatili z vyplatených podielov na zisku za predchádzajúce obdobia.

V druhom rade si dodatočné daňové priznanie podávate vtedy, ak v roku zaplatenia nedoplatku už nedosahujete také príjmy, z akých vám nedoplatok vznikol. To znamená, ak ste medzitým ukončili živnosť, ak predaj nehnuteľnosti alebo iné príležitostné príjmy boli len záležitosťou predchádzajúceho roka. Ak ste napríklad v situácii, že vám príjem za prevod obchodného podielu príde na účet v dvoch zdaňovacích obdobiach, môžete si zaplatený nedoplatok uplatniť v riadnom daňovom priznaní ďalšieho roka.

No a potom, ak splníte tieto dve podmienky, je postup na získanie aspoň časti zaplatenej dane veľmi jednoduchý. Podáte si dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov (alebo sa s ním obrátite na svoju účtovníčku) a uhradený nedoplatok na zdravotnom poistení si uplatníte ako výdavok k príslušnému druhu príjmov, z ktorého vznikol.

Ak ste napríklad predali minulý rok byt a váš nedoplatok na zdravotnom poistení bol vo výške 2 100 eur, čo znamená, že vznikol zo zisku pri predaji vo výške 15 000 eur, uplatníte si ho ako výdavok v kolónke výdavky a riadku predaj nehnuteľností spolu s ďalšími dovtedy uplatnenými výdavkami. Tým vaše výdavky spojené s predajom bytu stúpnu, predtým vykázaný zisk sa zníži o 2100 eur a vy si môžete pýtať späť preplatok na dani vo výške 399 eur. Táto suma predstavuje 19 % sadzbu dane z príjmov z čiastky 2100 eur.

Priamo v tlačive daňového priznania nezabudnite vyplniť, akým spôsobom vám má daňový úrad preplatok na dani vrátiť.

Aj keď sú zdravotné odvody v našej krajine stále len akýmsi ďalším druhom dane a je jedno, koľko na nich zaplatíme, toaletný papier a zoznam ďalších vecí si do nemocnice nosíme všetci a v čase koronakrízy všetci rovnako pociťujeme, v akom stave naše zdravotníctvo naozaj je. Niekedy stojí za to vyplniť jedno tlačivo navyše a vyťažiť aspoň niečo z nezmyselnosti platenia zdravotných odvodov v určitých životných situáciách. Lebo však to, že predáte byt alebo podiel vo firme a odvediete odvody, vás ešte zdravším neurobí, ani krajšie pyžamo v nemocnici nedostanete.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.