Denník N

Príbeh Petržalka City – ohúri aj naštve (1.časť)

Petržalka City - podľa štúdie od developera
Petržalka City – podľa štúdie od developera

Už je to tu. Ak sme doteraz len neveriacky krútili hlavami ako to pokračuje s prípravou projektu 2.etapy električky, o projekte Petržalka City sa hovorí málo, aj keď médiá sa tejto téme úplne nevyhýbajú. Teraz však už naozaj ide do tuhého, developer predložil zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie a vydanie stavebného povolenia bude už len formalitou.

Ako to celé vzniklo

Musíme putovať v čase až do roku 2002. Už síce vtedajšie mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom Jozefom Moravčíkom odkleplo nájom pozemkov až na 50 rokov, avšak až pod taktovkou Andreja Ďurkovského sa pristúpilo v r.2005 k zmene uznesenia a k podpisu nájomnej zmluvy v r.2006. Jej znenie aj s následnými dodatkami si môžete pozrieť tu.
Do pozornosti dávam hneď bod 3, článok I, nájomnej zmluvy:
„Účelom nájmu je vytvorenie majetko-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy a realizácie investičného projektu Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava-Petržalka (ďalej ako „Centrum“), až do doby uplatnenia príslušného predkupného práva, resp. ukončenia nájmu.”
Asi sa zhodneme na tom, že súčasný návrh Petržalka City má od kultúrno-spoločenského športového centra veľmi, veľmi ďaleko.

Fico, Babiš aj Kočner

Firma Petržalka City  prešla od svojho vzniku viacerými zmenami aj menami. Okrem mnohých šikovných ľudí alebo vizionárov ako je Štefan Kolúš sa v nej vystriedali aj mená, ktore majú zvláštne prepojenia.
Až do roku 2012 bol členom predstavenstva Roman Čerepkai, ktorý bol kedysi predsedom dozornej rady R. F. Development, teraz už neexistujúcej firme, v ktorej mal podiel Robert Fico.
Podpredsedom predstavenstva bol zasa až do roku 2016 Ivan Propper, ktorého v českých médiách spájajú v bývalým premiérom Andrejom Babišom. Inak v tomto roku sa Propper presunul do dozornej rady Petržalka City.
A čerešnička na záver, do roku 2012 sedel v predstavenstve aj Peter Horváth, spolupracovník Mariána Kočnera. Horváth je v Petržalke už známa firma kvôli tunelovaniu Technopolu Servis, polícia ho vinila z toho, že odtiaľ vytiahol 20 miliónov EUR.
Od roku 2016 Petržalka City ctižiadostivo čaká na svoju príležitosť a pokračuje vo svojom fungovaní už v novom obsadení, na čele s Pavlom Baginom, ktorý je známy viacerými developerskými projektami, ale aj podplácaním pri stavebnom konaní.

Nevypovedateľná zmluva

Alebo presnejšie – tým, že v zmluve sú jasne napísané podmienky vypovedania zmluvy, nie je možné od nej odstúpiť iným spôsobom. Zatiaľ si takto svoje možnosti vyložili všetci primátori po Ďurkovskom – Ftáčnik, Nesrovnal aj Vallo.
Krátko na to ako som sa ujal svojho mandátu v mestskom zastupiteľstve som si začiatkom roku 2019 vyžiadal stanovisko mesta ku možnosti vypovedania tejto zmluvy a jej prípadným sankciám. Za zmienku stoja tieto tvrdenia a výklady:
“Čo sa týka možností vypovedania Zmluvy o dlhodobom nájme poukazujeme na Článok III, ods. 2 písm. b), podľa ktorého: pred uplynutím dohodnutej doby nájmu môže byť nájomný vzťah ukončený výpoveďou prenajímateľa z dôvodu ak nájomca
(1.) o viac ako 30 dní mešká s úhradou nájomného a zmluvné strany sa v uvedenej 30 dňovej lehote nedohodli inak;
(2.) užíva predmet nájmu v rozpore s účelom vymedzeným v tejto zmluve a do 30 dní od doručenia písomnej výzvy nezariadi nápravu v zmysle čl. I bod 4 tejto zmluvy;
(3.) prenechá predmet nájmu, resp. jeho časť do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Nakoľko v Zmluve o dlhodobom nájme boli dohodnuté výpovedné dôvody, nie je možné Zmluvu o dlhodobom nájme vypovedať bez udania dôvodu.”
A v súhrne stanovisko mesta: “podľa nášho názoru v súčasnosti platná výpoveď Zmluvy o dlhodobom nájme nie je možná, a preto vypovedanie Zmluvy o dlhoddobom nájme z akéhokoľvek dôvodu v súčasnosti neodporúčame”

 

Súčasný územný plán = pohroma

Nalejme si čistého vína, aktuálne platný územný plán mesta umožňuje stavať developerovi v podstate hocijakú divočinu akú si nakreslí. Stred Petržalky bol vždy určený na rozvoj (kedysi dokonca aj nosný dopravný systém – podzemné metro) a ako rozvojová oblasť je stále vedený aj v územnom pláne.
A nalejme si čistého vína aj druhýkrát, ak berieme na ľahkú váhu komunálne voľby a nezaujímame sa o veci verejné, môžeme na to doplatiť aj takýmto spôsobom. Aktuálne vedenie mesta alebo mestskej časti má už len veľmi obmedzené možnosti a zatial všetko nasvedčuje tomu, že sa pozeráme na lavínu, ktorú už nedokážeme zastaviť.
Zároveň však nemôžem napísať ani to, že sa len prizeráme. Zástupcovia mesta s developerom vyrokovali úpravy projektu a vypracovali Manuál rozvoja územia Petržalka City. O tom a o ďalších možnostiach, ktoré nám ešte ostali a ktoré určite využijeme, budem písať v ďalšej časti.

autor: Ján Karman, poslanec VÚC, MČ Bratislava – Petržalka a mesta Bratislava
Sledovať ma môžete tu: Dobrá Karma PRE Petržalku

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku