Denník N

Kocúrkovo medzi ministerstvami. Jední zriaďujú, druhí riadia a odbor si robí, čo chce. Také slovenské!

Ak ste nikdy ešte nemali dočinenia s Pozemkovým a lesným odborom, tak máte šťastie. Odbory, ktoré spadajú každému a nikomu. Kocúrkovo a svojvôle pracovníkov tam pracujúcich hraničí s časmi perestrojky.

Na týchto odboroch môžte kľudne priniesť falošné vyrobenú nájomnú zmluvu, že si poľovné združenie predlžuje samo nájomnú zmluvu za súhlasu vlastníkov pozemkov. Aaaa, čo sa stane? Samozrejme ju zapíšu ako právoplatný dokument.

Keď dostanete taký šialený nápad a budete veriť spravodlivosti a odvolate sa na Generálnu prokuratúru čo sa stane?? No, tá vám dá za pravdu, že je to zlý stav no, riešenie tohto stavu je, že vám odpíšu, že pracovníci Pozemkového a lesného odboru nemajú právo preverovať pravosť dokumentov im predložených aj keď ich vlastníci pozemkov na to upozornili, že oni nie sú podpísaní na predĺženej nájomnej zmluve.

 

Kocúrkovo na týchto odboroch umožňuje neskutočne vymoženosti ako kľudne sfalšovať podpisy vlastníkov, pod niektorých aj dávno po smrti, oni vám to zapíšu a máte Urbársku spoločnosť, je úplne jedno, že nadpoloviční vlastníci lesov  nesúhlasia zo založením takého spoločenstva. Nevadí, nemáme povinnosť skúmať pravosť dokumentov. Môžte písať sťažnosti prednostom, prednostkám koľko chcete. Smola!

 

Odbor, ktorý rozhoduje o poľnohospodárskej pôde keď ide o vydávanie náhradných pozemkov a pracovníci absolútne nemajú prehľad o roľníkoch tam pôsobiacich. Ich jediné kritérium podľa zákona je vydať rovnakú bonitu pôdy, je úplne jedno, že tento štatút je používaný zo strany užívateľa, ktorý má vydať roľníkovi jeho pôdu k tomu, aby mu ju prakticky nevydal. A ako?

 

No, Pozemkový a lesný odbor mu určí prideliť pôdu na konci chotára, kde roľník ani nedovidí. Je jedno, že chce pôdu pri svojej roli, ktorú obhospodáruje. Nič platné! Pozemkový a lesný odbor má v tomto svojvôľu. Proste vyšité korupčné prostredie.

 

Ministerstvo vnútra, ako zriaďovateľ Okresných úradov, je zodpovedné za chod Pozemkového a lesného odboru. No, MV nedáva metodické pokyny pre tento odbor, tie má zadávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Aj vám sa to vidí ako guláš? Nevidí! Ono to je ozaj guláš, a nie moc dobrý. Na otázku ,, Rešpektujú Pozemkové a lesné odbory pokyny a usmernenia Ministerstva poľnohospodárstva?“. Odpoveď  vysokopostaveného úradníka  na Ministerstve pôdohospodárstva: ,,Bohužiaľ, častokrát sme písali zbytočné usmernenie. My ich nemáme právo skontrolovať či ich dodržali nakoľko ich zriaďovateľ je iné ministerstvo“.

 

No, takto zmotane kompetencie nemá asi žiaden odbor, a čo sa deje? No, prosté to čo sa deje, robia si čo, ako chcú. Hranica zákona ich chráni k beztrestnosti.

Teraz najčítanejšie