Denník N

Ako starosta bratislavskej Dúbravky nemá „nič spoločné“ s cenzúrou miestnych novín.

Zverejňujem celú e-mailovú komunikáciu medzi mnou, miestnym poslancom mestskej časti Bratislava – Dúbravka, a jej starostom – Martinom Zaťovičom; ktorej „svedkami“ boli, alebo mali možnosť byť ostatní miestni poslanci. Robím to z dôvodu, aby

aby bolo dostatočne zjavné, že v mojom článku:

„Chlieb a hry, cenzúra a hody & Vykrúcačky starostu BA – Dúbravka; časť: Cenzúra“

v ktorom som vybral to najpodstatnejšie z našej komunikácie, z tejto som nič podstatné neopomenul ani som nič nevytrhol z kontextu:

Takže tu je celá naša komunikácia:

 

STAROSTA MARTIN ZAŤOVIČ:

Ako som si všimol, opäť sú tu iní adresáti ako v pôvodnom maile J

Rády by som reagoval na výroky pána poslanca Marcela Burkerta…

Na strane druhej, ak niekto má výhrady k práci úradu a napíše o tom kritický článok a zašle ho do redakcie Dúbravských novín, tak sa deje presný opak – taký článok narazí na cenzúru. Štatistika hovorí jasne – od roku 2014, kedy sa vymenilo vedenie našej samosprávy a úradu, nebol v Dúbravských novinách zverejnený žiaden kritický článok. A za túto cenzúru je zodpovedný nielen pán starosta, ale aj pán prednosta; aj keď oni necenzurujú; „len“ cenzúru dopúšťajú. Výhovorky sú veľmi podobné tým, ktoré používalo predošlé vedenie. Nebudem ich tu rozoberať. Je to na samostatný článok.“

Otázka:

Ak nezasahujem do novín žiadnym spôsobom  (ani pán prednosta), tak to je považované za cenzúru?

Aspoň tak to chápem z vyjadrenia pána poslanca Marcela Burkert.

Teda, ak by som zasahoval do vydávania novín a povedal novinárom a mediálnej komisii: „V najbližšom čísle DN budú tieto a tieto články…“ tak to už nebude cenzúra… alebo to nebude cenzúra len v prípade ak ide o články pána poslanca Marcela Burkerta?

Vtedy by sme už ako vedenie cenzúru nedopúšťali?

A prosím pána poslanca konkretizovať o aké výhovorky ide…

P.S. Podľa môjho názoru, ak má pán poslanec výhrady voči novinám, mal by ísť na mediálnu radu a vysvetliť, v čom je problém…povedať svoj názor na cenzúru… Mnoho občanov využíva komisie práve na vyjadrenie svojich názorov k problematike (napr. komisia ÚR…) a odborná komisia sa k ich podnetu vyjadrí.

 

MIESTNY POSLANEC MARCEL BURKERT:

Dobrý deň, 

Niekto sa zamýšľa nie nad obsahom, ale nad formou. Pre niekoho je podstatná otázka prečo predmetnú informáciu dostal niekto odomňa skôr a niekto neskôr. Podstatné by ale malo byť to, že ju dostali kompetentní.    

Čo sa týka položenej otázky: Ako už bolo uvedené, cenzúra sa môže robiť priamo aj nepriamo. Priamu cenzúru nerobil ani Sandtner. Jeho šéfredaktor aj bez vysvetľovania dobre vedel, čo sa sluší…    

Podobne: Niekto sa nezamýšľa nad obsahom kritických článkov zaslaných do redakcie DN, ale nad tým, kto ich napísal. 

Pán starosta vie, alebo to naozaj nevie???…, že pod jeho starostovaním boli a sú veci hodné vecnej kritiky. A takisto vie (posledne som mu to pripomenul v predošlom emaily), že v DN za jeho starostovania nebol zverejnený jediný kritický článok. A za to myslím si môže byť, spolu s pánom prednostom, vďačný pani šéfredaktorke DN. Ja jej konanie ľudsky chápem – nemôže ísť proti svojim šéfom. Preto tvrdím, že  ona za to zodpovedná v prvom rade nie je.      

Toľko k tej prvej výhovorke. 

K tej druhej: Bývalý šéfredaktor DN cenzúru ospravedlňoval tým, že v DN nedopustí politikárčenie… Každá vecná kritika na adresu vedenia samosprávy bola politikárčením. 

Dnes už by táto fráza nemala šancu, zvlášť ak sme ju pred rokom 2014 a pred voľbami v 2014 odsudzovali. Preto sa dnes používa jej sofistifikovanejšia  verzia: Dúbravské noviny sú noviny informačné… – inými slovami, žiadne „politikárčenie“ v nej nemá miesto!         

P.S. Ja nemám výhrady k novinám ako takým, ale „len“ k cenzúre, ktorá sa v nich uplatňuje. Z toho dôvodu na zasadnutí v júni 2016, po tom, čo neprišiel ani len návrh týkajúci sa tzv. pluralitného minima, som odstúpil z postu predsedu mediálnej komisie. 

P.S. 2: Štatistika hovorí jasne. A toho, kto verí, alebo chce veriť tomu, že v Dúbravských novinách sa necenzuruje, toho ja o opaku presviedčať na komisii ani nikde nebudem.      

Na vedomie: šéfredaktorka DN

S pozdravom,

Marcel Burkert

 

STAROSTA MARTIN ZAŤOVIČ:

Ďakujem za názor.

Z reakcie som však stále nepochopil ako si pan poslanec predstavuje necenzúrovanie DN zo strany starostu a prednostu…

Máme prikazovať pani šéfredaktorke a mediálnej rade, čo má byť v DN?

a ešte jedna otázka… čo je to pluralitné minimum?

 

MIESTNY POSLANEC MARCEL BURKERT:

Možno by stačilo málo…, a to, ak by pán starosta verejne vyhlásil, že sa mu nepáči, ak v Dúbravských novinách už roky absentujú kritické články, aj keď bolo a je čo kritizovať na adresu vedenia našej samosprávy 

a že ak DN sú naozaj novinami všetkých Dúbravčanov, zvlášť keď ich vydávanie platia daňoví poplatníci, 

potom je nevyhnutné, aby v nich bola uplatňovaná pluralita názorov a teda zverejňované aj kritické články.  

K „pluralitnému minimu“: https://blog.sme.sk/burkert/politika/ani-len-pluralitne-minimum-v-dubravskych-novinach-nebude-tak-rozhodlo-jednofarebne-mz

Ale poprosím, ak niekto chce diskutovať k nemu, nech tak spraví pod článkom, nech nezaťažujeme tých, ktorých cenzúra nezaujíma, resp. majú za to, že v DN neexistuje. A tí, ktorých to zaujíma, stačí sa ozvať a budeme si vymieńať názory v osobitnom vlákne, lebo inak sa vytráca pôvodná téma – výberové konania a odmeny, a tiež moja výzva pánovi prednostovi.   

 S pozdravom,

 

STAROSTA MARTIN ZAŤOVIČ:

Pekný deň všetkým.

Rád by som Vám s radosťou oznámil, že Park „Horánska studňa“ bol ocenený 3. miestom v celoslovenskej súťaži organizovanej Spornosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Včera sme mali stretnutie s BAT, ohľadom vykurovania DK Dúbravka a ZŠ Sokolíkova. Pre tých, ktorí nemohli prísť, prepošleme prezentáciu.

Prečo o tom píšem v tomto vlákne?

Na stretnutie boli pozvaní všetci poslanci (pondelok 6.9.).

Rád by som sa pána poslanca Burkerta opýtal, či reagoval na môj mail ohľadom účasti na prezentácii BAT, nakoľko stretnutie sa týka jeho poslaneckej práce a za prácu poslanca dostáva na účet každý mesiac finančnú odmenu.

Pán poslanec otázky k vláknu, ktoré si začal:

  • pluralitné minimum…  to je tebou vytvorená definícia alebo to platí v celom svete resp. na Slovensku?
  • keďže tvrdíš, že starosta a prednosta cenzurujú noviny…tak sa opäť pýtam ako si predstavuješ, resp. čo by sme mali podľa teba robiť, aby si to už nemusel tvrdiť, že sme zodpovední za cenzúru. Súčasný stav – starosta ani prednosta do novín nezasahujú, o obsahu rozhodujú novinári a mediálna rada.

S pozdravom

 

PANI MAGDALÉNA ROSOVÁ – miesta poslankyňa

Prepáčte, pán Burkert, ale ja tejto vašej potrebe vôbec nerozumiem.
Prečo by samospráva mala vydávať noviny, kde by samú seba kritizovala? Kto by tomu už len veril?
Máme demokraciu, môžete slobodne blogovať alebo si založiť nezávislé médium.
Pre mňa demokracia neznamená, že má každý právo robiť si čo chce a kde chce.
Nevravím, že vaše výhrady voči úradu sú neopodstatnené, ale aj na to je vhodný priestor a spôsob, ako to riešiť.
Prajem pokojný deň
Magdaléna

 

MIESTNY POSLANEC MARCEL BURKERT

Pani Rosová a pán starosta,

Prepáčte pani Rosová, ale pluralita názorov, či sa vám to páči, alebo nie, je jedným z dvoch najhlavnejších pilierov demokracie. To je moja odpoveď na vašu otázku, resp. otázky.  

A ak mi naozaj chcete prisudzovať, že podľa mňa má v demokracii človek právo robiť si čo chce…, alebo že tak nebodaj robím, tak to treba podložiť.   

Zdá sa, že podľa vás, ak niekto chce namietať, že v DN je cenzúra, má mlčať; maximálne si môže napísať blog, alebo si založiť nezávislé noviny. Možno ste zabudli, že DN sú noviny všetkých Dúbravčanov a ich vydávanie je hradené z daní daňových poplatníkov. Demokracia určite neznamená, že miestne noviny cenzúrované byť môžu.     

Pán starosta,

to, že Parčík „Horánska studňa“ bol ocenený je jedna vec. Vecou druhou, treťou, štvrtou… sú tie, na ktoré bolo poukázané v tomto článku:. https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2021/02/13/dubravka-sa-moze-pochvalit-najvybetonovanejsim-parcikom-v-bratislave/

Pán starosta, vyčítaš mi, alebo len pripomínaš?, že napriek tomu, že za prácu poslanca dostáva na účet každý mesiac finančnú odmenu, nebol som na prezentácii ohľadne BAT. Je zaujímavé, že vo vlákne týkajúcom sa pôvodne výberových konaní a odmien, potom cenzúry, všetko nepohodlných tém, sa práve teraz začínajú v súvislosti s odmenami riešiť absencie na takýchto akciách aká bola ohľadne BAT, na ktorej som sa nezúčastnil. Zdá sa mi to, minimálne, divné. Zasa, alebo konečne sa na mňa niečo našlo; aj keď stačilo napísať, že kvôli iným povinnostiam na prezentáciu neprídem. Nenapísal som. Nebudem sa brániť tomu, ak mi za to bude znížená odmena.

K Dúbravským novinám

Zasadzoval som sa za pluralitu názorov v DN. Neprešlo však ani tzv. „pluralitné minimum“. To dobrá vizitka pre našu samosprávu rozhodne nie je. Ak by v DN bola uplatňovaná pluralita názorov, návrh na uplatňovanie aspoň tzv. „pluralitného minima“ by logicky nemal dôvod vzniknúť. Preto otázka, či ide o oficiálnu alebo neoficiálnu definíciu, je nepodstatná. Podstatné je to, že aj viac ako 30 rokov od pádu socializmu, aj za starostovania Martina Zaťoviča, majú kritické články v DN červenú.

K druhej otázke som sa už vyjadril vo svojej predošlej reakcii.      

S pozdravom,

 

STAROSTA MARTIN ZAŤOVIČ:

Pekný deň.

Pán poslanec Marcel Burkert. Tak pekne poporiadku.

Toto vlákno sa začalo tvojim blogom k odmenám, na ktoré som reagoval reakciou pána prednostu (27.8.).

Neskôr (31.8.) si pridal tému cenzúry…

Čiže ty si prvý, ktorý pridal novú tému do pôvodného vlákna… Teda, ak pridáš tému ty, je to úplne ok. Ak niekto iný (aj keď to s témou súvisí), je to odvádzanie od témy. Zaujímavý pohľad.

Teraz pár postrehov.

V mojom ostatnom maile som písal: „Rád by som sa pána poslanca Burkerta opýtal, či reagoval na môj mail ohľadom účasti na prezentácii BAT, nakoľko stretnutie sa týka jeho poslaneckej práce a za prácu poslanca dostáva na účet každý mesiac finančnú odmenu.“

Reakcia pána poslanca Burkerta: „Pán starosta, vyčítaš mi, alebo len pripomínaš?, že napriek tomu, že za prácu poslanca dostáva na účet každý mesiac finančnú odmenu, nebol som na prezentácii ohľadne BAT. Je zaujímavé, že vo vlákne týkajúcom sa pôvodne výberových konaní a odmien, potom cenzúry, všetko nepohodlných tém, sa práve teraz začínajú v súvislosti s odmenami riešiť absencie na takýchto akciách aká bola ohľadne BAT, na ktorej som sa nezúčastnil. Zdá sa mi to, minimálne, divné. Zasa, alebo konečne sa na mňa niečo našlo; aj keď stačilo napísať, že kvôli iným povinnostiam na prezentáciu neprídem. Nenapísal som. Nebudem sa brániť tomu, ak mi za to bude znížená odmena.“

Moja otázka znela, či si reagoval mail a nie výčitka, že si nebol na stretnutí. To si tam doplnil ty…

Pýtal som sa preto, lebo na vlákna ohľadom  svojho blogu pán poslanec reaguješ a píšeš, pýtaš sa, vyzývaš… ale ak ide o tvoju prácu, prácu poslanca, tak nemáš čas na takýto mail reagovať? Stačilo na neho odpísať…. napr. nemôžem sa zúčastniť…alebo prídem

Chápem, ak je niekto zaneprázdnený, nestíha reagovať na mail, ale ty pán poslanec, si na počítači bol a nereagoval si.

A preto som sa pýtal v tomto vlákne, lebo na mail ohľadom stretnutia si nereagoval.

Teraz k cenzúre:

Stále nerozumiem ako s pánom prednostom cenzurujeme noviny, ak do nich nezasahujeme.

2.9.2021 som napísal: „P.S. Podľa môjho názoru, ak má pán poslanec výhrady voči novinám, mal by ísť na mediálnu radu a vysvetliť, v čom je problém…povedať svoj názor na cenzúru… Mnoho občanov využíva komisie práve na vyjadrenie svojich názorov k problematike (napr. komisia ÚR…) a odborná komisia sa k ich podnetu vyjadrí.“

3.9.2021 reakcia pána poslanca Burkerta: „Štatistika hovorí jasne. A toho, kto verí, alebo chce veriť tomu, že v Dúbravských novinách sa necenzuruje, toho ja o opaku presviedčať na komisii ani nikde nebudem.“

Pán poslanec Burkert, stále tvrdíš, že DN starosta a prednosta cenzurujú. Napísal som ti, že podľa mňa je najlepšie to povedať aj s dôkazmi odborníkom, teda mediálnej komisii. Ako som dobre pochopil tvoju odpoveď, toto moje odporučenie si zamietol.

Teda opäť sa Ťa pýtam pán poslanec Marcel Burkert, lebo ešte ani raz sa nenapísal tvoje konkrétne riešenie, aspoň som ho nenašiel. Ak si ho už písal, prosím kľudne ho skopíruj a daj opäť. Ďakujem.

V súčasnej dobe starosta a prednosta nezasahujú do vydávania DN. Ty však tvrdíš, že tým, že do nich nezasahujú, tak ich vlastne nepriamo cenzurujú. Čo by teda mali konkrétne robiť starosta a prednosta (keď v súčasnej dobe do novín nezasahujú), aby si mohol s kľudom na srdci tvrdiť, že noviny nie sú starostom a prednostom necenzurované?

P.S. Tvoje vyjadrenie k Horánskej studni je pre mňa opäť trochu zvláštne. Namiesto toho, aby si sa radoval z celoslovenského úspechu MČ, opäť len a len poukazuješ na tvoj blog. Čo na tom, že na hodnotení sa zúčastňovali odborníci, záhradní architekti…

Môj názor je ten, ktorý je jediný správny. Toto mi pripomína návrat do časov spred 30 rokov…

 

MIESTNY POSLANEC MARCEL BURKERT

Dobrý deň,

Pán starosta,. 

téma cenzúry bola zmienená v predmetnom článku ku ktorému sa vyjadroval pán prednosta, Takže táto téma nebola až tak celkom od veci ako otázka mojej neúčasti na prezentáciu BAT, resp. toho že som nereagoval na e-mail ohľadne toho, či na prezentáciu prídem, alebo nie. 

Dávať na jednu roveň „výzvu“, prečo som neodpovedal na otázku, či prídem na prezentáciu…, s mojou výzvou na pána prednostu, aby podoprel svoje pomerne závažné a ničím nepodložené tvrdenie voči mojej osobe, čo doposiaľ nespravil, je trochu silná káva.  

K cenzúre:

Už som sa k tomu vyjadril niekoľkokrát a myslím si, že aj dosť jasne. Skutok sa dá spáchať aj opomenutím – síce necenzurujem osobne, ale cenzúru dopúšťam.  Nezasahujem do novín, ale cenzúra mi ako starostovi vyhovuje, lebo ak by sa do novín dostali  aj kritické články, klesla by moja popularita a možno by bolo ohrozené moje postavenie. Alebo naozaj veríš tomu, že nič čo úrad pod Tvojim vedením urobil, alebo čo bolo pod Tvojim starostovaním spravené nie je hodné kritiky???     

Výhrady k cenzúre v DN som na mediálnej komisii, a zďaleka nielen ja, uplatňoval ešte za bývalého vedenia. Urobil som tak aj keď som bol jej predsedom a aj potom, keď som sa funkcie kvôli cenzúre vzdal. A Ty napriek tomu stále nezmyselne argumentuješ, resp. točíš o tom, že to mám riešiť na komisii… A v bezradnosti siahaš k zúfalému tvrdeniu, že som zamietol Tvoje odporúčanie riešiť problém na komisii… Už sa mi asi bude snívať o tom, že cenzúra v DN je preto, lebo som to ja, čo nechce daný problém riešiť…   

Cenzúru v DN môžeš riešiť iba Ty, prípadne pán prednosta. Ale ak dokola tvrdíš, aj keď len nepriamo, že cenzúra v DN neexistuje (aj keď v nich nebol za Tvojho starostovania zverejnený ani len jeden kritický článok), tak do DN sa nedostane ani len úbohé „pluralitné minimum“. 

Čo sa týka riešenie, kopírujem čo som už uviedol:

Možno by stačilo málo…, a to, ak by pán starosta verejne vyhlásil, že sa mu nepáči, ak v Dúbravských novinách už roky absentujú kritické články, aj keď bolo a je čo kritizovať aj na adresu súčasného vedenia našej samosprávy 

a že ak DN sú naozaj novinami všetkých Dúbravčanov, zvlášť keď ich vydávanie platia daňoví poplatníci, 

potom je nevyhnutné, aby v nich bola uplatňovaná pluralita názorov a teda zverejňované aj kritické články.  

Spravíš to?       

P.S.: V súvislosti s Horánskou studňou som priloženým linkom poukázal nie na blog Burkerta, ale na viacero nepohodlných vecí a hlavne na názory Dúbravčanov k danej rekonštrukcii, ktoré sú s veľkou prevahou negatívne a myslím, že na tom len málo zmení to, že daná rekonštrukcia získala ocenenie poroty.

Marcel Burkert        

 

STAROSTA MARTIN ZAŤOVIČ A ŠÉFREDAKTORKA DÚBRAVSKÝCH NOVÍN :

pán poslanec Burkert,  je možné prísť diskutovat a pýtať sa na Medialnu komisiu, mozete prist v septembri, alebo v inom termine ako Vam vyhovuje

 

MIESTNY POSLANEC MARCEL BURKERT

Dobrý deň pani šéfredaktorka a pán starosta,

Stretávať sa kvôli stretnutiu nemá zmysel. Ak má mať stretnutie zmysel, treba vopred povedať, ktoré konkrétne otázky treba vyjasniť, alebo zodpovedať. Naše stanoviská sú ale už teraz jasné. Akurát je nezodpovedaných niekoľko otázok; a to z vašej strany. Zodpovedať ich, ak môžem, žiadam písomne.

Ja tvrdím, že v DN cenzúra je a vy tvrdíte, že nie je. Neočakávam, že od tohto svojho stanoviska ustúpite, ale ani vy neočakávajte, že ja ustúpim od svojho.

Ja všetky vaše argumenty pre dané tvrdenie poznám a vy poznáte moje. Ak máte nejaký nový argument, uveďte ho. Máte ho?

Ja tvrdím, že do DN sa kritické články nedostávajú, že od konca roka 2014, kedy sa zmenilo vedenie MČ, až doposiaľ v nich nebol zverejnený ani jeden kritický článok. A ak náhodou existuje nejaké výnimka, ktorú som nepostrehol, tak tá by len potvrdzovala pravidlo; resp. toto moje tvrdenie.    

Aká je vaša reakcia na toto moje tvrdenie? Vašu reakciu na toto moje, už X krát opakované tvrdenie, doposiaľ nemám. Alebo som ju len prehliadol?

Ja tvrdím, že od konca r. 2014, kedy sa zmenilo vedenie MČ, v DN nebol zverejnený ani jeden kritický článok, aj keď za tých takmer 7 rokov od výmeny starého vedenia MČ bolo a je čo kritizovať.      

Aká je vaša reakcia na toto moje dookola opakované tvrdenie, že za tých takmer 7 rokov od výmeny starého vedenia MČ bolo a je čo kritizovať? Vašu reakciu na toto tvrdenie, doposiaľ nemám. Alebo som ju len prehliadol?

Čo sa týka riešenie danej veci, ku ktorej ma priamo alebo nepriamo vyzval pán starosta,  kopírujem to, čo som v nej už 2 krát uviedol:

Možno by stačilo málo…, a to, ak by pán starosta verejne vyhlásil, že sa mu nepáči, ak v Dúbravských novinách už roky absentujú kritické články, aj keď bolo a je čo kritizovať aj na adresu súčasného vedenia našej samosprávy 

a že ak DN sú naozaj novinami všetkých Dúbravčanov, zvlášť keď ich vydávanie platia daňoví poplatníci, 

potom je nevyhnutné, aby v nich bola uplatňovaná pluralita názorov a teda zverejňované aj kritické články.  

Spravíš to pán starosta???

S pozdravom, M.B.

P.S.: Pokračovanie je v článku, na ktorý link je v úvode tohto článku.

 

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.