Denník N

Dlhodobo zlyháva kontrola protiepidemických opatrení!

Dlhodobo zlyháva kontrola protiepidemických opatrení!

20, KV 19 Pokračujme v pravdivej diskusii a hľadajme odpovede na legitímne otázky. Len toto je cesta, ktorá umožní udržať epidémiu korona vírusu v prijateľných medziach.

21, KV 19 Určite by takmer každý súhlasil, že na to aby sme prežili epidémiu zo zdravotného aj ekonomického hľadiska s čo najmenším následkami je potrebné prijať účinné opatrenia. Avšak je dosť veľký rozdiel medzi „účinné opatrenia“ a účinné opatrenia“. A to v mnohých ohľadoch.

22, KV 19 Jedným z nich by mohlo byť to, že napríklad v covid automate, ktorý platil celé leto aj jeseň, sú síce účinné opatrenia, záleží však na tom, kto hodnotí, či tie účinné opatrenia sú naozaj účinné. Lebo na to, aby účinné opatrenia boli naozaj účinné sa musíme pozrieť nie len z teoretického hľadiska, ale aj z praktického hľadiska.

23, KV 13 Účinných opatrení môže byť celá škála. Ale vybrať práve tie účinné opatrenia, ktoré budú účinné aj v bežnom živote, nie len na papieri, môže byť pre niekoho nie celkom jasné. A možno aj pre skúseného človeka, ktorý má síce skúsenosti so zavádzaním účinných opatrení v malom uzavretom priestore zdravotníckych zariadení, kde je súčasne žalobcom, sudcom aj katom a myslí si, že keď sú tieto jeho dlhodobé skúsenosti účinné v uzavretom priestore zdravotníckych zariadení, že takmer tie isté opatrenia budú účinné aj v meradle celoštátnom.

24, KV 19 A možno nezoberie do úvahy širšie súvislosti, napríklad, že Slovensko nie je ostrov v mori, ale krajna v strede Európy, kde sa infekcia môže zaniesť aj cez otvorené hranice, kde sú síce správne účinné opatrenia prijaté, ale takmer vôbec sa nekontrolujú.

25, KV 19 To, prečo sa správne a účinné opatrenia na hraniciach Slovenska účinne nekontrolujú, môže byť vážnym dôvodom, prečo epidémia privádza Slovensko na pokraji humanitárnej katastrofy.

26, KV 19 Takže, z celej škály účinných opatrení na to, aby účinné opatrenia boli naozaj účinné, treba vybrať tie,  kontrola dodržiavania ktorých, je najjednoduchšie možná. Ak neurobíme tento výber, robíme veľkú chybu a s epidémiou si tak ľahko neporadíme, budeme musieť zavádzať ďalšie prísnejšie opatrenia a ak tieto znova nebude možné účinne nekontrolovať, znova budeme vyzerať ako slon v porceláne.

27, KV 19 Takže urgentne treba vybrať tie účinné opatrenia, ktoré je možné aj v reálnom živote s čo najmenším úsilím realizovať so zreteľom na efektivitu. Nie je možné vykonávať účinnú kontrolu protiepidemických opatrení na ktorú nemáme ľudské zdroje ani iné potrebné prostriedky a zadať túto úlohu ministerstvu vnútra, ak na túto kontrolu nemá kapacity. Nie je možné byť úspešný v protiepidemických opatreniach, ak máme škálu protiepidemických opatrení, avšak ich účinnú kontrolu nevieme zabezpečiť. Toto je jeden dôležitý rozdiel medzi „účinnými protiepidemickými opatreniami“ a „účinnými protiepidemickými opatreniami“! A aj na toto by mohol niekto upozorniť odborníkov z konzília odborníkov, prípadne VaP.

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Tužinčin

1, Narodil som sa v roku 1965. 2, Stredoškolské vzdelanie technického smeru. 3, Chcel by som posunúť túto krajinu smerom k zodpovednému životnému štýlu.