Denník N

Informačné technológie – ďalší súper v boji proti epidémii?

Informačné technológie – ďalší súper v boji proti epidémii?

28, KV 19 Epidémia korona vírusu sa Európe začala niekedy na začiatku roka 2020 a očkovanie proti Korona vírusu sa v Európe začalo už koncom roka 2020.

29, KV 19 Po počiatočných problémoch so zabezpečením dostatočného množstva očkovacích látok spôsobeným hlavne vysokým dopytom a nedostatkom výrobných kapacít sa očkovanie už na jar 2021 predsa len dostalo ku každému, kto sa proti nakazeniu chrániť chcel, nielen v rámci celej Európy, ale aj na Slovensku. Avšak už v lete 2020 postupne záujem o očkovanie v niektorých krajinách Európy vrátane Slovenska výrazne klesol a vlády týchto krajín v snahe ochrániť obyvateľov pred nakazením a komplikáciami v zdravotníctve a ekonomike, museli siahnuť k rôznym druhom kampaní na to, aby presvedčili obyvateľov o potrebe očkovania. Boli v nevýhode oproti očkovaniam, ktoré sa vykonávali ešte pred niekoľkými desiatkami rokov a obyvatelov na očkovanie proti rôznym ochoreniam nemuseli presviedčať masívnymi očkovacími kampaňami.

30, KV 19 Lenže odvtedy doba pokročila a to v mnohých smeroch. – 01, XKV 19 Jedným môže byť napríklad to, že „z ničoho nič“  začínajú populáciu ohrozovať stále agresívnejšie kmene baktérií či vírusov, ktorých agresivita môže mať rôzne prejavy a vývoj očkovacích látok nestíha reagovať na tento fakt a vývoj očkovacích látok je neustále ďaleko pozadu.

31, KV 19 A doba možno pokročila aj v tom, – 02 XKV 19 že medzi obyvateľmi „z ničoho nič“ vytrvalo klesá úroveň prirodzenej obranyschopnosti proti takýmto neduhom.

32, KV 19 V neposlednom rade doba pokročila napríklad aj v tom, – 03 XKV 19 že lekárska veda pred 3-4 mi desiatkami rokov požívala omnoho vyššiu dôveru, úctu a to možno najmä preto, úspechy medicíny boli evidentné a prezentované rukolapne alebo sa šírili ústnym podaním v ordinácii lekára, či vo forme tlačeného slová printových médií a- 04, XKV 19 priestor na spochybňovanie úspechov medicíny a prípadných nežiadúcich aj vážnych nežiaducich účinkov, nemal takú rýchlu možnosť šírenia medzi obyvateľmi, ako v tejto dobe internetu.

33 KV 19 Áno, v dnešnej dobe má medicína okrem vážnych súperov, ktorými sú nové kmene baktérií a vírusov či klesajúcej imunite obyvateľstva aj ďalšieho vážneho súpera a tým určite je – 05 XKV 19 možnosť veľmi rýchleho šírenia informácií. Žiaľ nie len tých, ktoré zvyšujú dobrú povesť, vážnosť a úctu medicíne, ale aj tých informácií, ktoré otvorene ( a možno často aj prehnane ) hovoria o zlyhaniach, nesprávne určených diagnózach, účelovo uskutočnených štúdií u účelovými závermi, o oveľa väčšom množstve vedľajších účinkov ako si oficiálne klasická medicína pripúšťa… Žiaľ aj to je výsledok dnešnej informačnej a internetovej dobe. Inak to už nebude.

34, KV 19. Toto by si mali kompetentný uvedomiť a prispôsobiť k tomu aj svoje konanie. A nemali by túto dnešnú informačnú a internetovú dobu považovať za súpera, ale využiť to na to aby to poslúžilo pre verejný záujem. Dá sa to urobiť rôznym spôsobom, ale azda jediným, ktorý je efektívny a má dlhodobý účinok je pravdivá diskusia, keď sa diskutujúci počúvajú a uznávajú aj skutočné argumenty protistrany.

35, KV 19 Pretože, v dnešnej dobe ľudia vedia a pamätajú si, čo kompetentný hovorili pred trištvrte rokom a čo dnes, a každá nepravda a zavádzajúca informácia je evidentná a spôsobuje, že dosiahnutie želaného efektu napríklad aj v očkovacej kampani sa minie účinku.

36, KV 19 Ešte na jar 2020 sa predbiehali farmaceutické firmy v tom, kto prinesie kvalitnejšiu a bezpečnejšiu očkovaciu látku. Jedny tvrdili, že účinnosť ich vakcíny je 87%, iní, že je to 91%, a iní, že 92,5% či dokonca 94%. Myslelo sa tým, že ochrana vakcíny proti opätovnému nakazeniu. Žiaľ v súčasnosti, sme svedkami, že tieto čísla sú onoho nižšie a sú na úrovni okolo 80 % a neraz aj výrazne pod túto hranicu. Je to sčasti spôsobené aj vyššie uvedenými dôvodmi.

37, KV 19 Aby kompetentný odpútali pozornosť verejnosti od týchto zavádzajúcich informácií, ktoré v minulosti tak radi prezentovali ako úspech medicíny, v súčasnosti radi prezentujú inú štatistiku. Štatistiku toho, že zaočkovaný ľudia majú miernejší priebeh ochorenia a nie sú hospitalizovaný s tak vážnymi stavmi ako neočkovaný.

38, KV 19 Odhliadnuc od toho a priznať si, že s ochranným účinkom vakcíny proti znovunakazeniu to nie je až tak pravdivé, ako sa v minulosti tvrdilo a má to aj iné aspekty hodné zreteľa, je potrebné s touto novou štatistikou súhlasiť a dať jej patričnú váhu, lebo miernejší priebeh ochorenia chráni spoločnosť pred veľmi vážnymi zdravotnými a ekonomickými odpadmi.

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Tužinčin

1, Narodil som sa v roku 1965. 2, Stredoškolské vzdelanie technického smeru. 3, Chcel by som posunúť túto krajinu smerom k zodpovednému životnému štýlu.