Denník N

Iniciatíva My sme les odmieta tvrdenia Ministerstva pôdohospodárstva o dobrom hospodárení v slovenských lesoch

Iniciatíva My sme les reaguje na minulotýždňovú tlačovú správu Ministerstva pôdohospodárstva a odmieta medializované informácie, podľa ktorých sú stav slovenských lesov a hospodárenie v nich dobré.

Tlačová správa, 22. november 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva minulý týždeň vydalo tlačovú správu k plánovanému zverejneniu „Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020“. Samotná Zelená správa nie je zatiaľ verejne k dispozícii, no už tvrdenia v príslušnej tlačovej správe vzbudzujú množstvo pochybností.

Dôrazne odmietame tvrdenie, že hospodárenie v slovenských lesoch je dobré. Naopak, Európska únia práve v roku 2020, na ktorý sa vzťahuje Zelená správa, žalovala Slovensko z dôvodu intenzívnej ťažby v lesoch , vedúcej k poškodzovaniu biotopov a úbytku populácie hlucháňa hôrneho. Táto žaloba je stále aktívna a je veľmi zlou vizitkou toho, ako sa Slovensko stará o svoje lesy,” uvádza Marek Kuchta z iniciatívy My sme les. Populácia hlucháňa hôrneho klesla od roku 2004 na Slovensku o polovicu.

Ďalším indikátorom zhoršujúceho sa stavu slovenských lesov je pokles lesných druhov vtáctva. Od začiatku monitoringu v roku 2005 ich podľa Slovenskej ornitologickej spoločnosti ubudlo až 40%. Je to rapídny pokles a rovnako svedčí o zhoršujúcom sa, a nie zlepšujúcom sa stave slovenských lesov. Ministerstvo spomína stúpajúcu lesnatosť. No do rozlohy našich lesov sa podľa ministerstva rátajú aj rozľahlé holiny, kde síce prebehla výsadba, ale lesná biodiverzita utrpela veľké straty.

Národný park Nízke Tatry: Podľa lesníkov na Slovensku stúpa lesnatosť. Aj toto je podľa lesníckej metodiky les. Foto: Ondrej Kameniar

Zelená správa spomína aj zníženú ťažbu v národných parkoch v roku 2020. “Odhliadnuc od toho, že v národných parkoch by ťažba už z princípu nemala čo hľadať, tak jej minuloročný objem bol stále veľmi vysoký – takmer 600 000 m3, čo predstavuje zhruba 20 000 vyťažených kamiónov s drevom len z národných parkov. V predchádzajúcich rokoch to bolo priemerne vyše 30 000 kamiónov ročne. Navyše, v niektorých národných parkoch, konkrétne vo Veľkej a Malej Fatre podľa čerstvo zverejnených dát za posledné tri roky došlo až k troj- až štvornásobnému nárastu priemernej ročnej straty lesa,” dodáva Kuchta.

Takisto nepravdivé je tvrdenie, že v národných parkoch sa dnes uplatňujú výlučne princípy prírode blízkeho hospodárenia a ani jeden strom v slovenských lesoch sa nevyrúbe bez súhlasu Štátnej ochrany prírody: “Vieme o mnohých prípadoch ťažby dreva v roku 2020 priamo v národných parkoch, ktoré sa vykonali napriek nesúhlasu Štátnej ochrany prírody. Týmito informáciami disponuje napríklad aj Ministerstvo životného prostredia,” dopĺňa Kuchta.

Národný park Malá Fatra, 2021. Aktuálne prebiehajúce ťažby ničia ikonickú Vrátnu dolinu. Mnohé z nich sa dejú napriek nesúhlasu Štátnej ochrany prírody. Foto: Ondrej Kameniar

V neposlednom rade reagujeme na nesprávne údaje o zásobách odumretého dreva, podľa ktorých máme byť v tomto ukazovateli európskym lídrom. Špecifická slovenská metodika neumožňuje porovnanie na celoeurópskej úrovni, ako je tvrdené v tlačovej správe ministerstva. Naopak, naše ukazovatele by boli výrazne nižšie pri použití metodík z iných krajín.

Nesprávne sú aj tvrdenia o vyššom ukladaní uhlíka v hospodárskych lesoch, ktoré sa nezhodujú s vedeckými zisteniami (1, 2).

Pozývajú na protest proti ničeniu národných parkov v utorok pred parlamentom

Iniciatíva My sme les zároveň z dôvodu kritickej situácie spôsobenej ťažbou dreva v národných parkoch organizuje v utorok už tretí protest pred Národnou radou SR. Protest, s názvom “Hodina dvanásta – Protest proti ničeniu národných parkov a za reformu, ktorá ho môže zastaviť” má podporiť poslancov pri ich rozhodnutí hlasovať za reformu národných parkov. Iniciatíva považuje reformu za aktuálne jedinú možnosť, ako ťažbu v národných parkoch zastaviť. Organizátori spolu s ďalšími ochranárskymi organizáciami tiež stoja za petíciou Osloboďme národné parky, ktorú podpísalo už viac ako 55 000 ľudí. Požadujú systémovú reformu národných parkov, ktorou by sa zastavila nadmerná ťažba dreva či výstavba v nich.

Pred NR SR sa v utorok 23. novembra bude konať už tretí protest proti ničeniu národných parkov.

Iniciatíva My sme les
Marek Kuchta
Ondrej Kameniar

Teraz najčítanejšie

My sme les

Iniciatíva My sme les. Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. www.mysmeles.sk