Denník N

Nemecké prídavky na dospelé deti – čo potrebujete vedieť

Kindergeld pre dospelé deti

Mnoho Slovákov pracujúcich v Nemecku má nárok na poberanie prídavkov na deti z tejto krajiny. Možno vaše ratolesti už dovŕšili 18 rokov a zaujíma vás, či môžete Kindergeld poberať aj naďalej. Všetky dôležité informácie sa dozviete v tomto článku.

V prvom rade musíte ako rodič spĺňať podmienky na poberanie rodinných prídavkov v Nemecku. Ak v Nemecku pracujete ako zamestnanec, vyslaný zamestnanec, živnostník či zamestnanec nemeckej firmy a je za vás odvádzané povinné sociálne poistenie, s najväčšou pravdepodobnosťou vám tento nárok vzniká.

Kedy máte nárok na Kindergeld aj po tom, čo vaše dieťa dovŕši 18 rokov?

Poznáme 3 prípady:

  • Vaše dieťa je nezamestnané a je registrované v zozname uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na dieťa v takejto životnej situácii môžete poberať rodinné prídavky v Nemecku najneskôr do jeho 21. roku života, avšak musíte splniť aj ďalšie podmienky. Dieťa musí žiť na spoločnej adrese s tým rodičom, ktorý pracuje v Nemecku, a jeho mesačný príjem nemôže prekročiť sumu 450 €. Familienkasse budete musieť doložiť potvrdenie od Úradu práce, ktorým zdokladujete obdobie zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nezabudnite toto potvrdenie preložiť do nemčiny.
  • Vaše dieťa pokračuje v štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Neočakávajte však, že Kindergeld budete poberať automaticky. Aj túto skutočnosť je potrebné zdokladovať nemeckému Familienkasse, a to formulárom E402, ktorý potvrdí škola vášho dieťaťa. O rodinné prídavky potom môžete požiadať opätovne, a poberať ich najneskôr do 25. roku života vášho dieťaťa.
  • Vaše dieťa má ťažké zdravotné postihnutie a ročný príjem nižší ako 9 744 eur (platí pre rok 2021 – táto suma sa každoročne zvyšuje). K zdravotnému postihnutiu muselo pre vznik nároku na Kindergeld dôjsť pred dovŕšením 25. roku života, čo treba zdokladovať lekárskymi potvrdeniami. Následne poberanie nemeckých prídavkov na deti nie je časovo obmedzené, pokiaľ sú stále splnené podmienky.

Ako požiadať o Kindergeld?

V Nemecku môžete o Kindergeld požiadať prostredníctvom agentúry pre prácu (Bundesagentur für Arbeit) po tom, čo vyplníte oficiálne formuláre na webe, ktoré sú samozrejme v nemčine. Ak je pre vás vyplnenie žiadosti komplikované, nie ste si istí svojím nárokom alebo neviete dobre po Nemecky, môžete využiť aplikáciu Kindergeld.click vyvinutú Slovákmi, v ktorej môžete vyplniť žiadosť v slovenčine, zrozumiteľne, a ešte si aj overíte, či vám vznikol nárok na Kindergeld.

Teraz najčítanejšie