Denník N

O vjetnamskej ostrokiseųej poléfce …

Ostrokiseųá poléfka co sem jedeų u Marcina v bistri f Šaščíňe víborná biųa, prisámvačku,

proto sem si už druhí ráz jednu porciju aj na ňedzelu kúpių a na chalupu z radoscú zebraų

a do ňí, ešče za horka, aj nadmjernú dáfku ´Sriracha Hot Chilli Sauce´ velice smjeųo pridaų,

no a neskaj, po skoro šesci hodzinovej roboce na zahradze, sem fizičku príkladňe resuscitovaų

akorát s ňú, s tú vreųú vjetnamskú ostrokiseųú poléfku a v ňí s tú špičkovú thajskú čili omáčkú.

Je skvjelé, že nedaleko našej dzedzini, f Šaščíňe na námjescí, kúšček Vjetnamu fčil už eksistuje,

isce aj proto, že vjetnamská ostrokiseųá poléfka ukonané ťelesné schránki ráz dva resuscituje!

A kamarád, též chemik, viužicí ostrokiseųej poléfki s ohromňe zaujímavú skúsenoscú nečekaňe rošírių,

že, podobňe jak žinčica, víborňe funguje aj na esterifikáciju rúzních destilátú a ňemu bich určiťe vjerių!

21.11.2021  

Jayzková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...