Denník N

Umelecká rezidencia – dovolenka alebo drina?

i-Portunus je európsky program na podporu mobility kultúrnych a kreatívnych profesionálov. Zatiaľ vedený konzorciom partnerských inštitúcii, v roku 2022 sa stane priamou súčasťou programu Kreatívna Európa. Prečo by mali umelci cestovať a ako cestovať v časoch pandémie?

Umelecké rezidencie odrážajú svet okolo nás, viac ako ktorýkoľvek iný umelecký sektor premosťujú medzikultúrne porozumenie. Nie sú to len výlety „za odmenu“, sú súčasťou medzinárodného systému vzťahov. Tie momentálne trpia pod vplyvom veľkej krízy verejného zdravia. Služobné cesty ako nástroje inšpirácie a rozhľadu sa zároveň stali hrozbou nákazy. Vieme, že návrat k „starému normálu“ nie je jednoduchý, aká budúcnosť nás teda čaká? Bude sa ešte chodiť na pracovné cesty alebo nám ostanú len internetové cally? Umelecké rezidencie môžu hrať rozhodujúcu úlohu pri opätovnom obnovovaní národných a medzinárodných výmen. Ako budú vyzerať umelecké rezidencie budúcnosti?

Jednou z najväčších organizácií v tejto oblasti je Res Artis: 28 rokov fungujúca sieť prevádzkovateľov umeleckých rezidenčných pobytov z celého sveta. Sieť zahŕňa viac ako 550 členov vo viac ako 75 krajinách. Pôsobí z medzinárodnej kancelárie v Austrálii. Ide o celosvetový profesionálny orgán, ktorý zabezpečuje udržateľnosť a rast poskytovaním nástrojov na budovanie kapacít pre jej členov prostredníctvom osobných stretnutí a digitálnych platforiem. Cieľom je podporovať a spájať rezidencie, zapájať a obhajovať dôležitosť rezidenčných pobytov v dnešnej spoločnosti a poskytovať odporúčania pre výskum a politiku kultúrnej mobility.

Organizácia Res Artis v spolupráci s UCL Cities, UCL Innovation & Enterprise a UCL Slade School of Fine Art zverejnili analýzu o prieskume, ktorý skúmal vplyv COVID-19 na oblasť medzinárodných umeleckých rezidenčných pobytov. Prieskum sa uskutočnil medzi 7. májom a 1. júnom 2020 a obsahoval 1 132 odpovedí od 774 umelcov a 358 umeleckých organizácií z celého sveta. Toto je prvý z troch prieskumov a skúmal okamžitý vplyv pandémie na prebiehajúce a plánované umelecké rezidencie.

Prieskum zistil, že: Zrušených, upravených, skrátených alebo odložených bolo 54 percent plánovaných pobytov.
Jeden z 10 (alebo deväť percent) prevádzkovateľov umeleckých rezidenčných pobytov bol nútený zatvoriť na neurčito.
Len 17 percent respondentov malo prístup k podpore núdzového financovania.
Nasledovať budú ďalšie dva prieskumy s cieľom posúdiť strednodobé a dlhodobé vplyvy vírusu na umelecké rezidencie po celom svete. Primárnym cieľom týchto prieskumov je formulovať výzvy a príležitosti pre tento sektor v tomto ťažkom období.

Prvý prieskum poskytol široký obraz o bezprostredných účinkoch pandémie COVID19 na rezidenčné pobyty umelcov, pričom sa zameral predovšetkým na zrušenie a úpravy programov, ktoré už prebiehajú. Okrem straty príjmov priniesla kríza viaceré ďalšie neistoty. Jednou z ciest je ponúkať digitálne, alebo hybridné pobyty. Druhá časť výskumu bola publikovaná v máji 2021. Nie je prekvapením, že panovala všeobecná neistota o budúcnosti sektora, vrátane toho, kedy budú rezidencie opäť životaschopné. Respondenti tiež vyjadrili váhavosť ohľadom virtuálnych rezidenčných pobytov a iných digitálnych foriem, čo je téma, ktorá si vyžaduje ďalšie skúmanie. Výstupy z výskumu sa nelíšia oproti začiatku pandémie: Takmer polovica respondentov uviedla, že plánovali ísť na pobyt, ktorý bol potom zrušený, odložený, alebo upravený. Ďalších 42 % opýtaných neplánovalo ísť na a pobyt v tomto roku a len 3 % uviedli, že ich plány pokračujú ako zvyčajne.

Podobne ako iné oblasti umeleckej prevádzky, aj rezidenčné centrá potrebujú nové stratégie prežitia a zmysluplného fungovania. Množstvo cestovania bolo utlmené z dôvodu zníženia mobility vírusu. Zbytočné cestovanie neprospieva ani životnému prostrediu. Mobilitné schémy teda zažívajú novú redefiníciu. O horúcich novinkách sa môžete dozvedieť na pripravovanej online konferencii programu i-Portunus, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2021 – 14:00 – 16:15. 

Druhá pilotná fáza programu i-Portunus na podporu jednotlivých umelcov a kultúrnych profesionálov sa práve blíži ku koncu. V súlade s cieľom Európskej komisie vytvoriť schému mobility ako trvalú akciu v rámci programu Kreatívna Európa a na základe doterajších skúseností z i-Portunus sa toto podujatie snaží poskytnúť inšpiráciu pri vytváraní novej a životaschopnej schémy udržateľnej mobility pre umelcov a odborníkov z kultúry v Európe, ktorý je otvorený a prístupný všetkým, pričom zohľadňuje environmentálne záujmy a vplyv zmeny klímy.

Program je dostupný tu.

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy Kreatívna Európa