Denník N

Prehľad niektorých potenciálnych liekov na ochorenie covid-19

THINKSTOCK

článku The Guardian sa hovorí o niektorých sľubných liečbach ochorenia covid-19. Samozrejme, nie všetky lieky sa používajú v každej krajine vrátane Slovenska. Od používania niektorých, ktoré nepreukázali sľubné výsledky, sa už upúšťa, na druhej strane, nové liečivá stále prichádzajú a s najvyššou pravdepodobnosťou aj prichádzať budú. Napriek tomu, že očkovanie je vzhľadom k svojej dostupnosti štatisticky dnes najlepšou cestou k prevencii prenosu a ťažkého priebehu ochorenia, máme aj iné liečivá, napr. pre ľudí vysoko rizikových. Článok bol pôvodne vydaný ešte začiatkom októbra 2021, preto niektoré detaily, najmä o klinických štúdiách jednotlivých liekov, nemusia byť aktuálne. Je to však pekný prehľad niektorých dôležitých potenciálnych liekov proti ochoreniu covid-19. Okrem dolu vymenovaných liekov možno spomenúť ešte Ronapreve vyvinutý spoločnosťou Regeneron. Ide o monoklonálnu protilátku vyvinutú biotechnologickou spoločnosťou Regeneron, ktorá sa používa v USA. Slovenská vláda oznámila, že plánuje nakúpiť antivirotikum Lagevrio (nižšie spomínaný molnupiravir), ktoré sa používa v Spojenom kráľovstve a objednala ho aj Česká republika.

Prvé výsledky klinických štúdií, ktoré ukazujú pozitívny účinok pilulky, ktorá môže byť užívaná doma, boli oslavované ako potenciálny zlom, ktorý by mohol poskytnúť nový spôsob ochrany najzraniteľnejších ľudí pred najhoršími účinkami covid-19. Molnupiravir sa pripája k rastúcemu zoznamu liekov, ktoré preukázali sľubné výsledky. Tu sú niektoré z hlavných sľubných liečiv, ktoré sa skúmali a používali doteraz:

Favipiravir

Jedná sa o antivírusový liek určený na blokovanie replikácie vírusu v počiatočnom štádiu ochorenia. Od roku 2014 má licenciu na liečbu chrípky v Japonsku a bol prvým antivírusovým liekom, ktorý bol zaradený do britskej štúdie u ľudí v domácnostiach a obytných domoch, pričom výsledky fázy 3 by mali byť oznámené v nasledujúcich týždňoch.

Antivírusová látka PF-07321332 od Pfizeru (paxlovid)

Spoločnosť Pfizer testuje konkurenčnú antivírusovú pilulku až u 2 660 zdravých dospelých účastníkov, vrátane skupiny ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti s jednotlivcom s potvrdenou infekciou covid-19 a druhej skupiny nehospitalizovaných, symptomatických dospelých pacientov, aby sa pozrela ako na liečbu, tak na prevenciu infekcie. Liek účinkuje tak, že blokuje aktivitu covid proteázy, enzýmu, ktorý vírus potrebuje, aby sa mohol vo vnútri tela množiť. Výsledky testov sa očakávajú do konca roka.

Antivírusový inhalátor od Synairgen

Spoločnosť Synairgen uviedla povzbudzujúce skoré výsledky lieku pôvodne vyvinutého na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Liečivo, podávané prostredníctvom ručného rozprašovača s batériou, je založené na interferóne beta, prirodzene sa vyskytujúcej molekule, ktorá stimuluje imunitnú obranu pľúc. Štúdie naznačujú, že liek má „širokospektrálnu antivírusovú aktivitu“ a je v štúdiách fázy 3.

Budesonidový inhalátor

Budesonid je bežný kortikosteroid používaný na liečbu astmy a CHOCHP a bol tiež testovaný v nedávnej štúdii. Jej výsledky zistili, že liek môže skrátiť dobu zotavenia o tri dni pre ľudí, ktorí nie sú prijatí do nemocnice. V súčasnosti sa budesonid neodporúča ako štandardná liečba, ale môže sa používať pre pacientov s ďalšími rizikovými faktormi, vrátane tých, ktorí majú viac ako 65 rokov a majú komorbidity.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche spolupracuje so spoločnosťou Atea Pharmaceuticals na perorálnom antivírusovom lieku, o ktorom sa domnieva, že má dvojaký potenciál: liečiť ľudí s ochorením covid-19 a predchádzať chorobám u ľudí, ktorí boli vírusu vystavení. Počiatočné výsledky u hospitalizovaných pacientov so stredne ťažkým ochorením covid-19 a s vysokým rizikom zlých výsledkov „naznačili rýchlu a trvalú antivírusovú aktivitu proti SARS-CoV-2 bez nových alebo neočakávaných bezpečnostných výsledkov,“ uviedla spoločnosť.

Dexametazón

Tento lacný steroid, ktorý má asi 60 rokov, sa už skoro stal úspešným pandemickým liekom, keď oxfordská štúdia zistila, že zachránil životy jedného z ôsmich ľudí, ktorí sa kvôli covidu nachádzali na nemocničných ventilátoroch. Nízka dávka lieku je teraz štandardnou liečbou pre vážne chorých pacientov v nemocnici. Je to protizápalový prostriedok, ktorý môže v závažných prípadoch tlmiť nadmernú reakciu imunitného systému v reakcii na koronavírus.

Remdesivir

Tento antivírusový liek vyrobený americkou spoločnosťou Gilead Sciences bol povolený na núdzové použitie v USA, Indii a Singapure a schválený v EÚ, Japonsku a Austrálii na použitie u ľudí s vážnymi príznakmi. Je drahý a podáva sa intravenózne. Jeho prínosy pre pacientov boli spochybnené, pričom veľká štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie hlásila malý vplyv na úmrtnosť alebo potrebu ventilácie.

Rekonvalescenčná krvná plazma

Dúfalo sa, že krv obsahujúca protilátky odobraté od ľudí, ktorí sa zotavili z covid-19, bude mať ochranný účinok, pretože rekonvalescenčná plazma sa úspešne používa aj na liečbu iných ochorení. USA jej udelili núdzové povolenie, ale tento týždeň doteraz najväčšia skúška zahŕňajúca 500 000 Američanov hospitalizovaných s covid-19 nepreukázala jej žiadny celkový prínos, pričom pacienti, ktorí dostávali rekonvalescenčnú plazmu, zaznamenali viac nežiaducich udalostí ako tí, ktorí dostali štandardnú starostlivosť.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.