Denník N

Úspešných veterinárov máme aj u nás

V tomto interview by som rád predstavil moju profesijnú kolegyňu, pani doktorku Máriu Gambošovú , ktorá od roku 2018 pôsobí ako veterinárna lekárka na Sibra – centrum veterinárnej medicíny v Bratislave so zameraním na internú medicínu.

Pred niekoľkými týždňami sa jej podarilo ako prvému veterinárnemu lekárovi na Slovensku dosiahnuť nevídaný úspech. Po dvoch rokoch štúdia, sérii náročných skúšok a predovšetkým popri plnému pracovnému úväzku veterinárneho lekára na jednej z profesijne a odborne najnáročnejších kliník na Slovensku, s excelentným záverečným hodnotením úspešne ukončila skúšky Európskej školy pre pokročilé veterinárne štúdium v Luxembursku (ESAVS – European School for Advanced Veterinary Studies). Získala tak titul v internej medicíne CSAVP-IM (Certificate of Small Animal Veterinary Practice – Internal Medicine).

Na osobnej úrovni mám veľkú radosť z toho, že máme na Slovensku tak ambicióznych veterinárov, ktorí na sebe neustále pracujú a sú ochotní investovať svoj čas, peniaze a energiu do seba rozvoja. Vyžaduje to z ich strany veľké odhodlanie, no ide o jediný spôsob ako posunúť veterinárnu starostlivosť na Slovensku na vyššiu úroveň. Z tohto dôvodu si myslím, že nám má čo povedať a preto som sa rozhodol urobiť s ňou tento rozhovor.

 

PV: V prvom rade by som sa ti chcel poďakovať, že si si našla čas na rozhovor a rád by som ti pogratuloval k veľkému a na slovenské pomery mimoriadnemu úspechu. Čo ťa k tomu motivovalo?

MG: Interná medicína ma bavila už počas štúdia na vysokej škole a bol to už od začiatku môj vysnívaný odbor. Vedela som, že zo mňa asi nikdy nebude chirurg a na internej medicíne ma baví predovšetkým medicínske premýšľanie a práca s diagnostikou. Už počas školy som sa snažila profilovať týmto smerom a preto som absolvovala praxe, ktoré mi boli schopné poskytnúť čo najviac skúseností v tomto odbore. Keď som sa rok po štúdiu zamestnala na Sibre, tak som bola presvedčená, že sa chcem špecializovať už len na internú medicínu. Je to pre mňa fascinujúci odbor, ktorý si vyžaduje veľa encyklopedických znalostí, praktických znalostí, premýšľania nad diagnostikou, ale ktorý ma nesmierne baví. Touto cestou by som sa tiež chcela poďakovať MVDr. Ceplechovi, ktorý ma vyučoval počas štúdia v Brne a ktorý mi ukázal, aká vie byť interná medicína zaujímavá.

PV: Množstvo ľudí si myslí, že dokončí 6-ročné veterinárne štúdium na škole a sú z nich hotoví veterinári. My čo roky vykonávame klinickú prax však vieme, že skutočná veterina je o niečom inom. Kedy si sa rozhodla začať ESAVS?

MG: O ESAVSe som sa dozvedela až počas môjho pôsobenia na Sibre a od vedenia mi v priebehu môjho prvého roka bola ponúknutá možnosť absolvovať tento vzdelávací program. Dostala som čas na rozmyslenie a výber špecializácie, pretože toho času som sa ešte rozhodovala medzi internou medicínou a onkológiou, no nakoniec zvíťazila interná medicína. Súčasťou môjho ESAVS programu bola okrem iného napríklad cytológia, v ktorej by som si ešte chcela prehĺbiť vedomosti a absolvovať ďalšie kurzy.

PV: V čom vidíš hlavný zmysel a prínos kontinuálneho postgraduálneho a celoživotného vzdelávania aj po dokončení školy?

MG: Veterina ide v súčasnosti veľmi rýchlo dopredu a je povinnosťou nás lekárov ísť s dobou, nezaspať na vavrínoch a neuspokojiť sa len s vedomosťami zo školy. Je pravda, že kontinuálne vzdelávanie je ťažké, vyžaduje námahu nad rámec bežných povinností a tiež je niekedy náročné zorientovať sa v množstve dostupných informácií a zvoliť si tie správne zdroje. Chápem, že ako lekári máme všetci málo času, ale dnešná doba nám už ponúka skvelé možnosti – online vzdelávanie za výhodnú cenu, často i zadarmo, a zo záznamu aj vtedy, kedy sa nám to hodí.

PV: Povedz nám niečo viac o tom, ako prebieha celý proces – viem si predstaviť, že nároky na tvoj čas a energiu museli byť enormné a nad rámec bežných pracovných povinností.

MG: Existujú tri úrovne ESAVS programov, z ktorých si môžu lekári vybrať: 1 – samotné kurzy bez certifikácie, 2 – Certificate program, ktorý som absolvovala ja a 3 – Master’s program udeľovaný University of Luxembourg, podobný magisterskému titulu. Pre úspešné dokončenie programu musí lekár získavať kredity za absolvovanie jednotlivých kurzov, ktoré si pred začiatkom programu zvolil. Okrem teórie je potrebné absolvovať aj klinickú prácu, ktorú lekár dokladuje dokumentáciou k 100 vlastných pacientov z praxe z rôznych odborov, napríklad kardiologických, neurologických, atď. Na záver je z každého absolvovaného kurzu pomerne náročná skúška (ja som ich mala päť) a vyhodnotenie vypracovanej dokumentácie k pacientom. Master’s program, ktorý je o úroveň vyššie, obsahuje viac kurzov, dvojnásobnú dokumentáciu k pacientom vrátane diskusie a na záver musí študent napísať aj Master thesis. ESAVS Certificate alebo Master’s program v súčasnosti navštevujú aj ďalší kolegovia zo Sibry, ktorí budú svoje certifikácie získavať postupne tento a budúci rok.

PV: Ako dlho celý program trvá?

MG: Program môže trvať minimálne 2 a maximálne 4 roky, záleží od toho ako vypíšu kurzy a ako sa komu podarí ich absolvovať. Mne sa podarilo celý program dokončiť za 2,5 roka, ale napríklad kolegovi sa kvôli pandémii musel posledný kurz niekoľkokrát preložiť a tým sa mu trvanie programu podstatne predĺžilo. Väčšinu mojich kurzov som absolvovala fyzicky v Luxemburgu, jeden v Lipsku a posledný kurz bol už kvôli pandémii online.

PV: Cítila si počas programu ESAVS podporu od tvojho zamestnávateľa? Akým konkrétnym spôsobom ťa Sibra podporila?

MG: Sibra za mňa hradila všetky ESAVS poplatky (poplatky za kurzy, skúšky, hodnotenie case logov, atď.) a dokonca mi vždy počas môjho pobytu v zahraničí poskytli platené voľno, za čo som veľmi vďačná. Kolegovia z menších pracovísk takúto podporu bohužiaľ dostať nemôžu a sú na všetko sami. Stravu, dopravu a ubytovanie som si už zabezpečila vo vlastnej réžii. Okrem poplatkov za ESAVS si však jednotliví študenti musia platiť školné za každý semester na univerzite v Luxemburgu, čo tiež predstavovalo nemalú nákladovú položku.

PV: Čo ťa tento študijný program naučil a akým spôsobom tieto novonadobudnuté vedomosti aplikuješ v každodennej praxi?

MG: Verím, že som vďaka ESAVS programu lepší internista a novonadobudnuté vedomosti som sa snažila okamžite implementovať do praxe. Snažila som sa tiež o nové zistenia podeliť s mojimi kolegami, aby sme zlepšili procesy a činnosti na našom pracovisku. Celý program bol veľmi prakticky zameraný a snažil sa nás naučiť klinicky premýšľať. Nešlo teda len o teoretické prednášky, ale všetko bolo modelované do praxe, pričom jednotlivé prípady boli vždy podložené vedeckými štúdiami, nie dojmami (evidence-based medicine). Mám pocit, že som si z programu odniesla veľmi veľa informácií a spravil zo mňa lepšieho veterinára.

PV: Čo by si poradila mladým veterinárom, ktorí majú v úmysle sa špecializovať vo svojom odbore?

MG: Určite by som im poradila naďalej sa vzdelávať no vedieť kriticky vyhodnotiť a vybrať kvalitné a certifikované inštitúcie alebo zdroje informácií. Taktiež by som mladým veterinárom poradila nebáť sa jazykovej bariéry alebo financií – všetko sa dá zvládnuť. Myslím si, že v tomto je veľká výhoda byť na veľkom pracovisku pretože kolegyne ma môžu zastúpiť a nemusím zatvoriť ambulanciu na celý týždeň. V neposlednom rade je veľkým benefitom aj finančná podpora zo strany zamestnávateľa pretože inak by som si sama tento vzdelávací program nemohla dovoliť. Nad investíciou do vzdelávania som však nikdy dvakrát nerozmýšľala, išla som do toho a našťastie som túto podporu dostávala vždy aj od mojej rodiny.

PV:  Plánuješ do budúcna absolvovať ďalšie vzdelávacie programy alebo získať nejaké ďalšie certifikácie?

MG: Mám v pláne robiť si ďalšiu špecializáciu na felínnu medicínu, čiže problematiku chorôb mačiek. Mačky sú totiž podľa môjho názoru domáce zvieratá modernej doby a mačacia medicína je veľmi zaujímavý odbor, ktorý je úzko prepojený s internou medicínou a kam by som chcela smerovať ďalej. Do vzdialenejšej budúcnosti bohužiaľ nevidím, ale verím, že ešte nejaké príležitosti posúvať sa ďalej prídu.

MG: Chcela by som sa poďakovať šéfovcom zo Sibry, že ma naviedli na túto cestu lebo bez nich by som o tomto programe ani nevedela a taktiež za ich podporu. Rada by som tiež odkázala ostatným kolegom aby sa nebáli vzdelávať pretože na výber je množstvo rôznych zaujímavých zameraní (rádiologia, exotické zvieratá, plazy, hlodavce, atď.), z ktorých si určite vyberú to, čo ich bude baviť.

PV:  Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám ti veľa úspechov a spokojných pacientov!

Teraz najčítanejšie

Pavol Valašek

Som absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde som promoval s vyznamenaním. V roku 2007 som spoluzakladal veterinárnu nemocnicu, dnes klinika VetPoint, kde pracujem dodnes. Odborne sa profilujem v oblasti chirurgie a predovšetkým ortopédie a traumatológie malých zvierat. Od roku 2007 som absolvoval viacero praktických workshopov pod záštitou AO/ASIF, som členom ESVOT a pravidelným účastníkom kongresov tejto organizácie. Som tiež spoluzakladajúcim členom SPDD.