Denník N

Záujem strany

Keď za tvorbou zákona stojí záujem politickej strany.

Inak povedané: keď záujem politickej strany stojí nad zákonom. 

Aj takto sa dá hovoriť ozmene zákona o hlásení pobytu občanov republiky, schválený maďarským parlamentom.
Prijatá zmena zákona mení pojem trvalého pobytu, a to tak, že na danej adrese trvalého
pobytu už občan nemusí v skutočnosti bývať. V praxi to znamená, že ktokoľvek (aj cudzinec,
žijúci v inej krajine) sa môže prihlásiť na trvalý pobyt na území Maďarska, aj vtedy, keď tam bývať nemieni.

Aké nebezpečenstvo sa za tým skrýva?

Môže ísť o otvorenú, zákonom chránenú cestu, ktorá vedie k získaniu hlasov v období volieb, a to od ľudí, ktorí nie sú súčasťou
daného spoločenstva. Stačí mať maďarské občianstvo (ktoré sa dá získať zjednodušeným
postupom) a trvalý pobyt na území Maďarska (pričom jedinou podmienkou je súhlas majiteľa
nehnuteľnosti).

Predmetná zmena zákona pár mesiacov pred voľbami má iba jeden účel.
Úsudok nech si každý urobí sám.

Teraz najčítanejšie

László Bindics

László Bindics: člen predsedníctva mimo parlamentnej strany Maďarské Fórum