Denník N

Provincia Slovensko v epidémii korona vírusu.

Provincia Slovensko v epidémii korona vírusu.

39, KV 19 Začneme napríklad variantom delta, označovaným aj AY.4, ktorý na Slovensku spôsobuje najnovšiu vlnu epidémie.

40, KV 19 Môžeme pokračovať ďalším variantom odvodeným od variantu delta AY.4 a tým je variant delta plus označovaný aj ako AY.4.2 . O delta plus sa píše už od začiatku novembra 21 ako o infekcnejšom variante, keď infekčnosť je vyššia o 10-15%. Ďalej sme sa mohli o delta plus dozvedieť, že je málo pravdepodobné, že povedie k priznakovej nákaze, teda že pri nakazení sa bude prejavovať špecifickými prejavmi. To ďalej znamená, že oproti delta, delta plus zaznamenáva len tretinu príznakov korona vírusovej nákazy, zatiaľ čo pri delte sa prejavujú príznaky korona vírusovej nákazy až u polovici prípadov.

41, KV 19 Ďalej nejaké prejavy ochorenia pri delta plus sú u 2/3 prípadov, zatiaľ čo pri delta až 3/4 prípadov.

42, VK 19 A aj keď je delta plus o 10-15% infekčnejšia, nepreukázalo sa, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia alebo bola odolnejšia voči očkovacím látkam.

43, KV 19  Takže celkovo môžeme povedať, že pri zohľadnení štatistickej odchýlky, veľký rozdiel medzi variantom delta a delta plus nie je . Napriek tomu aj autority a médiá šíria paniku a snažia sa nás presvedčiť, že to s delta plus bude ešte oveľa horšie, ak sa rozšíri.

44, VK 19  Veď všetci vieme, že vírus môže mutovať, čo aj robí. A vydávať túto schopnosť mutácie, keď medzi mutáciami nie je veľký rozdiel, za niečo čo môže byť veľký problém je nenáležité a skôr vypovedá o tom, kto tieto špekulácie podsúva verejnosti. Že je nekompetentný, prípadne si publicitou zvyšuje ego. Nič viac.

45, VK 19  No a najnovšia senzácia sa volá Omikron označovaná aj B.1.1.529. Tento variant má pôvod v JAR a začal sa objavovať len pred pár dňami koncom novembra 21.

46, VK 19 A ako je zvykom u našich autorít a médií, znova začínajú túto senzáciu využívať na sebaprezentáciu, aj keď doterajšie poznatky sú nateraz skôr v rovine špekulácií, a nie ako niečo dosť pravdepodobné.

47, VK 19 Čo odteraz vieme o Omikrone z JAR? A spomeňme aj to, čo je za novú senzáciu, a aj to čo je proti. Pretože napríklad v UK  dostávajú dosť významný priestory aj hlasy, ktoré senzáciachtivé nie sú a poznatky prezentujú objektívnejšie. Tak napríklad z UK doterajšie poznatky hovoria, že je napríklad dosť nepravdepodobné, aby Omikron spôsobil reštart epidémie. Alebo, že doterajšie poznatky naznačujú že súčasné očkovacie látky sú účinné aj proti Omikronu a pravdepodobne zabránia závažnému priebehu ochorenia

48, VK 19 Napriek tomu, naše autority a médiá sa prikláňajú na stranu senzácie a Omikron označujú celkovo za katastrofu a tvrdia, že keď sa rozšíri, zdravotníctvo skolabuje. Pritom táto poplašná správa sa zakladá na nedostatočne overených a preskúmaných podkladoch, ktoré sú naraz len v rovine špekulácií.

49, VK 19 Netvrdím, že netreba byť obozretný, ale silné vyhlásenia nie sú v súčasnosti na mieste. Ani v UK to neberú na ľahkú váhu a prijímajú opatrenia. Napríklad karanténu pre všetkých, ktorí prekročia hranice z rizikových oblastí. A to treba urobiť aj na Slovensku, Ale čo je dôležité, ich postoj je omnoho viac vyváženejši, ako napríklad na Slovensku, kde autority a médiá bažia po senzácií, ktorá podporí ich sebaprezentáciu. Nehľadiac na dôsledky.

50, VK 19  Malosť a provinčnosť Slovenska sa ukazuje svojou nevyváženosťou v hodnotení doterajších poznatkov v širších súvislostiach, aj v súvislosti s variantmi korona vírusu pred deltou a bude sa to diať aj po delte. Žiaľ. To je realita, keď nie je odvaha mať vlastný vyvážený názor založený na širších súvislostiach, nie len u autorít ale aj u médií.

Teraz najčítanejšie

Štefan Tužinčin

1, Narodil som sa v roku 1965. 2, Stredoškolské vzdelanie technického smeru. 3, Chcel by som posunúť túto krajinu smerom k zodpovednému životnému štýlu.