Denník N

Hlava XXII aj v oblasti justície ?

Dňa 27.11.2021 bola vyhlásená vyhláška ministerstva spravodlivosti číslo 438/2021 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Celý svet žije debatami o novej mutácii koronavírusu.

Slovensko vidí spásu v schválení odmeny 500,-€ pre dôchodcov za to, že sa dajú zaočkovať vakcínami, ktoré už sú na trhu. Táto odmena má byť síce  viazaná na návštevu kín, reštaurácií, ktoré sú kvôli opatreniam zavreté, ale to je detail.

Prebehla aj správa, že doba  expirácie  niektorých vakcín bola administratívnym aktom predĺžená. Super, to určite posilní dôveru v ich účinnosť a to, že nemajú žiadne  zdravotné  riziká.

Ak ste si mysleli, že na každú novú mutáciu vírusu bude potrebná zmena vakcíny, mýlite sa. Vakcína, ktorá nebola vyvinutá ani na variant delta, má byť účinná na variant, ktorý sa akurát objavil a takmer nič sa o ňom nevie.

Slovensko vidí úspešný boj v prijímaní chaotických opatrení, možno chcú vírus psychicky vydeptať, keď príde do krajiny, kde uvidí nezmyselné a protichodné opatrenia, radšej ustúpi, aby sa nezbláznil.

Pozrite, aké opatrenia navrhuje ministerka spravodlivosti v novele vyhlášky o spravovacom poriadku súdu:

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a ak si to vyžaduje ochrana zdravia môže predseda súdu nariadiť, aby sa osoby vstupujúce do budovy súdu podľa odsekov 1 a 2 preukázali potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Na základe zistených informácií je zamestnanec súdu poverený predsedom súdu oprávnený organizovať pobyt, pohyb a kontakt osôb v budove súdu tak, aby zaistil ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa v budove súdu.

Osobe, ktorá sa nepreukáže potvrdením podľa prvej vety, nemožno zamedziť vstup do budovy súdu.

Z jej znenia je evidentná „schizofrénia“ tejto vlády. Zamedziť prístup do budovy súdu, k výkonu spravodlivosti, nemožno.

Ale ak do budovy vstúpi osoba, ktorá nie je očkovaná, nebola na teste a neprekonala ochorenie, musí sa pri jej vstupe do budovy organizovať pohyb všetkých, aby došlo k ochrane zdravia. Možno by mali predsedovia súdu pre takéto osoby zriadiť izolačku a všetci, ktorí by mali prísť s nimi do kontaktu by si mali obliecť ochranný odev ( neviem o tom, že by osoby vstupovali do budovy súdu len tak samoúčelne, v rámci prechádzky, ako keď si idete pozrieť exponáty do múzea alebo galérií).

Odseky 1, 2 novelizovaného paragrafu hovoria totiž o osobách, ktoré prichádzajú na pojednávanie, nahliadať do spisu alebo na iné úkony súdov.

Wau

Ale možno to bude tak, ako to bolo za predchádzajúcich vĺn a jej aj teraz, že pozitívni lekári, ktorí nemajú príznaky chodili do práce a roznášali nákazu na pacientov, ale to sa vzťahovalo aj na niektoré oddelenia polície, aby nedošlo k ochromeniu ich činnosti.

Možno sa práve takýto prístup podpisuje pod zlý vývoj situácie na Slovensku, lebo chaotické opatrenia netrápia tých, ktorí na ne „kašlú“.

Demotivujú tých, ktorí sú pripravení spolupracovať, chcú ich dodržiavať. Ale povedzte ako sa to dá ?

Čo bude výsledok ? Dodržiavať nebude nikto nič.

P. S.

Bola informácia o nákupe ventilátorov hoaxom šíreným priamo vládou ? Alebo si ich kúpili na súkromné potreby ? Ozajstná paródia, avšak s tragickým koncom.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..