Denník N

Postrehy z diskusie o parkovaní na KVP

Včera sa konečne uskutočnilo plánované stretnutie občanov KVP k problematike parkovania na sídlisku a ku koncepcii, ktorá nám bola predložená od firmy EEI. Stretnutie malo svoju emóciu a hlavne ukázalo postoje občanov, čo prinajmenšom mne ukazuje akým smerom sa ďalej vybrať.

Ako som už spomínal, včera sa uskutočnilo stretnutie občanov KVP k problematike parkovania na sídlisku a ku koncepcii, ktorá nám bola predložená od firmy EEI. Diskusia bola naozaj plodná a účasť pre mňa potešujúca. Kedže už mám aké také skúsenosti so zvolávaním verejných diskusií, účasť zhruba 70 obyvateľov ma potešila. Rozhodne je i na tomto príklade vidieť, že téma „parkovanie“ ľudí vo väčších mestách naozaj trápi. Skúsim tieto všetky svoje postrehy, pocity a vedomosti rozdeliť do jednotlivých blogov, aby som bol zrozumiteľnejší a témy rozoberiem len v krátkosti. V druhom pokračovaní  tohto blogu následne skúsim vybrané aspekty rozobrať podrobnejšie. Uvidíme, k čomu sa dopracujeme.

Berme to ako návrhy do diskusie na zlepšenie a moje osobné postrehy. Zvolávanie verejných diskusií je určite skvelá vec a treba za to pochváliť. Ja by som to robil inak, ale to neznamená, že iní to robia úplne zle.

  • Partner do diskusie: Myslím si, že diskusia má byť o spoločnom rozhovore rovnocenných partnerov, ktorým záleži na tom, aby k niečomu dospeli. To, že dnes chýbal predstaviteľ firmy, alebo magistrátu mesta, je pre mňa minimálne neúctivé smerom k občanom. Na druhej strane, ale ukazuje, že diskusia už prebehla niekde inde a názor občana je asi nepodstatný. Bolo to pre mňa sklamaním.
  • Rovní a rovnejší: Nepovažujem za štastný model, pri ktorom sa kladú otázky jednotlivo a starosta, ako moderátor diskusie, si berie slovo zakaždým, aby odpovedal. Starosta by v prvom rade nemal moderovať vlastný dialóg s občanmi. Diskusia by mohla prebiehať napríklad v blokoch tak, aby jednotliví rečníci, vrátane starostu, mali rovnaké podmienky a možnosti na vyjadrenie svojho názoru.
  • Aby ľuďom neodpadli ruky: Stalo sa, že mnohí sa hlásili a hlásili, ale starosta jednoducho nepozrel. Stáva sa. Technika nám však poskytuje množstvo možností. Uvediem napríklad aplikáciu https://www.sli.do/home . Potrebujete k tomu jeden dataprojektor na premietanie počas diskusie. Vytvoríte event na stránke, ľuďom rozdáte kód eventu a tí následne môžu naživo písať otázky, ktoré sa „live“ zobrazujú všetkým. Všetci vidia, kto sa čo pýta, otázky sa teda neopakujú, otázky viete hodnotením posúvať dopredu, alebo dozadu z hľadiska poradia a hlavne moderátor si vie vybrať, ktorú otázku ide zodpovedať. Proste riadna transparentná a hlavne organizovaná diskusia. Ideálne aj na zastupiteľstvá, čo poviete?
  • Pre tých, čo neboli: Mnohí občania možno aj chceli, ale nemohli sa zúčastniť. To z nich, ale nemôže robiť občanov druhej kategórie. Zápis síce robený bol, ale ručne. Čo tam je zapísané, to nevieme a v plodnej 2-hodinovej diskusii som ruku zapisovateľky skutočne ľutoval. Takáto zápisnica asi nebude mať overovateľa a jej obsah by mohol byť sporný v určitých momentoch. Myslím si, že by malo byť samozrejmosťou robiť takéto diskusie čo najviac interaktívne a vyhotovovať audiovizuálny záznam. Videokamera na úrade je, nevidím problém. Takýto záznam by mal byť následne sprístupnený všetkým občanom a aj tým, čo neboli. Našťastie jeden duchaprítomný občan myslel na kameru a celé divadlo natočil. Dúfajme, že to zverejní.
  • Čo hovorí zákon: Dnes už to bolo stretnutie, minule ešte zhromaždenie občanov. Zdá sa mi, že tu kľučkujeme hore dole, len aby bolo tak, ako starosta povie. Popravde už som to raz zažil a nedopadlo to veľmi dobre. Je to asi choroba našich starostov, myslieť si, že starosta sa rovná mestská časť, a tak si môže robiť, čo chce. Zákon Slovenskej  národnej  rady  o  obecnom  zriadení č.  369 / 1990 Zb. však hovorí pomerne jasne. § 11  Obecné  zastupiteľstvo, odsek (4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené v písmene f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce. Následne § 11b  popisuje Zhromaždenie  obyvateľov  Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Starosta má samozrejme právo zvolať si, čo chce, ale nech to potom platí on a nie Mestská časť. Kto teda zaplatí tie plagáty, ak zastupiteľstvo toto zhromaždenie, či stretnutie, či seansu nezvolalo? Uvidíme…
  • Čerešnička na torte: Začať diskusiu s tým, že zavoláte mestskú políciu hneď na začiatku, nie je práve najvhodnejší začiatok vo svete, v ktorom sa pohybujem ja. Hlavne, keď na to nie je vôbec dôvod. Nevytvára to dobrú atmosféru a zbytočne to rozburuje vášne hneď na začiatku. Minimálne začínať by sa malo pozitívne. Skončiť už môžeme všelijak

A nakoniec. Svet nie je čierno – biely

Ak si spomeniete, pozvánka na podujatie bola formulovaná nasledovne:

Poslanci Mestského  zastupiteľstva v Košiciach schválili koncepciu firmy EEI týkajúcu sa dopravy  v meste Košice. Možnosti riešenia parkovania na KVP :

1) prijať niektorú z dvoch variant koncepcie EEI

2) odmietnuť koncepciu – zotrvanie v súčasnom stave

3) prijatie inej koncepcie, ktorú však musí vedieť aplikovať EEI ako zmluvný partner mesta

4) prijatie pozmeňujúcich podmienok ku koncepcii EEI, ktoré EEI zakomponuje do koncepcie pre KVP

Takúto formuláciu pozvánky považujem za tendenčnú a formulácie možností prinajmenšom za manipulačné. Otázka vôbec nie je postavená tak, že buď koncepcia od EEI, alebo súčasný hrozný stav bez žiadneho zlepšenia. My sme nič z EEI nepodspísali, ani neschválili. EEI nie je spasiteľom ani dobrodincom, EEI je predovšetkým firma, ktorá si privatizuje verejný priestor a snaží sa vytvárať zisk. Mestská časť KVP si vie riešiť situáciu s parkovaním aj sama, treba sa len dohodnúť na vlastnej koncepcii, vlastnej ceste, vlastnom vykonávateľovi týchto služieb… a to chce debatu a široký spoločenský konsenzus obyvateľov sídliska.

Teraz najčítanejšie

Ladislav Lorinc

"CHÝBAJÚ MI RYTIERI, ROVNÍ CHLAPI... V POLITIKE, V UMENÍ AJ V ŽIVOTE"