Denník N

Beseda sudcov so študentami práva

Pred pár dňami sa uskutočnilo pilotné stretnutie dištančnou formou zorganizované komunikačnou platformou sudcov Sudnamoc.sk a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Besedy sa zúčastnili štyria sudcovia Krajského súdu v Bratislave, študenti práva a niektorí pedagógovia.

Za účasti približne 60-70 účastníkov stretnutia sa počas dvoch hodín intenzívne a živo diskutovali témy verejné ako sú reforma justície, právny štát v podmienkach práva Európskej únie, riadenie a manažment súdov,  súdna mapa, význam a postavenie stavovskej organizácie sudcov, náplň práce sudcu vrátane opisu materiálno technického zabezpečenia, ale aj protipandemické opatrenia, vyhlášky ÚVZ,  § 363 Trestného poriadku a iné.

Diskusia so študentami mne osobne okrem návratu do obdobia, kedy sme spolu s ostatnými spolužiakmi drali lavice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v minulom storočí), len potvrdila, že študenti práva sledujú veľmi pozorne dianie v spoločnosti, vo verejnom živote, v justícii a kladú  v súvislosti s týmto dianím trefné otázky, na ktoré sme spoločne hľadali  odpovede.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie a želáme študentom hladký priebeh skúškového obdobia.

Verím, že aj napriek neštandardným časom, ktoré justícia zažíva (alebo práve kvôli nim), sa v budúcnosti viacerí zo študentov rozhodnú pre  profesiu sudcu, a posilnia tak naše rady.

Viac k tejto téme:

https://sudnamoc.sk/beseda-zastupcov-komunikacnej-platformy-sudcov-sudnamoc-sk-so-studentami-pravnickej-fakulty-univerzity-komenskeho-v-bratislave/

 

Teraz najčítanejšie