Denník N

J. R. W. Stott: Kristův kříž (Čitateľský denník 65/2021)

„Někdy si představujeme, jak se Bůh uvelebil v nějakém nebeském lehátku a možná trocha podřimuje, zatímco miliony lidí umírají hlady. Přemýšlíme o něm jako o pozorovateli, který se z křesla téměř kochá utrpením světa a užívá si toho, že je od něho sám izolovaný.

Philip Yancey zašel ještě dál a vyslovil nevyslovitelné, to, co jsme si my možná mysleli, ale co jsme se neodvážili říci nahlas: ‚Jestli má Bůh opravdu vše v rukou, jestli je nějak spojen se vším utrpením světa, proč je tak náladový, nespravedlivý? Je to vesmírný sadista, kterého uspokojuje pozorovat, jak se svíjíme bolestí?‘ Jób řekl něco podobného: Bůh ‚si činí posměch ze zoufalství nevinných.‘

A právě toto hrozné zkreslení Boha kříž rozmetáva na cucky. Nesmíme si jej představovat na lehátku, ale na kříži. Ten Bůh, který dopouští, abychom trpěli, kdysi sám trpěl v Kristu…“

Mohli to byť jasličky, tesársky stôl, palmová ratolesť, prázdny hrob alebo baránok — symbolom kresťanstva sa však stal kríž. Horizontálne a vertikálne brvno, starý znak prieniku neba a zeme. Prečo si prví kresťania nevybrali za ústredný bod chápania Krista ani jeho narodenie, ani vyučovanie, ani vzkriesenie, ale práve smrť krutým nástrojom, ktorým Rimania popravovali tých najhorších zločincov?

John Stott, niektorými humorne označovaný za evanjelikálneho pápeža, rozoberá tento Kristův kříž z každej možnej strany. Štyristo stranový teologický spis obsahuje témy ako utrpenie, zmierenie, ľudská dôstojnosť a zodpovednosť alebo spravodlivý Boží súd. Stott obhajuje klasické biblické učenie o tom, že Stvoriteľ krížom učinil zadosť svojej dokonalej spravodlivosti, zároveň sa ale postavil na miesto tých, na ktorých mala táto spravodlivosť dopadnúť — na nás.

Toto „zadosťučinenie skrze zastúpenie“ považuje Stott v súlade s Písmom za dostatočné, jedinečné a neopakovateľné. Je radostnou správou, evanjeliom o zmierení Boha a ľudských bytostí.

Stott nepíše prehnane akademickým jazykom, napriek tomu sa mi kniha miestami čítala ťažko. Na tému kríža sa pozerá z mnohých uhlov, sem tam trúsi grécke slovíčka a nebojí sa citovať cirkevných otcov či reformátorov, preto si vyžaduje dostatok pozornosti a sústredenia. Nie je to teda popularizačná paperbacková jednohubka, ale poctivá kniha starej školy, ktorej musíte aj niečo dať.

Ale získate veľa.

J. R. W. Stott: Kristův kříž
Porta Libri, 2003
470 strán
*
80 %
*
Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať tu.
Moje ďalšie písačky a kresbičky môžete sledovať tu.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.