Denník N

Sloboda slova vs. ochrana zdravia a životov

Minulý týždeň som predstavila veľkú novelu Trestného zákona, ktorá zahŕňa množstvo dobrých a potrebných zmien. Napríklad možnosť postihovať zločiny komunizmu, lepšia vymožiteľnosť náhrady škody alebo aj výživného pre poškodeného, úprava trestného činu znásilnenia, prísnejšie postihovanie za páchanie skutkov, ktoré ohrozujú životné prostredie… Jednou z navrhovaných zmien je aj postihovanie za šírenie nepravdivej informácie, čo sa okamžite stalo terčom a dôvodom na spochybňovanie novely.

Tí, ktorí spochybňujú nový trestný čin Šírenie nepravdivej informácie, hovoria najmä o slobode slova. Sloboda slova je veľká téma a v rámci nej sú aj rôzne filozofické prístupy, aj v práve. Osobitne by som to vykreslila na príklade slobody prejavu a šírenia neprávd o koncentračných táboroch. Pri tejto téme sme úplne niekde inde v Amerike a na Slovensku, respektíve v európskom priestore, kde vnímame inak prístup k slobode prejavu a potrebu zásahov do slobody prejavu, pretože máme skúsenosť z obdobia fašizmu, že bezbrehá sloboda prejavu môže znamenať zásah do životov ľudí.

Koncept absolútnej slobody slova si osvojili mnohé extrémistické organizácie, ktoré ním len bránia svoju vlastnú existenciu. Stavajú sa do pozície utláčaných bojovníkov za svoje vlastné právo slobody prejavu, no sami pritom hlásajú obmedzenie práv iným. Demokratický štát musí zabrániť tomu, aby extrémnym využitím práv a slobôd bolo odstránené zriadenie, na ktorom demokracia spočíva. Umožňuje preto obmedziť slobodu slova zákonom a v nevyhnutnej miere, ak ide o ochranu práv a slobôd iných. Tento koncept sa nazýva brániaca sa demokracia a presne v takomto duchu je koncipovaná aj naša ústava.

Ústava SR garantuje slobodu slova, ale zároveň slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie umožňuje obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Všetky kritizované paragrafy v návrhu Trestného zákona sa týkajú len uvedeného. Postupujeme úplne v súlade s našou ústavou. Nepredpokladám, že by sa týmto ktorýkoľvek demokraticky cítiaci a konajúci politik či občan mohol cítiť ohrozený.

Demokracia sa musí brániť a musí sa brániť aj pri hraniciach slobody prejavu, aby sme tu tú demokraciu naozaj mali. Nemyslím si, že moderná demokratická spoločnosť by mala byť taká, v ktorej sa šíria masovo nepravdy, ktoré sú kľúčové pre ľudí v čase, keď sa rozhodujú o svojich životoch alebo zdraví. Nehovoríme pritom o nejednoznačných informáciách. Hovoríme o jasne overiteľných nepravdivých informáciách, ktoré niekto úmyselne vyrába a šíri a ktoré sú spôsobilé ohroziť životy a zdravie ľudí.

Rozumiem a rešpektujem, že demokracia je založená na pluralite názorov a v tomto kontexte aj politických presvedčení. Táto pluralita je vyjadrená aj v slobodnej súťaži politických síl a v práve každého jednotlivca sa politicky angažovať a aj vyjadrovať. Otáznou je miera, aj v kontexte spoločenskej nevyhnutnosti a zodpovednosti.  Na toto môžu byť, samozrejme, rôzne názory. Nemali by však byť dôvodom na odmietnutie alebo spochybňovanie novely ako celku. Lebo sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda iného.

Teraz najčítanejšie