Denník N

Povinné očkovanie

V živote jednotlivca, ale aj spoločnosti nastávajú situácie, kedy je najlepšie konať razantne, rázne.

Zdroj foto: Martin Cifrík

A potom sú zase situácie, keď je lepšie uplatniť metódu čínskej filozofie Wu-wej. Konanie nezasahovaním.

Wu-wej mi je aj na personálnej, aj na spoločenskej úrovni všeobecne sympatickejšie. Archetypálne ženský princíp. Menej je viac. Metóda môže fungovať na osobnej úrovni – všetci sme zažili v živote situáciu, keď sme to radšej nechali tak a ono sa to samo akosi zariadilo. Ale neraz zafungovala aj na celospoločenskej úrovni. Viď Mahatma Gandhi a jeho metóda nenásilného odporu. Namiesto aktívneho Yangového prerážania, bol použitý skôr pasívny Yinový prístup. A zabralo? Zabralo.

Nuž, ale život nás učí, že sú výnimočné situácie, keď je subjektívne aj objektívne osožnejšia razancia. Ráznosť. Keby bol Mahatma Gandhi britský premiér v čase druhej svetovej vojny, ktovie ako by to s nami všetkými v súvislosti s Hitlerovými ambíciami dopadlo. Dovolím si odhadnúť, že nie veľmi dobre. Ale asi našťastie doba (Boh, náhoda, osud – každý si dosadí to svoje) zariadila, že bol vtedy v Británii štátnikom Winston Churchill. Človek javiaci sa ako razantný, tvrdý, rázny, v súvislosti s ktorým netreba mať nutne pozitívne projekcie. O spomínanom Gandhim sa napríklad vyjadril ako o polonahom fakírovi, ktorého by mali zviazať, položiť pred brány Dillí a nechať rozdupať slonom (zdroj SME).

Oslovuje ma filozofia Johna Stuarta Milla z 19. storočia. Osobná sloboda je z môjho pohľadu vysoko cenený artikel. Mali by sme s ním v čase mieru narábať, jemne, krehko a podľa možnosti v prvom rade nechať každého žiť jeho vlastným životom.

Ale! Vďaka korone sme už nejaký ten rok vo výnimočnej situácii. Áno, sme. Viaceré psychologičky a psychológovia sa vyjadrujú, že na úrovni psyché sme v zásade vo vojnovom stave. Naša kolektívna i individuálna duša zaznamenáva veľmi podobné výkyvy, nálady atď… ako v stave vojny.

Máme teda vo výnimočnom („vojnovom“) stave použiť na to, aby sa veci dali do poriadku, výnimočné riešenia? Máme povinne očkovať?

Všetky iné dostupné riešenia sú zatiaľ neefektívne alebo málo efektívne. Aj tie, ktoré mohli byť efektívnejšie, sú už kvôli vajataniu vládnych predstaviteľov za zenitom svojich možností vyššej efektivity.

Aká odpoveď vychádza Vám?

Teraz najčítanejšie

Martin Cifrík

Som systemický kouč. Systemický prístup je metódou osobného rozvoja, ktorá pracuje s človekom ako súčasťou celku - rodinného, firemného, iného...