Denník N

Obavy z reformy národných parkov?

Aktuálne prebiehajú rokovania aj o alternatíve presunu celej lesníckej agendy pod rezort životného prostredia. Zatiaľ tento návrh nie je písomne predložený, a tak sa budem venovať aktuálnej známej verzii návrhu novely zákona o ochrane prírody – transformácie národných parkov.

Slovo “reforma” je asi najskloňovanejšie slovo uplynulých týždňov. Po prvé, som rada, že po rokoch vlády SMERu tu máme konečne vládu, ktorá sa odhodlala k reformným krokom a po druhé, je správne diskutovať a počúvať, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť.

Úprimne povedané, som prekvapená, že práve na reforme národných parkov, ktorá má za cieľ lepšiu ochranu prírody, rozvoj regiónov a vidieka, je toľko emócií,  a že budeme čeliť toľkým dezinformáciám.

Najväčšia obava zo zmeny pramení zo straty práce lesníkov a ľudí naviazaných na prácu v lese. Rozumiem obavám, je to prirodzené a logické. Avšak ruku na srdce. Aj v súčasnosti, bez akejkoľvek reformy, ľudia práve v tejto oblasti prichádzajú o prácu. Vidiek sa vyľudňuje, mladí utekajú do mesta. Reforma národných parkov prináša nové atraktívne príležitosti, nové pracovné pozície, otvorí možnosti aj mladým, ktorí z regiónov utekajú, nie je len o ochrane prírody.

Pokúsim sa vysvetliť aj ďalšie obavy a polopravdy. Môžete si ich pozrieť aj v priloženom videu.

 1. Obava, že presun národných parkov pod ochranárov ekonomicky ohrozí a oslabí regióny.
 • Drevo sa bude ťažiť naďalej, nie však na úkor vzácnych a starých lesov. To hlavné, čo chce reforma dosiahnuť je ukončenie neustálych konfliktov medzi ochranou prírody a intenzívnym lesným hospodárstvom a zároveň zabezpečiť zonáciu chránených území. Pracovné miesta zamestnancov pôvodných organizácií sa rušiť nebudú.
 1. Nie je pravda, že súkromní vlastníci prídu o pozemky alebo, že obce prídu o miestne dane.
 • Rozumiem týmto obavám a je logické a prirodzené prejavovať záujem o pozemky „suseda“, v tomto prípade štátu. Avšak, tak ako sme zdôraznili nespočetne veľakrát, súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné! V žiadnom prípade štát nebude a nemôže nútiť vyvlastniť súkromné pozemky. V prípade zmeny hospodárenia v lesoch, obce budú mať uhradený výpadok z dane z nehnuteľnosti. Všetky zmluvy zostávajú v platnosti. Aj čo sa týka hospodárenia na pasienkoch, či lúkach.
 1. Nemajte strach z toho, že rozširovanie bezzásahových území by obmedzilo súkromného vlastníka lesov.
 • Štát musí v prvom rade zabezpečiť ochranu na svojich pozemkoch. Ak by bol záujem o rozšírenie aj na neštátnych pozemkoch, musí dôjsť k dohode.
 1. Ani drevári nebudú poškodení.
 • Všetky programy starostlivosti o les – lesohospodárske plány ostávajú naďalej v platnosti. Prebudovanie hospodárskych lesov v národných parkoch bude postupné, čo znamená, že v tých najcennejších územiach sa ponechá na prírodu, v 3. stupni ochrany bude pokračovať lesohospodárska činnosť, avšak prírode blízkym spôsobom. Aj lesníci tam budú pracovať naďalej, len inou formou a menej invazívne.
 1. Obavy z preletu lykožrúta na pozemky súkromných vlastníkov.
 • Na hranici bezzásahových území bude vyčlenená monitorovacia 500 metrová zóna a keď sa ukáže, že je riziko preletu do súkromného hospodárskeho lesa, zrealizujú sa potrebné opatrenia.
 1. Tvrdenie, že peniaze budú investované na nezmyselné projekty a nie do regiónov je klamlivé.
 • Naša príroda je výkladnou skriňou Slovenska, to že na jej záchranu máme peniaze, je len plus. Keď sme písali programové vyhlásenie vlády, tak sme netušili, že bude k dispozícii Plán obnovy a bez ohľadu na to sme transformáciu plánovali. A tieto peniaze je potrebné investovať tak, aby priniesli trvalý prínos. Čiže ich investujeme do infraštruktúry, zabezpečenia pracovísk či cestovného ruchu.
 1. Argument, že najskôr sa mala dokončiť  zonácia a až potom sa malo pristúpiť k reforme národných parkov.
 • Reforma sa robí práve pre urýchlenie zonácie. Pozemky sú základným nástrojom pre jej úspešnú realizáciu. Je to najmä z dôvodu, že zonácia sa týka celého územia národných parkov a vďaka usporiadaniu vlastníctva a spravovania štátneho majetku štátnou ochranou prírody bude oveľa silnejšia pozícia na jej realizáciu a dohodu s neštátnymi vlastníkmi.

Funkčné národné parky   pomôžu  pri adaptácii regiónov na zmenu klímy dajú priestor aj na ekologické poľnohospodárstvo  a mäkké formy turizmu. Reformu robíme pre stabilnú a krásnu prírodu. Robíme to pre nás a našu budúcnosť, pre silnejšiu adaptáciu na zmenu klímy. Schválenie novely zákona  je kľúčové pre zrýchlenie a zjednodušenie procesu zonácie. Položme si otázky. Čo všetko sa dá odmerať peniazmi? Dostatok pitnej vody, čistý vzduch a ďalšie služby ktoré nám poskytuje funkčný ekosystém? Aká je spoločenská objednávka?

V minulosti bola oprávnená objednávka na zvýšený dopyt po dreve, ako surovine potrebnej na obnovu krajiny po vojne. Dnes čelíme čoraz silnejším prejavom klimatickej zmeny. Človek produkuje množstvo emisií, ktoré menia klímu. Funkčné lesné spoločenstvo je pokladom, ktorý prináša celej benefit v ekosystémových službách. Zachytáva uhlík, produkuje dostatok vody pre naše potoky a  rieky, dáva priestor pre biodiverzitu. Poskytuje príležitosti pre rozvoj regiónu. Alebo budeme naďalej počítať les cez hodnotu ekonomického výnosu predaja dreva? Keď nám úplne vyschnú horské pramene a bystriny, bude neskoro. Slovensko vlastní nesmierne bohatstvo, ktoré sme povinní zveľaďovať a chrániť.

Viac si môžete pozrieť vo videu na Facebooku

 

 

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS