Denník N

Predpovede na rok 2022 a ďalej: z pandémie nás dostanú antivirotiká, ekonomika bude prosperovať

Zdroj: Microsoft

Z koronavírusových opatrení nás pravdepodobne nedostane vakcína, ale antivirotiká. Kedysi, keď k nám mali doraziť prvé vakcíny proti novému koronavírusu, som si myslel, že oni budú tým správnym kľúčom, ktorý nám pomôže dostať sa z pandémie a jej každodenných obmedzení. Keďže však nielen na Slovensku, ale v mnohých štátoch bol podiel vakcinovaných a najmä v skupine seniorov nedostatočný a keďže imunita získaná po vakcínach po niekoľkých mesiacoch kontinuálne klesá a neochráni ani pred ďalším šírením vírusu či pred symptomatickým priebehom, musia sa aplikovať ďalšie dávky vakcíny. Keďže aj vakcína má svoje nežiaduce účinky a keďže ľuďom bolo na začiatku vakcinačnej kampane sľubované, že dve dávky ochránia ich samých aj ich blízkych, na tretiu, štvrtú a eventuálne aj ďalšiu dávku budú ľudia motivovaní čoraz menej. To dokumentujú aj niektoré realizované výskumy.

S koronavírusom sa vo výsledku budeme musieť naučiť žiť aj v nasledujúcich rokoch. Možným riešením by bolo, ak by veda dokázala vyvinúť takú vakcínu, ktorá bude vysoko účinná počas niekoľkých rokov, ideálne desaťročí a ktorá bude účinná aj na budúce mutácie vírusu. Tento vývoj je však zatiaľ málo pravdepodobný. Oveľa reálnejšie a aktuálnejšie vyzerá riešenie v podobe antivirotík. Veľký problém pri koronavíruse nie je ani tak to, aby sa ľudia nenakazili, ako skôr to, aby sa nenakazili starší ľudia a rizikoví jedinci. A ak sa už predsa len nakazia, aby sa im nezhoršili príznaky, aby nemuseli byť hospitalizovaní a aby naše nemocnice a nemocničný personál neboli neúmerne zaťažení. Aby zvládali liečbu nielen covidových pacientov, ale aj pacientov s inými, tradičnejšími diagnózami. Práve v tomto nám môžu pomôcť antivirotiká, ktoré už v súčasnosti existujú a je pravdepodobné, že v budúcnosti budú pripravené novšie preparáty. Antivirotiká sa skladujú a distribujú ľahšie ako vakcíny a takisto aj ich aplikácia je jednoduchšia, keďže sa podávajú perorálne. Aj compliance, čiže spolupráca pacientov v prípade ich užívania, môže byť vyššia, keďže sa podávajú nie zdravým, ale infikovaným ľuďom s príznakmi, aj keď niekedy len miernymi. Hoci ich vývoj bol časovo náročnejší ako v prípade vakcín, svoje produkty už zaviedli na trh niektoré pomerne veľké farmaceutické firmy, ako napríklad Pfizer, Merck či GSK. Niektoré lieky ako napríklad molnupiravir či paxlovid boli už objednané aj slovenskou vládou. Moja predpoveď je, že práve vo veľkom počte produkované a širokodistribuované antivirotiká môžu byť kľúčom, ktorý zníži nápor na nemocnice nielen v lete, ale aj v zimných mesiacoch, a ktorý umožní razantné a široké uvoľnenie opatrení, možno aj počas celého roka.

Ekonomika bude prosperovať, kvôli zvýšenému množstvu peňazí v obehu však narastie hrozba inflácie, centrálne banky teda budú nútené pristúpiť k reštriktívnej politike a zvýšia úrokové sadzby. Je totiž dôležité, aby sa inflácia nedostala spod kontroly, čiže výrazne nad približne 2% úroveň, ktorú si centrálne banky ako napríklad ECB stanovili ako svoj dlhodobý cieľ, prípadne aby nenastala stagflácia, čiže stagnácia ekonomiky vyskytujúca sa zároveň s infláciou. Okrem ekonomiky sa bude vzmáhať aj veda, biotechnologické firmy môžu využiť nové poznatky získané aj vďaka pandémii na to, aby priniesli nové liečivá, napríklad aj proti rakovine či vzácnym genetickým ochoreniam. Trhy vo vyspelých krajinách budú postupne rásť, aj kvôli uvoľneniu koronavírusových opatrení a väčšiemu míňaniu zo strany spotrebiteľov, aj vďaka technologickému vývoju a pokroku. Ten bude prebiehať nielen v oblasti informačných technológií ale aj v spomínaných biotechnológiách. Práve farmaceutický priemysel, ako som spomenul v komentári vyššie, nám ohľadom koronavírusovej pandémie môže dať nádej a optimizmus. Dúfam, že sa vo svojich predpovediach veľmi nemýlim. Dlhotrvajúca niekoľkoročná pandémia môže mať totiž na štáty a spoločnosti neblahý vplyv.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.