Denník N

Ako zlepšiť demokraciu v EÚ, USA a na celom svete?

Zdroj: https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2021/06/joe-biden-emmanuel-macron.jpeg

V nedávnych dňoch sa odohrali dve zaujímavé udalosti, ktoré hlbšie vo svojej podstate spolu súvisia. Tou prvou bol virtuálny Demokratický summit z iniciatívy amerického prezidenta Joea Bidena, na ktorý USA pozvali väčšinu demokratických krajín sveta vrátane prezidentky Slovenskej republiky. Druhou udalosťou bolo vystúpenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Štrasburgu, v ktorom uviedol, že Európsky parlament by mal mať legislatívnu iniciatívu pri navrhovaní celoeurópskych zákonov rovnako, ako ju má Európska komisia, pričom voliči v eurovoľbách by mali mať právo voliť cez nadnárodné zoznamy kandidátov. Tieto Macronove návrhy sú veľkou inšpiráciou v rámci práve prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy.

Joe Biden vo svojom úvodnom prejave na Demokratickom summite vyslovil obavu, že demokracia vo svete neprekvitá tak, ako by to bolo potrebné. Naopak, podľa amerického prezidenta odvolávajúceho sa na rôzne výskumy a štatistiky sa demokracia nachádza v kríze a ustupuje autoritárskym politikám. Pandémia tento jav len zvýraznila. Ba čo viac, Biden priznal, že demokracia je pod útokom aj v jeho vlastnej krajine, tradičnej bašte demokracie vo svete. Konferencia o budúcnosti Európy má za cieľ zlepšiť fungovanie Európskej únie, ktorá sa v nedávnej minulosti aj v súčasnosti potýka s množstvom problémov. Mnoho ľudí naprieč celou EÚ si myslí, že jedným z jej veľkých problémov je aj nedostatočné presadzovanie demokracie v rámci jej štruktúr a fungovania a príliš veľká vzdialenosť medzi inštitúciami a politickými predstaviteľmi v Bruseli a Štrasburgu a obyčajnými ľuďmi v jednotlivých krajinách. Preto niektoré nápady v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy sa zameriavajú na zlepšenie jej demokratického fungovania. Medzi také môžeme zaradiť aj iniciatívu inšpirovanú názormi francúzskeho prezidenta.

Aj ja mám nápady o tom, ako by sa dalo vylepšiť fungovanie Európskej únie ale aj demokracie ako takej po celom svete. Sú to podnety inšpirované českým matematikom, filantropom a bojovníkom proti korupcii Karlom Janečkom, ktorý sa súčasnú demokraciu a z nej vyplývajúci hlasovací systém pokúšal zdokonaliť. Od obdobia starovekého Grécka, v ktorom má súčasná demokracia svoje priame korene, sa hlasovací systém až podnes rozvinul len málo. Samozrejme, je dokonalejší, presnejší, lepšie kontrolovateľný, avšak má stále svoje štrukturálne obmedzenia, ktoré by sa dali viac redukovať a tak celý hlasovací a demokratický systém ešte viac zdokonaliť. Janeček v roku 2012 vytvoril systém D21 – Janečkova metóda, ktorý sa najskôr nazýval Demokracie 2.1. Metódu D21 skúma Institute H21 v rámci svojho vlastného výskumného oddelenia. D21 – Janečkova metóda je hlasovací a volebný nástroj, vďaka ktorému má byť akékoľvek skupinové rozhodovanie efektívnejšie. Jeho ústredným princípom je možnosť voľby viacerými hlasmi a v určitých prípadoch obsahuje tiež hlas mínusový. Vďaka väčšej palete hlasov by malo byť možné presnejšie vyjadriť svoje preferencie a dosiahnuť tak v akomkoľvek hlasovaní či voľbe takej zhody, ktorá odráža záujem väčšiny voličov. Podľa autorov tohto systému by jeho používanie malo viesť k voľbám, ktoré sú uspokojivé pre väčšie množstvo voličov, demotivujú k negatívnym kampaniam a tiež by malo dochádzať k znevýhodneniu kontroverzných volieb. Základným predpokladom D21 – Janečkovy metódy je, že každý volič má vždy k dispozícii viac hlasov než koľko je víťazných možností. Všetky hlasy majú rovnakú váhu a volič ich môže, ale nemusí použiť všetky. Pre každú z možností je pritom možné hlasovať iba jedným hlasom. Pre udelenie mínusového hlasu je nutné rozdať aspoň dva plusové. Počet plusových a mínusových hlasov sa môže meniť podľa konkrétnej volebnej situácie. K modifikáciám vždy dochádza podľa základného algoritmu. Metódu v praxi využíva spoločnosť Decision 21 v participatívnom rozpočtovaní v obciach a na školách po celom svete. Spoločnosť realizovala i jeden z najväčších participatívnych rozpočtov na svete v meste New York.1

Mojim názorom je, že je možné vytvoriť špeciálne komisie, ktoré budú spolupracovať s autormi tohto novátorského volebného systému. Je možné skúmať viaceré možnosti hlasovania a z nich vybrať tie najvhodnejšie. Spoločne s modernými digitálnymi technológiami je možné znížiť náklady na voľby a referendá a uskutočniť ich tak častejšie vtedy, keď to bude pre spoločnosť prínosom. Tak je možné urobiť naše demokracie zdola hore, od malých samospráv až po vyššie národné a nadnárodné celky, viac demokraticky efektívnejšie a preklenúť tak priepasť medzi vládnucimi a ovládanými, medzi vysokými politikmi a obyčajnými ľuďmi. Nielen ekonomická nerovnováha napomáha štiepeniu spoločnosti. Aj demokratická nerovnováha spoločnosti neprospieva. Je potrebné, aby bola demokracia efektívnejšia tak, aby sa vládlo tak, ako si to väčšina spoločnosti praje, pričom sa budú ústavne chrániť názory a záujmy aj spoločenských menšín. Ide o jeden zo zaujímavých a podnetných názorov k diskusii nielen o zlepšení fungovania EÚ ale aj demokracií po celom svete.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.