Denník N

Lesy SR upratujú ľudí, ktorí podávajú trestné oznámenia na bývalé vedenia za éry SNS a Smeru.

Protikorupčná volebná stratégia pred voľbami zo strany Oľano dávala nádej, že v prípade ich zvolenia nastane očista nielen v justícii, polícii ale aj v ostatných odvetviach národného hospodárstva, kde nesporné patria aj lesy SR.

Keď sa stal ministrom pôdohospodárstva Ján Mičovský, tvrdý bojovník za spravodlivé lesy ocenení bielou vranov za protikorupčný boj, bolo nadejou pre lesy, že nastavenie a fungovanie lesov SR bude naberať konečne protikorupčné a spoločenský významné smerovanie. Les nemá hodnotu len v počte vyťaženého dreva v ňom, no hlavne tvorí zásobáreň vody a prirodzeného tvorcu klimatu nie len tam, kde rastie ale aj v mestách.

Pri ministrovaní Jána Mičovského sa začali zavádzať aj v štátnych lesoch techniky Prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, čo bol výrazný posun vo fungovaní lesa ako takého. Aj programové vyhlásenie vlády sa zaviazalo zaviesť takéto hospodárenie v lesoch SR. Návrh bol, aby sa v takomto štýle hospodárenia hospodárilo na prvotných 60 tis. ha lesa, ktoré obhospodarujú lesy SR.

Zmenou vedenia, kde sa po príchode nového ministra Vlčana stal generálny riaditeľ štátnych lesov pán Keszegi prišlo k okliešteniu tejto rozlohy na 12ha lesov, pričom prvotné úvahy boli, aby sa to zrušilo úplne. Kroky nového vedenia však týmto neskončili a začala sa príprava na reorganizáciu lesov, ktorá bola v dlhodobom pláne. Ako deklarujú momentálne Lesy SR reorganizácia má priniesť úsporu 4mil. eúr pre závod a má zoštíhliť cca o 40 pracovnych pozícii, hlavne na managerských pozíciách.

Momentálne prebieha proces reorganizačnej zmeny, kde sa z pôvodných 24 závodov majú stať zlúčením na 12 závodov a počet správ z 129 na 93. Do tohto bodu je všetko v poriadku, no keď sa pozrieme na mená, ktoré dostali zatiaľ len ústne poverenie v stredu 8.12. na porade, ktorá sa konala na generálnom riaditeľstve k vykonaniu príprav na zmeny a zlučovanie, tak tieto nominácie začínajú byť veľmi zaujímavé z pohľadu prepojení na bývalé štruktúry SNS a Smeru. Asi najnepochopiteľnejšia nominácia je Ing. Jozefa Staška na poverenie vedenia zmien na novovzniknutý závod Oz Vihorlat.

Pri mene Jozefa Staška vzniká vážne podozrenie, že ide o človeka blízko napojeného na už bývalého generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu ministerstva Ing. Jaroslava Regeca, nominanta za stranu SNS. Kde prepojenie jasne potvrdzuje nominácia pána Ing. Jozefa Staška za generálneho riaditeľa lesov SR v roku 2016, kde v pozícii riaditeľa podpísal úhrady faktúr za kontroverzný nákup kamerovej, protipožiarnej techniky v hodnote 22 milionov eur, pričom obdobný nákup tejto techniky bol vykonaný aj v Kazachstane, kde nákup činil hodnotu 1.mil eúr. Na tento nákup podal trestné oznámenie ešte vtedajší minister Ján Mičovsky a preverujú to ako OČTK, tak aj Európska komisia.

Pán Jozef Staško sa stal zo dňa na deň riaditeľom závodu v Sobranciach, kde bola bez udania dôvodu prepustená riaditeľka závodu Lucia Miňová, ktorá podala trestné oznámenie na pána Ing. Jozefa Staška ako aj žalobu za to, že si ,,zapožičal“ traktor ešte v roku 2018, ktorý nevrátil závodu a tvrdí, že mu bol ukradnutý, pričom žiadne hlásenie o krádeži polícia SR neeviduje. Z pozície riaditeľa závodu Sobrance sa ma stať Ing. Staško novým riaditeľom Oz Vihorlat.

Na podozrivé prepojenia poukazovala aj nadácia Zastavme korupciu, denník N, STV, ako aj redakcia .týždňa. No, nové vedenie pri otázkach na túto nomináciu tvrdohlavo odpovedá v tlačových správach ,,prebieha vnútorné šetrenie“ . No, reorganizáciu na závode vo Vranove nad Topľou už momentálne riadi z pozície ústneho poverenie Ing. Jozef Staško.

Pri zverejnení článkov a medializácii bol predvolaný generálny riaditeľ pán Keszegi pred poľnohospodársky výbor národnej rady, kde obhajoval túto nomináciu tým istým tvrdením, že prebieha vnútorná kontrola na závode a že sa čoskoro všetko vysvetlí.

Závažné stanovisko zaujal na tomto výbore, ktorý sa konal vo štvrtok, dnes už bývali minister Mičovský, ktorý deklaroval jasný postoj k takýmto nomináciám a vyzval generálneho riaditeľa lesov SR k odstúpeniu nakoľko považuje jeho zotrvanie na tomto poste ako škodu pre lesy SR každým dňom pokiaľ je riaditeľ pán Keszegi. Zaujímavá situácia, keď celoživotný lesník a bojovník za korupciu Ján Mičovský dá takéto stanovisko pred výborom na nominanta tej istej strany ktorej je členom.

Ďalšou poverenou osobou k novozniknutým závodom je aj pán Ján Vavrek tento pán dostal poverenie na novozniknutý závod Východ k reorganizačnej príprave zmien. Pán Vavrek pôsobil v odštepnom závode Rožňava za prvej vlády smeru v pozícii riaditeľa závodu. V roku 2010 pri nástupe vlády Ivety Radičovej bol pán Vavrek prepustený, no po páde vlády Ivety Radičovej v roku 2012 po predčasných voľbách za jednofarebnej vlády Smeru sa stal správcom na lesnej správe Revúca a od roku 2014 sa stal riaditeľom odštepného závodu Revúca. Dnes má nastaviť reorganizačné zmeny, ktoré majú priniesť efektívne hospodárenie v lesoch SR.

Rozdelenie biznis lesov Východ a Vihorlat.

Je verejným tajomstvom, že lesy SR ovládala za bývalého vedenia firma Taper s.r.o, ktorá je úzko prepojená na bývalého ministra Žigu, a kto chcel byť v časoch Smeru riaditeľom musel dostať požehnanie od samotného pána Žigu.
Tieto nominácie a medializácia faktov nenechali chladných ani poniektorých poslancov zo strany Oľano a osobné dotazovali premiéra Eduarda Hegera, že takéto nominácie sú neprípustne a bola im prisľúbená náprava, no deň za dňom idú a plynu ako voda a už dneska sa dosádzajú a a reorganizujú ,, naši ľudia“ na východe Slovenska.

Lesu zdar a biznisu zvlášť.

Teraz najčítanejšie