Denník N

Lengvarského číslo 3800

OMIKRON
OMIKRON

Bude omikron konečná zastávka k endemickému stavu na Slovensku? Stane sa Omikronový vírus poinfekčným vírusom? Bol optimálne vybraný evolúciou? Bude omikron endemický aj pre Slovensko? Čaká nás doživotné predplatné očkovanie? Prečo odborníci podhodnotili hospitalizácie na číslo 3800?

Každý vírusový vývoj má svoje biologické limity, ktoré presne nepoznáme, ako aj dôvod svojho vzniku. V novembri 2021 bol kmeň Delta absolútnym hegemónnom, ktorý pre svoju zvýšenú infekčnosť vytlačil všetky ostatné kmene typu Alfa, Beta, Gamma do zabudnutia. Aj preto sa logicky predpokladalo, že vetva Delty sa bude naďalej úspešne vyvíjať.

Miesto toho, v evolučnom strome koronavírusov a z rodičovskej vetvy B.1, ktorá predchádza vetvu idúcu do Delty, nečakane vyrástol Omikron. Ak sa pozrieme na obrázok, dĺžka Omikronovej vetvy je oveľa väčšia, ako priemerná dĺžka vetvy medzi predkami a potomkami.

STROM B1

Aj vďaka tomu, v rovnakom čase získal Omikron všetky svoje početné mutácie. To sa ale v živej prírode bežne nevyskytuje, keďže všetky zmeny prichádzajú postupne.

“Konfigurácia” Omikronu pozostáva až z 50-tich mutačných zmien v géne svojho spike proteínu, ktoré pomáhajú lepšie sa skrývať pred protilátkami a tak efektívnejšie infikovať bunky. Tento významný počet zmien v jednom genóme znamená, že sa po celé covidové obdobie vyvíjal mimo dohľadu vedcov a médii.

Zjednodušene povedané, tento vírus bol evolúciou selektovaný v geografickej oblasti Južnej Afriky, v ktorej môžme predpokladať že hostiteľská populácia už prežila infekciu.

Odborníci preto musia v dohľadnej dobe objasniť, ako dobre Omikron uniká protilátkam. Situácia sa výrazne zhorší, ak tento variant obíde imunitu získanú doterajšími dostupnými vakcínami.  Jednoducho povedané, protilátky nevidia Omikron.

Tento jav sa premietne do vyššej miery šírenia a podielu nakazených aj medzi zaočkovanými. Tu sa budeme musieť plne spoľahnúť na individuálnu ochranu, ako aj na prirodzenú imunitu ľudí.

Na druhej strane Omicron pravdepodobne nebude neškodný vírus pre imunologicky nepripravených a nezaočkovaných pacientov. Rizikoví pacienti sa preto pravdepodobne budú musieť zaočkovať aj 3 posilovacou dávkou.

Na základe experimentálny pokusov:

môžeme predbežne dospieť k záveru:

  • že súčasné dve dávky vakcíny stratili efektívnu schopnosť neutralizovať vírus Omikron v časovom rozpätí medzi tromi týždňami až tromi mesiacmi,
  • booster síce zvyšuje účinnosť, ale po troch mesiacoch aj tento účinok výrazne klesá,
  • dôsledkom nových mutačných vlastností omikrónu,  je irelevantné merať množstvo protilátok.

Dobrou správou je, že monoklonálne protilátky ktoré sú v molnupiravire a paxlovide, pravdepodobne ostanú účinné, pretože ich aktivita nie je spojená s vrcholovým proteínom. Primárne sú tieto určené pre rizikové skupiny pacientov, ktorí nie sú schopní plne vyvinúť vlastnú imunitnú odpoveď.

Zlou správou na základe laboratórnych experimentov nemeckých virológov je, že monoklonálne protilátky zahrnuté v kokteile Regeneron, sú neúčinné na Omikron.

V súčasnosti sa preto mnohí odborníci domnievajú, že len prvé šarže aktualizovaných vakcín v marci 2022, stabilizujú situáciu s Omikronom. Aj preto booster pre najzraniteľnejších na Omikronoví vírus, môže relatívne najviac pomôcť v jarnom období.

Sila dvoch vírusov a podhodnotené Lengvarského číslo 3800

Znepokojujúce je najmä to,  že oba vírusy Delta a Omikron môžu koexistovať. V prípade ak ich reprodukčné číslo bude vyšie ako jedna, potom sa obe znásobia.

Pre Slovensko to môže to byť veľký dopad z dôvodu zdvojnásobenia reinfekcií, čo je potrebné brať veľmi vážne,  keďže nie všetci dôchodcovia a najzraniteĺnejší sú zaočkovaní.

Hraničnou hodnotou, pri ktorej minister zdravotníctva  navrhol vláde sprísnenie lockdownových opatrení, je 3800 hospitalizovaných.  Je nepochopiteľné, ako pri doterajších poznatkoch týkajúcich sa Omikronu,  dospeli odborníci k takémuto nízkemu číslu. Realita, zámer, či bulharská konštanta opierajúca sa na  aktuálne lôžkové kapacity v nemocniciach. Akokoľvek, číslo bude potrebné opäť prehodnotiť….

Kolaps zdravotníckeho systému na Slovenskú, v dôsledku koexistencie Delty a Omikronu zapríčiňujúcej vysoký nárast ľudí s ochorením COVID-19,  je preto viac, ako realistický scenár. Nízke číslo 3800 ktoré bolo definované pre Deltu a nie pre Omikron, môže skončiť veľkým jarným lockdownom a nespokojnosťou obyvateľstva.

Na druhej strane, podľa dostupných informácií z Osla sa vek pacientov pri Omikrone posúva nadol. Tento nižší vek samozrejme chráni aj pred ťažším priebehom ochorenia u priemerného pacienta. Pri mladšej generácii je prejav mierny,  kedy si prechladnutie  kvôli Corone, niektorí juniori ani nevšimnú. To môže znamenať, že po dvoch rokoch Covidového trápenia , populácia ako celok môže mať vyššiu úroveň imunity proti celej škále coronavírusového vírusu.

Endemický infekcie

Aj preto vírus Omikron by mohol predznamenať prechod z pandémie do endémie. Pre endemické infekcie je typické, že vírus je trvalo prítomný na území.  Pre predstavu, kliešťová encefalitída patrí medzi endemické ochorenia na Slovensku, zatiaľ čo malária nie. Tá je endemická v niektorých oblastiach Afriky a pre návštevu turistu je potrebné mať potvrdenie o očkovaní.

A preto s Omikronom je omnoho pravdepodobnejšie, že sa pravdepodobne do dvoch rokov dostaneme do rovnakého stavu ako s chrípkou. Takže už nebudeme mať pandemické vlny infekcie, ale budeme mať endemické situácie.

Otázkou je kedy a akým spôsobom sa tento stav dosiahne na Slovensku. Dôvody sú všeobecne známe.

Teraz najčítanejšie

Ján Španko

Základom úspechu sú ľudia, ktorí pomáhajú realizovať víziu lepšieho života a nezabúdajú: “Neonacizmus, komunizmus, neo-marxizmus, populizmus a  EU ľavicový liberalizmus v Európe stále prinášajú zvrátené myšlienky  a keď zlyháme, potom sa ponoríme do priepasti nového temného ľavicového veku. ”