Denník N

Poženieme to až do Štrasburgu !

Nejeden advokát počul túto vetu od svojho klienta, nespokojného s rozhodnutím slovenských súdov. Ale kde si môžete prečítať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v slovenskom jazyku ?

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950.

Zriadený bol v roku 1959.  Ako stály súd skúma od 1998 sťažnosti na porušenie dohovoru zo strany štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru. The Court in brief (coe.int)

Jeho rozsudky slúžia ako významný prameň práva nielen vo veci výkladu jednotlivých článkov dohovoru, ale aj obsahu základných ľudských a občianskych práv, vrátane tých, ktoré nájdeme aj v článkoch ústavy Slovenskej republiky. Poučenie  z nich môžu čerpať nielen praktikujúci právnici, sudcovia, advokáti, prokurátori, ale aj štátne orgány a študenti práva a prirodzene aj občania Slovenskej republiky. Znalosť ich obsahu určite prispeje k zvyšovaniu právnej kultúry na Slovensku. Rozsudky sú zverejňované v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Oboznámenie sa s ich obsahom si teda vyžaduje vynikajúcu znalosť jedného z týchto dvoch jazykov.

Úrad vlády Slovenskej republiky začal prevádzkovať právny a informačný portál Slov-lex,  www. slov-lex.sk.  Je zdrojom informácií o prijatých právnych predpisoch, priebehu legislatívneho procesu, má pomôcť v orientácii v práve EÚ, obsahuje tezaurus slovenského práva a mali by sme na ňom nájsť aj rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v slovenskom jazyku,  Európsky súd pre ĽP – SLOV-LEX.

Nájdete tu však len preklad rozhodnutí vydaných o sťažnostiach voči Slovenskej republike, hoci mnoho rozhodnutí s precedenčným významom v dôležitých otázkach sa týkalo sťažností proti iným štátom. Ale ak by bol aspoň  tento prehľad úplný, je ho tiež potrebné považovať za cenný zdroj informácií a dalo by sa povedať, že by malo byť ambíciou štátnych orgánov sprístupniť ho  občanom, ako zoznam rozhodnutí vydaných o sťažnostiach, ktoré smerovali proti Slovenskej republike.

Zistíte však, že tento portál naposledy zverejnil preklady rozhodnutí  o sťažnostiach proti Slovenskej republike vydaných v júli 2016. Ak si dáte do vyhľadávača dátum rozhodnutia od 1.1.2021 do 15.12.2021 nenájdete ani jedno rozhodnutie, to isté platí aj o rokoch 2020,2019,2018, 2017.

Ministerstvo spravodlivosti však pravidelne zverejňuje na svojej stránke v časti aktuality informácie o rozhodnutiach ESĽP o sťažnostiach proti Slovenskej republike. Jedným z posledných rozhodnutí je prípad Mucha proti Slovenskej republike, z 25.11.2021 MUCHA v. SLOVAKIA (coe.int),

o ktorého vydaní prinieslo správu aj Ministerstvo spravodlivosti na svojej stránke Detail aktuality – Ministerstvo spravodlivostiSR (gov.sk).

Informácia zverejnená ministerstvom ani zďaleka nedáva možnosť podrobne sa oboznámiť s rozsudkom a jeho odôvodnením a podrobne preskúmať právnu argumentáciu sudcov ESĽP. Advokát zastupujúci sťažovateľa v tejto veci zverejnil preklad rozhodnutia a krátky komentár k nemu tu Rozsudok ESĽP vo veci Mucha v. Slovenská republika zo dňa 25.11.2021 – Právne listy (pravnelisty.sk).

Jedná sa o významné rozhodnutie súvisiace s  populárnymi kajúcnicky vedenými  trestnými procesmi na Slovensku, obzvlášť obľúbenými  v prípadoch dozorovaných špeciálnou prokuratúrou a rozhodovaných špecializovaným trestným súdom.

Vo vzduchu ostáva visieť otázka, čo je to za robotu, keď sa na portály Slov-lex začne vytvárať databáza rozhodnutí ESĽP, aspoň voči Slovenskej republike,  a z ničoho nič sa prestane aktualizovať a dopĺňať o najnovšie rozhodnutia.

Nehovoriac o tom, že jeho prevádzkovanie je s najvyššou pravdepodobnosťou hradené z verejných zdrojov, ergo z našich peňazí. Nezaslúžili by sme si kvalitnejšiu službu ?

Made in Slovakia.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..