Denník N

Alec Baldwin je príkladom, ako stratifikovať riziko úmrtnosti

Stratifikácia rizika
Stratifikácia rizika

Ľudia sú vždy otrasení, ak v ich okolí príde k nezmyselným stratám na životoch. V súčasnosti zomiera na Slovensku veľa ľudí z dôvodu ochorení na COVID-19 zbytočne, pričom vírus Delta/Omikron predstavuje ten pomyselný ostrý Baldwinovu náboj, ktorý sa náhodne šíri na pracoviskách a pri bežných stretnutnutiach ľudí.

Ostrý náboj vyletel nečakane a nezmyselne v scéne filmu, ktorý natáčal Alec Baldwin, pričom nešťastnou náhodou zastrelil kameramana.

V stručnosti celý incident s prihliadnutím na Covid-19, môžme zhrnúť do nasledovných krokov  :

 • niekto priniesol na nakrúcanie ostré náboje,
 • niekto ich nabil do pištole,
 • Alec BAldwinovi nestlačil spúšť, ale pištoľ vystrelila : „The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,“
 • kameramen tragicky zomrel.

Ak si porovnáme toto filmové úmrtie s väčšinou zbytočných úmrtí na COVID-19 na Slovensku, môžme dať medzi úmrtia rovnítko.

Niekedy nevieme vydedukovať dôvody, ale ani vysledovať skutočnú cestu ostrého náboja/vírusu na scénu našej spoločnosti. To nakoniec môže viesť k nezmyselnej smrti.

Je možné toto riziko mitigovať?

Na Slovensku máme vysoký počet lekárskych registrov a retrospektívnych analýz, z ktorých vedia lekári identifikovať rôzne rizikové faktory.  Na základe nich si po celé desaťročia vytvorili skórovacie systémy pre stanovenie stratifikácie rizika a predikcie úmrtí.

Napriek tomu že:

 • existujú smernice,
 • obrovské registre dát,
 • poznáme metódy ako aj
 • máme mnohé kalkulačky na zmierňovanie rizik,

lekári a lekárske konzílium ich vôbec efektívne nevyužíva od začiatku pandémie Covid-19,  ako aj pri cielenom očkovaní a preočkovaní treťou, štvrtou, piatou…. vakcínou.

A pritom tieto už dlhé roky prirodzene používajú naši výskumníci, s cieľom modelovať riziko úmrtia v dôsledku rôznych ochorení na základe napr. nasledovných faktorov úmrtnosti:

 • vek,
 • pohlavie,
 • hodnota tlaku,
 • hodnota cholesterolu,
 • fajčenie,
 • nevhodné stravovanie – obezita,
 • konzumácia alkoholu,
 • nedostatočný pohyb,
 • vysoký cholesterol,
 • vysoký krvný tlak,
 • iné sociologické informácie.

Bežný človek si môže vyskúšať rôzne kalkulačky rizík a úmrtnosti:

Paretovo pravidlo

Dáta sú veľmi dôležité,  keďže v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti, tieto súbežne slúžia aj na úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami.

Na základe týchto dát lekári zistili vysokú miera hospitalizácií, milión slovenských pacientov, ktorá je o 9 % vyššia ako v krajinách Západnej Európy.  Aj na základe týchto dát sa naštartovala stratifikácia nemocníc, s cieľom zlepšenia dostupnosti kvalitnej a adresnej zdravotnej starostlivosti.

Môžem  filozofovať, prečo pri vakcínach “namixovaných” na alfa a delta vírus,  nie sú lekárske registre a metódy efektívne použité pre tých, ktorí z toho budú mať najväčší úžitok. Strategické prístupy očkovania môhli a ešte môžu zabrániť smrti pacientov na Slovensku.

Posilňovacie dávky by preto mali byť podávané s prihliadnutím aj na model stratifikácie rizika tak, ako sa to robí pri iných chorobách.

Ak by lekári použili pri očkovaní Paretovo pravidlo 80-20, t.j. že 80 % dôsledkov v zdravotnom preťažení nemocníc počas Covidu-19 , generuje 20 % najzraniteľnejších pacientov slovenskej populácie, určite by sme nemuseli robiť plošné lockdowny.

Štúdie na efektívnosti vakcín

Konečne sa publikujú mnohé výsledky štúdií ohľadom efektívnosti vakcín na COVID-19,  kde vidíme výrazné rozdiely v produkcii protilátok v rámci rôznych skupín obyvateľstva. Podľa horeuvedených faktorov úmrtnosti, zoberme si napríklad vek a pacienti s obezitou kde BMI>30, títo majú skoro 100% percento úmrtnosti na Covid-19:

Tieto zistenia naznačujú, že muži, ženy, štíhli a mladí ľudia majú v porovnaní s ľudmi s nadváhou a staršou populáciou zvýšenú schopnosť vytvárať humorálne imunitné reakcie.

Tento poznatok môže  mať dôležitý dôsledok pre usmernenie stratégie tretieho, štvrtého a piateho …. očkovania proti COVID-19, najmä u obéznych ľudí a iných zraniteľných ľudí.

Preto aj dnes by dávalo zmysel vytvárať covidové rizikové modely, ako sa to robilo pri iných chorobách, od koronárnej choroby po rakovinu, aby lekári vedeli cieliť vakcíny na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva tak, aby sme zbytočne neplytvali posilňovacími dávkami pre tých, ktorí si zachovajú silnú imunitnú odpoveď.

Zatiaľ čo dve dávky mRNA, adenovírusových vakcín alebo jedna dávka Johnson & Johnson môžu postačovať u štíhlejších ľudí, u pacientov, ktorí sú vystavení vyššiemu riziku chorobnosti v zmysle faktorov úmrtnosti je pravdepodobné, že nebudú mať rovnako účinnú imunitnú odpoveď z rovnakého množstva vakcíny.

Namiesto toho by mali naši lekári zamerať svoje úsilie na tých, ktorí preukázali slabnúcu imunitu v priebehu týždňov až niekoľkých mesiacov od poslednej dávky.

Tento prístup k stratifikácii rizika by sme mali čo najskôr aplikovať, ak vezmeme do úvahy, že Omicron môže byť len ďaľší z mnohých ďalších variantov SARS-CoV-2.

Pokyn pre posilňovacie dávky v rámci preočkovania, by mal kopírovať model stratifikácie rizika tak, ako sa to robí pri iných chorobných stavoch. V opačnom prípade posilňujúcu dávku vakcíny proti delta vírusu dostávajú zbytočne ľudia, ktorí by ju reálne nemuseli vôbec dostať.

Teraz najčítanejšie

Ján Španko

Základom úspechu sú ľudia, ktorí pomáhajú realizovať víziu lepšieho života a nezabúdajú: “Neonacizmus, komunizmus, neo-marxizmus, populizmus a  EU ľavicový liberalizmus v Európe stále prinášajú zvrátené myšlienky  a keď zlyháme, potom sa ponoríme do priepasti nového temného ľavicového veku. ”