Denník N

Voľby 2023

Smer
22,94 %
PS
17,96 %
Hlas
14,70 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
8,89 %
KDH
6,82 %
SaS
6,32 %
SNS
5,62 %
Republika
4,75 %
Aliancia
4,38 %
Demokrati
2,93 %
Sme rodina
2,21 %
ĽSNS
0,84 %
KSS
0,33 %
Piráti
0,31 %
Modrí
0,26 %
Maďarské fórum
0,11 %
My Slovensko
0,09 %
SOS
0,08 %
Karma
0,08 %
Srdce
0,07 %
Princíp
0,06 %
Vlastenecký blok
0,04 %
Spravodlivosť
0,04 %
SHO
0,04 %
SDKÚ
0,02 %
Aktualizované 8:50
99,98 % spočítaných okrskov
Prejsť na výsledky

Dejiny svetlého zajtrajška, ktorý trval celých sto rokov

Nad morálnou povahou komunizmu sa musíme zamýšľať spôsobom, ktorý bol v minulosti vyhradený skôr skúmaniu nacizmu.

Som pamätníkom socializmu. Môžem sa síce spoliehať iba na pamäť dieťaťa, no napriek tomu patrím k poslednej generácii, ktorá ešte stihla zažiť pokus režimu o indoktrináciu prostredníctvom ideológie, rituálov a mýtov sovietskeho systému. V období normalizácie boli každému československému pionierovi  v rámci propagandy prezentované akési dejiny pokroku, ktorým dominovali najmä dva revolučné medzníky, a to boľševická Veľká októbrová socialistická revolúcia (1917) a potom československý Víťazný február (1948).

V oboch prípadoch bol však masám, deťom a mládeži nevynímajúc, ponúkaný už iba mytologicko-propagandistický vývar predmetných udalostí, zbavený nánosov krvi a násilia, pričom obidve udalosti boli prezentované ako svetlé počiatky svetových a štátnych dejín. Komunistická, či už sovietska alebo domáca historiografia sa z ideologických dôvodov samozrejme nesnažila objasniť komplexnú a objektívnu pravdu o týchto dejinných udalostiach, pričom jej prominenti sa nedokázali názorovo zjednotiť dokonca ani v otázke datovania konca októbrovej revolúcie.

Po páde komunistických režimov a otvorení archívov sme sa možno dopracovali k objektívnej pravde, napriek tomu sa však otvárajú stále nové historické kontexty, determinované aj pohľadom zvonka, a to najmä od nezainteresovaných bádateľov s výhodou historicko-geografického odstupu. Jedným z nich je aj britský historik Orlando Figes (1959), špecializujúci sa na moderné ruské dejiny, autor siedmich kníh preložených do takmer tridsiatich jazykov.

Figes_Rusko_prebal.inddPrvým prekladom Figesovej knihy do slovenčiny je však až jeho monografia Revolučné Rusko 1891 – 1991, ktorá je zaujímavou syntézou o sovietskom totalitnom systéme. Figesov pohľad je novátorský aj v tom, že na ruskú socialistickú revolúciu nenazerá ako na jednotlivú a konkrétnu udalosť, ale vníma ju ako storočný cyklus násilia a honby za utopickými snami.

Zatiaľ čo iní historici sa vždy zameriavali iba na bezprostredné príčiny VOSR (1917) a jej záver spájali s koncom občianskej vojny (1921), alebo porážkou Trockého opozície (1927), či dokonca až tzv. Veľkým terorom (1937-38), Figes jej začiatok datuje do hladomorom sužovaného roku 1891, pričom storočný revolučný proces podľa neho zhasol až kolapsom ZSSR v roku 1991.

Autor delí túto storočnicu do troch základných fáz, ktoré v knihe pokrýva 20 kapitol. Prvá fáza zodpovedá dĺžke života starých boľševikov s Leninom na čele, z ktorých väčšina sa narodila v 70. a 80. rokoch 19. storočia a ak neumreli do rozpútania Veľkého teroru, padli mu väčšinou za obeť. Napriek tomu práve títo boľševici prišli s revolučnou a násilnou deštrukciou všetkého starého.

Po víťaznej občianskej vojne sa z krvavého a bratovražedného bojiska vydali na cestu budovania novej spoločnosti, no nakoniec ich zožrala vlastná revolúcia, akási „revolúcia zhora“, ktorú paradoxne reprezentovala stalinistická generácia pochádzajúca z nižších tried.

Táto druhá fáza revolúcie sa podľa Figesa začala budovateľskou päťročnicou 1928-32, ktorá bola mobilizačným faktorom celého nového pokolenia sfanatizovaných nadšencov a Stalinových prívržencov, ktorí aj vďaka jeho čistkám postupne zaujali miesta niekdajšej elity. Bolo to obdobie násilnej kolektivizácie a dynamickej industrializácie, ktorej výsledkom bol na jednej strane sociálny holokaust, na druhej strane zrod veľmoci s utvrdenou legitimitou, víťazstvom v druhej svetovej vojne.

Tretiu fázu podľa Figesa spustil Chruščovov prejav odhaľujúci kult osobnosti a demaskujúci Stalina ako zločinca. Podľa britského historika bol práve toto začiatok konca, pretože nasledujúcich 30 rokov boli sovietske komunistické špičky rozdelené najmä v otázke, nakoľko možno stavať na Stalinovom dedičstve. Hlavným cieľom sa stala snaha udržať vieru verejnosti v komunistický pokrok, a to v situácii, keď sa aj samotná októbrová revolúcia menila na čoraz viac vzdialenejšiu dejinnú udalosť.

Udalosť, ktorá stála za zrodom novej ideológie, bola paradoxne jednou z najdeformovanejších epizód ľudských dejín. Všeobecné vnímanie boľševického povstania ako akéhosi hrdinského zápasu revolučných más sa totižto zakladá viac na mytológii, ako na historických faktoch. VOSR, ako ju poznali nielen v ZSSR, ale aj v celom socialistickom tábore, v skutočnosti predstavovala akciu takých malých rozmerov, že významná väčšina obyvateľov Petrohradu ju ani nezaregistrovala.

Figes dokonca uvádza, že legendárne dobytie Zimného paláca pripomínalo skôr zatknutie v dome podozrivej osoby, a že samotná akcia zanechala na paláci menej škôd, než nakrúcanie propagandistického filmu o tejto udalosti z roku 1927, ktorého režisérom bol tiež legendárny Sergej Ejzenštejn. Napriek svojej pôvodne okrajovej bezvýznamnosti sa však 25. október 1917 nadlho stal pre veľkú časť sveta začiatkom akéhosi nového letopočtu a zrodom politickej filozofie a mocenskej politiky zároveň.

Autor brilantne popisuje príčiny, politické mechanizmy a propagandistické procesy, vedúce k vzniku tejto novej ideológie, v prípade ktorej sa nad jej morálnou povahou musíme ešte aj dnes (resp. práve dnes) zamýšľať spôsobom, ktorý bol v minulosti vyhradený skôr skúmaniu nacizmu. Veľmi by som si prial, aby po tejto a podobných knihách siahla nielen dnešná facebooková mladá generácia, ale aj všetci tí, ktorým imponuje súčasný líder Ruska, pripomínajúci im revolučnosť Lenina, či tvrdohlavosť  Stalina.

Nepoznajúc pravé pohnútky týchto ľudí (aj u nás doma), som často prekvapený paradoxmi, ktoré vyvolávajú ich sympatie k všetkému sovietskemu a putinovskému zároveň. Už len samotný nekritický obdiv, spojený s predstavou toho „najlepšieho“ z obdobia ZSSR v kombinácii s projekciou ruského prezidenta do štátnika s cárskym majestátom, je hrubým prejavom neznalosti histórie, pretože ešte aj tí negramotní ruskí mužíci začiatkom 20. storočia pochopili, že tragédiou cárskeho Ruska bolo samoderžavie a nevoľníctvo.

 

Orlando Figes: Revolučné Rusko 1891 – 1991, Vydavateľstvo: Premedia, 2015, Preklad: Igor Slobodník

Teraz najčítanejšie