Denník N

Očkovanie, očkovanie, očkovanie

Kým máme právo sa rozhodnúť, máme právo na informácie, ak sa rozhodnúť nesmieme, informácie nepotrebujeme.

Málokto súdny pochybuje o tom, že v prípade, ak hrozí smrteľné nebezpečenstvo, sú najdôležitejší tí, ktorí vedia pomôcť. V prípade pandémie by sme normálne považovali za najdôležitejšieho, najcennejšieho človeka, lekára a zdravotníka. Múdra spoločnosť ich za takých považuje vždy.

V minulosti sa v núdzových prípadoch rady zdravotníkov rozširovali o dobrovoľníkov. Aj keď  sa ľudstvo  svojou históriou veľmi  chváliť nemôže, ak ju konfrontujeme s normami, ktoré to isté ľudstvo vnímalo ako kritérium dobra, predsa len málokedy v dejinách nájdeme príklad na to, že by v situácii, keď sú najdôležitejší zdravotníci, lekári, boli sťažované  životné podmienky najmä im.

To, čoho sme svedkami je paradoxom doby najmä preto, že prichádza potom,  ako sa v posledných desaťročiach popísali desiatky stránok o tom, aké  dôležité je ľudské a citlivé zaobchádzanie s človekom, aké škodlivé sú telesné tresty pre deti (generácie našich otcov a dedov, ktorí dostali a dávali výchovnú poza  uši, sú v týchto dielach prirovnávaní k neľudským monštrám), aké  škodlivé je aj  psychické, (nielen fyzické) násilie akéhokoľvek druhu,https://www.topky.sk/cl/11/2227347/OSN-vyzyva-vsetky-staty-na-svete–Za-ziadnych-okolnosti-by-sa-ludom-nemala-nasilne-podavat-vakcina ,zrazu sa verejný diskurz otáča smerom k násilnému a bezohľadnému zaobchádzaniu s ľuďmi. Všeobecne sa musí začať prijímať ako najvhodnejšia presvedčovacia  metóda hrubá sila. Donútenie hrozbou  psychického a fyzického násilia sa pridáva k doposiaľ používanej  metóde -propagande ( propaganda je vo wikipédii definovaná –  z lat. propagare – rozširovať, ako  rozširovanie názorov a informácií s cieľom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. Sprievodným javom propagandy je často skresľovanie faktov. Propaganda zvykne vytvárať zdanie vyššieho cieľa využíva ľudské vášne, strach a nenávisť. Aj keď propagandisti môžu rôznym spôsobom skresľovať fakty, snažia sa prezentovať ako objektívni pozorovatelia skutočnosti. Vzdelávanie, napriek  tomu, že je vo svojej podstate objektívne, sa môže použiť ako jej nástroj. Cieľom propagandy je ovplyvnenie verejnosti a snaha o zmenu zmýšľania jednotlivcov, skupín, alebo celej verejnej mienky. Zdrojom propagandy sú informácie a tvrdenia šírené  prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie, ktoré pomocou presvedčovania jednotlivcami, označovanými ako populisti, alebo vodcovia, prostredníctvom cirkvi, rôznych záujmových združení a organizácií ako politické strany, občianske združenia, mimovládne organizácie, alebo mocenských inštitúcií ako vláda, presviedčajú verejnosť.)

Situáciu komplikuje chaos v riadení vecí, takže je, najmä pre inteligentnejšiu časť populácie, pomerne ťažké pochopiť aký spôsob správania sa od nej očakáva. Takže aj jedinci nastavení na uprednostnenie záujmov celku, vo svojej podstate kooperatívni, sa stávajú podozrivými zo zámerného porušovania pravidiel a odmietania poslušnosti.

Čo sa dnes  takmer súčasne deje so zdravotníkmi na Slovensku ? Vyhlásení sú za osobnosti roka 2021 ?Osobnosť roka 2021: zdravotníci – ktorí bojujú za nás a nechávame ich odísť (dennikn.sk) Na verejnosť prenikli informácie o pokyne ministra financií poslať zdravotnej poisťovni na posledný kvartál 2021 menej peňazí.https://ekonomika.sme.sk/c/22755596/stat-zaplati-za-poistencov-menej-lengvarsky-ma-v-rozpocte-zaviazat-232-milionov-eur.html

Výrok, že odkedy Feničania vymysleli peniaze, nie je účinnejší spôsob ako sa poďakovať, sa stal pomerne známym.  Nie však zdravotníkom. Záchranári sa rozhodli pre mňa slušným a kultivovaným spôsobom upozorniť na neprimerané rozhodnutie vlády o navýšení ich platov. Dá sa nazvať nespokojnosť s určitým rozhodnutím za protest ? Určite. Dá sa nazvať protestom námietka voči platnému pravidlu, s ktorým nesúhlasíme ? Áno. Ale ak sa na vec pozrieme z pohľadu potreby použiť ako nástroj vo verejnej diskusii (o našich spoločných finančných prostriedkoch) hrubú silu, začneme hovoriť o podnecovaní a používať prostriedky trestného práva, ktoré sú určené  na trestanie a ochranu verejnosti. Lebo verejnosť potrebuje ochrániť pred zaočkovanými  záchranármi na voľnom priestranstve, ktorí upozorňujú na to, že ak so svojich platov neuživia rodiny, odídu pracovať do zahraničia alebo do iného sektora.

Hoci sa na proteste nezúčastnilo až tak veľa záchranárov, a to čo zažili nebolo zrovna prívetivé zaobchádzanie, prinieslo to ovocie. Okrem závratného zvýšenia mzdy o 39,-€ v hrubom, „vybojovali“ pre všetkých jednorazovú odmenu. Neviem, či to šíritelia správnej  pravdy zamýšľali, ale verejnosť dostala silný signál, že protest má zmysel. Treba podotknúť, že každá nespokojná skupina vždy verejne deklarovala, že k protestu pristupuje preto, lebo s ňou osoby, majúce potrebné právomoci dlhodobo odmietajú rokovať.

Rokovanie a ústupky nie sú  prijateľnou metódou pre toho, kto pretláča hrubú silu. Opäť pripomínam, nenarábajú so svojimi súkromnými prostriedkami a nerozhodujú o svojich súkromných záležitostiach. Ale s našimi prostriedkami o našich záležitostiach. Keď sa drali k moci omieľali ako mantru posilnenie verejnej kontroly a transparentnosti.

Reči o  nedostatku finančných prostriedkov na podporu zdravotníctva sa stávajú výhovorkami, keď vláda verejne ukazuje, koľko peňazí má na zbytočné rozhadzovanie, a po schválení rozpočtu s vysokým deficitom ukazuje, ako veľa budeme musieť v budúcnosti splácať. Ale opovážme sa kritizovať, za čo bude tá sekera do našich chrbtov a chrbtov našich detí zaťatá, dá nám pocítiť hrubú silu.

Z množstva príkladov „hospodárneho nakladania“ spomeniem očkovaciu lotériu. Ako je všeobecne známe, jej cieľom bolo zvýšiť počet ľudí, ktorí sa dajú dobrovoľne zaočkovať. V posledných dňoch, kedy sa hovorí o povinnom očkovaní, Slovensko obleteli (dez)informácie vo forme záberov z tlačovej besedy súčasného ministra zdravotníctva z leta tohto roku, kde sa jednoznačne vyjadril, že povinné očkovanie nebude. Keďže nie je možná povinnosť, je potrebná motivácia. Teda lotéria. Ak by sme sa však  pozerali na jeho výroky optikou dnešnej správnej pravdy, podľa ktorej očkovanie má byť povinné, prečo  boli vyhodené peniaze  na lotériu ? Hovoríme o odstupe niekoľkých mesiacov, kedy došlo k dramatickej zmene kurzu, nie u opozície, kritikov a odporcov, ale  u nositeľov správnej pravdy.

Za najnevkusnejšie nepovažujem ani to, že obrovské sumy peňazí plynuli tým, pre ktorých vláda umožnila mechanizmus, ako zbohatnúť na utrpení všetkých výmenou za vykonanie úkonu, ktorý má byť prospešný pre ich vlastné zdravie a je bezplatný (očkovanie) a to v situácii, kedy to mnohí urobili dobrovoľne a aj na vlastné náklady (cestovali na očkovacie miesto).

Najnevkusnejšie sú vynaložené prostriedky na zaplatenie celej šou okolo toho https://www.cas.sk/clanok/2583073/rozpravkove-zarobky-moderatorov-wisterovej-a-forgaca-za-ockovaciu-loteriu-zhrabnu-poriadny-balik/2/, namiesto toho, aby sa našli peniaze pre tých, ktorí denno-denne bojujú s chorobou až v neľudských podmienkach a snažia sa zachraňovať životy ľudí. Reality  šou  zvaná zdravotníctvo je podľa vlády zadarmo, a preto nie je potrebné na to, aby sme ju mohli na celom území nielen sledovať, ale aj zakúsiť na vlastnej koži, vynaložiť ani cent navyše.

Aj policajný zákrok voči záchranárom sme si zaplatili my, občania.

Ako inak, než násilie, možno nazvať takýto prístup k ľuďom ? Chválospevy o osobnostiach roka zapadajú do kontextu, kedy voči iným lekárom, ktorí sa vo verejnej diskusii opovážili ozvať aj s kritickými názormi, začína ten istý štát, opäť na náklady nás všetkých vyvodzovať sankcie. Ukladá pokuty.https://dennikn.sk/minuta/2655515/

Tento medializovaný počin si zaslúži našu pozornosť z viacerých uhlov pohľadu. V roku 2021, kedy už máme k dispozícii účinnú (?) vakcínu proti ochoreniu, sú verejnými nepriateľmi tí, ktorí nepodporujú očkovanie. To je fakt. Vyjadrenia na ich adresu a opatrenia, ktoré sa voči nim prijímajú, nemožno nazvať ako jednanie v rukavičkách.

Ale v roku 2020 sme vakcínu k dispozícii nemali. Z toho vyplýva, že jediným účinným prostriedkom na to, aby sme sa vyhli hrôzostrašným následkom šírenia vírusu, bolo nasadenie včasnej liečby aspoň takou formou, aká sa javila ako najúčinnejšia. Zdalo by sa, že za takejto situácie nebol nikto, koho by bolo možné označiť za verejného nepriateľa a vylievať na neho kýble nenávisti. Ale to sa mýlite.  V roku 2020 sa stali terčom nenávisti tí, ktorí odmietli účasť na celoslovenských hrách platených za naše peniaze, nazvaných celoplošné testovanie. Zlepšili tieto hry situáciu, alebo ju zhoršili ? Svetové prvenstvo Slovenska v počte úmrtí hovorí za všetko. Ako právnik si kladiem otázku, či je proporcionálne trestať občana za prejavenie názoru, ale nevyvodiť zodpovednosť voči iným občanom, ktorí spôsobili nehospodárne nakladanie s našimi prostriedkami a zbytočné úmrtia počas pandémie minulý rok, teda neporovnateľne väčšie škody, neporovnateľne väčšej skupine obyvateľov ?

Ale naspäť k trestaniu za kritické hlasy, označené za dezinformácie. Keď sa verejnosť, aj vďaka kritickým hlasom, dozvedela šokujúci fakt, že práve od trestajúcich úradov v októbri 2020 vyšiel pokyn pre obvodných lekárov, aby pacientov, v rozpore s Hippokratovou  prísahou v ranných štádiách choroby neliečili,  ale vybavovali ich cez telefón, nedokázala som tomu uveriť. Pripomínam, že pokyn prišiel v čase, kedy nebola vakcína, pomyslela som si, že etický lekár takýto pokyn nesmie rešpektovať. Omyl. Musí, pretože mu hrozia sankcie, hovorili oponenti. Verejnosť zaplavovala ministerstvo, ale aj poslancov sťažnosťami, že obvodní lekári nepracujú, silové zložky dokonca poslali policajtov, aby kontrolovali obvodných lekárov. Teraz už takýto pokyn zverejnený nenájdete. Na stránke mal byť od 26.10.2020 do marca 2021. Presne toho marca, kedy začali policajti robiť kontroly.

Teraz sa javí, že porušenie zákazu ambulantne liečiť v čase, kedy to bola správna pravda, by bolo určite trestané.

Správne konanie, lebo tak sa to volá, keď vám úrad ukladá pokutu, vedené voči lekárom je pre nás dôležitým zdrojom poznatkov o tom, ako sa bude nakladať s posudzovaním konania každého, kto bude šíriť informácie, ktoré nie sú v súlade so správnou  pravdou, podľa novely trestného zákona, kde už hrozí aj väzenie.

Právnici, ktorí nespochybňujú, že právny štát je dobrou voľbou prístupu k občanovi, sa domnievajú, že ak má byť niekto potrestaný za to, že niečo porušil, musí byť presne definované, ktorú zákonom uloženú povinnosť porušil, čím, kedy a ako. Ak porušenie spočíva v šírení niečoho, čo nie je v súlade s vedeckými poznatkami, musí byť každá konkrétna informácia konfrontovaná s aktuálnymi vedeckými poznatkami, ktoré sú uznané za pravdivé a správne, aby bolo možné vyvodiť o šírenej informácii, že pravdivá nebola, že spochybňovala vedecké poznatky, ktoré a aké, aby bolo možné vyvodiť zodpovednosť a uložiť pokutu.

Mimoriadne ošemetné to je v situácii, kedy jestvujú desiatky verejne publikovaných informácií, že vakcína je stále experimentálna, a prebieha 3. štádium jej testovania. Mimoriadne ošemetné to je v situácii, keď je obsah  zmlúv uzatvorených v mene občanov, a za ich peniaze, utajovaný aj pred našimi volenými zástupcami. Ako je možné vyvrátiť, že kritické hlasy, za ktoré sú niektorí trestaní, nie sú v skutočnosti tie, ktoré obsahuje pred verejnosťou utajená zmluva? Rozptýliť pochybnosti a predostrieť fakty nie je problém. Treba zverejniť zmluvu v plnom znení a tiež všetky výsledky testov a štúdií, ktoré viedli k povoleniu vakcíny. Až potom môžeme hovoriť o tom, že niečo je v rozpore s faktami, ktoré o vakcíne vieme.

Ešte kurióznejší je tento záver v situácii, keď FDA rozhodla o sprístupnení informácií o klinických štúdiách k vakcíne o 55 rokov, čiže v roku 2076 https://www.msn.com/en-us/news/us/critics-outraged-by-fda-request-to-hide-pfizer-vaccine-data-for-55-years/ar-AAQUufd

Toto rozhodnutie malo byť  napadnuté na súdoch v USA zo strany Public Health and Medical Professionals for Transparency, na základe čoho, by dokumenty mali byť sprístupnené skôr.

Bude zaujímavé sledovať, aké vedecké dôkazy sa budú teda používať na postihovanie lekárov zo strany slovenských štátnych orgánov (  nielen slovenských, dozvedeli sme sa, že akcia je koordinovaná napríklad aj s rakúskymi úradmi, ktorí obdobne postupujú voči rakúskym lekárom).

Obdobne sa asi bude postupovať proti všetkým, voči ktorým sa bude vyvodzovať trestnoprávna zodpovednosť za šírenie nepravdivých informácií, a preto je sledovanie úradných  postupov a ich podrobná právna analýza pre prácu advokátov nevyhnutná.

V tomto kontexte čitateľom pripomínam verejný cirkus zorganizovaný na Slovensku okolo vakcíny Sputnik, kde časťou príbehu boli aj  chýbajúce dáta a žiadosť o ich dodanie zo strany našej liekovej agentúry, ktorej šéfka sa tiež spomína v kategórii osobnosť roka. Podľa niektorých to bola práve slovenská vláda, niektorí jej koaliční partneri, ktorá prvá začala na Slovensku šíriť masívnu kampaň proti očkovaniu spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti vakcín Sputnik.

Je smutné, že lekári, ktorých najviac potrebujeme, nám slúžia na verejnú výstrahu ako ukážka, ako sa s nami bude zaobchádzať, keď niekto uzná, že to, čo šírime je dezinformácia. Ten niekto bude asi štátny úrad riadený jednotnými pokynmi ( je úplne jedno kým a za akým účelom), ktorý určí, čo je a čo nie je dezinformáciou.

Predbežne sa podľa už prijatých postihov a postupu javí, že rozhodnutie  nemusí byť založené na presnej a dôslednej analýze faktov, ale na desiatkach medializovaných výstupov prívržencov hlavnej pravdy a medzinárodných inštitúcií (nie však všetkých), s ktorými sa tvrdená skutočnosť dostane do rozporu, alebo ktoré budú  len terčom kritiky. Lekári, ktorí sú trestaní pritom nemali problém vystúpiť aj vo verejnej diskusii a stretnúť sa aj so svojimi názorovými oponentami, kde by mala verejnosť možnosť vyhodnotiť fakty, postoje a argumentácie  každej strany, a tu sa mohlo verejne prezentovať, čo zo šírených názorov je v rozpore s vedeckými poznatkami.

Otvorenú verejnú diskusiu, ktorá mohla pomôcť aj ľuďom, ktorí mali obavy z vakcinácie, neodmietli osoby, ktoré majú podľa našich úradov šíriť dezinformácie, ale šíritelia tých správnych medicínskych a odborných informácií. Takže presadzovaná politika je čitateľná takto – v  otvorenej diskusii je konfrontácia názorov zakázaná, ale postih za šírenie dezinformácií, v inkvizičnom, správnom konaní vedenom od stola úradníkom,  bez vedeckej, odbornej konfrontácie, a oznámenie o uložení pokuty je správny spôsob presvedčovania verejnosti.

Ak si niekto myslí, že tento prístup vyvoláva dôveru v obhajcov správnych informácií, veľmi sa mýli. Práve takýto postup je najlepšou živnou pôdou pre šírenie nedôvery voči informáciám prezentovaným hlavným prúdom a vládou. Ak sa názory oponentov umlčiavajú, vymazávajú z verejnej diskusie, odmieta sa konfrontácia s nimi a možnosť  verejného usvedčenia z ich nesprávnosti, a na presadenie správneho názoru sa používa sila, umocňuje to dojem, že s  názorom, ktorý musí byť takto tvrdo presadzovaný niečo nebude v poriadku. Obzvlášť v krajine, ktorej časť populácie má osobné skúsenosti s diktatúrou proletariátu, ako tým najvyšším dobrom.

Čerešničkou na torte ku konštatovaniu rozporu kritických hlasov so súčasne uznanou úrovňou vedeckej pravdy je často citovaný a pripomínaný výrok pána Krčméryho (uznaný a dovolený, teda patriaci k správnej pravde) v televízii o tom, že aké vedľajšie účinky má vakcína na naše telo sa dozvieme možno až o päť rokov.

Pre každého človeka, ktorý sa primerane stará o svoje zdravie, najviac zaváži názor lekára. Preto je zodpovednosťou lekárov, aby všetko, čo robia, robili prísne v súlade so svojím svedomím a pokiaľ toto pravidlo  ešte stále platí, v záujme svojich pacientov v súlade s heslom „Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“ ( “ po prvé neškodiť, po druhé byť opatrný a po tretie liečiť).

Ale záverom. Či už použijete ako vďaku voči lekárom násilie vo forme priameho trestu za neposlušnosť, či použijete násilie vo forme núdzového stavu a núteniu pracovať bez nároku na voľno a bez nároku na primeraný honorár, alebo násilie za to, že sa opovážia kriticky povedať svoj názor,  vždy to bude hrubá sila. Reakciou na ňu často býva, že ľudia, ktorí sú nútení pracovať v týchto podmienkach a sú takto ponižovaní, rezignujú. Odídu. Nebudú pracovať ako lekári.

Pri tomto prístupe  nastane humanitárna kríza už pri piatich pacientoch v nemocnici.

Asi pre nás nebude veľkou útechou, keď sa na  miesto skúsených lekárov posadia  šíritelia správnej pravdy, alebo ľudia poslušní, očkovaní, alebo inak označkovaní, ktorí okrem poslušnosti a správnosti myslenia nepreukázali žiadnu inú kvalifikáciu a prax. Napokon, na pichnutie jednej injekcie možno nie sú potrebné až také odborné znalosti.

Ale to už je iný príbeh, v ktorom sme už prišli o právo sa rozhodnúť. O čomkoľvek.

Hippokratova prísaha

Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať: Svojho učiteľa v lekárskom umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné. Ak sa dostane do núdze, dám mu zo svojho, rovnako i jeho potomkom dám a budem ich pokladať za vlastných bratov. Pokiaľ po znalostiach tohto umenia zatúžia, budem ich vyučovať zadarmo a bez nárokov na akékoľvek záväzky. Svojim synom a synom svojho učiteľa ako aj všetkým ustanoveným a na dodržanie lekárskych mravov prisahajúcim umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na prednáškach aj na celej vede. Nikomu však inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či otrokmi. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám. Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..