Denník N

Učím sa od detí: „Je Pán Boh pobožný?“

ilustračný obrázok
ilustračný obrázok

„Je Pán Boh pobožný?“

Je ďalšia otázka mojej dva a pol ročnej vnučky.

JE?

Aký je Boh? Kde je? Aký je v mojich očiach? Dobrý, mŕtvy, trestajúci, milujúci? Aký chcem, aby bol? Ak nie je, chcem, aby bol, alebo mi stačí, že som na jeho mieste ja?

Mňa vždy udivuje, ako ma Boh berie vážne a ako mi dôveruje. Viac, ako si dôverujem ja sám.
A tiež, aký vie byť vtipálek.

A čo človek. Je ľudský? Som ja dostatočne človekom? Som sám sebou?

Komenský hovorí, že skutoční sme vtedy, „když se nikdo nedívá“. Aký je rozdiel medzi naším fungovaním off record a on record?

Kde som na svojej ceste? Pred samým sebou, pred blízkymi, pred priateľmi aj domnelými nepriateľmi, pred Bohom?
„Kde si?“, pýta sa Boh Adama a Evy, keď zjedli ovocie v raji, ktoré nemali. „Kde je tvoje brat?“, pýta sa Boh Kaina, keď zabije svojho brata Ábela. Vždy nasledujú naše výhovorky, ktoré sú trápne hneď na prvé počutie.

Kde si, človeče? Kto si? O čo ti ide? Kam kráčaš?

Tieto otázky sú považované za archetypálne. Teda mali by sme si ich klásť počas života pravidelne.

Moji životní učitelia ma naučili klásť si pravidelne otázku, aký má zmysel to, čo práve robím? Pomáha mi to.

Hľadanie seba samého pred samým sebou, pred inými a pred Bohom má zmysel.

A vtedy môžeme povedať, že JE a že SOM.

Mám taký ranný rituál je prečítať si pár veršov z Biblie a pozrieť si nového Shootyho. Rozmýšľam, prečo robím práve tieto dve veci a čo by na to povedal Boh a Shooty.

 

Marek Roháček, predseda Návratu

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.