Denník N

Ľudia blízki p.Kvietikovi a bývalému riaditeľovi Kožuchovi ovládli znova tok peňazí do pôdohospodárstva.

Vyplácaniu eurodotácií rôznym skupinám pôsobiacim na východe sa venoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Systém, ktorý bol poprepletaný a precízne prepracovaný za genézy Smeru a SNS dospel v štádiu, že Európska komisia obmedzila a skrátila platby pre poľnohospodárov a dala stanovisko, že organizácia, ktorá je na Slovensku zodpovedná za vyplácanie európskych peňazí roľníkom – PPA (pôdohospodárska platobná agentúra) musí prejsť ozdravným systémom inak jej bude odobratá akreditácia, ktorá ju oprávňuje vyplácať podpory EÚ.

Systém v tejto agentúre bol do detailov prepracovaný ako vyberať ,,poplatky“ od roľníkov, či už za priame platby alebo za projektové podporné mechanizmy. Bolo ktomu potrebné mať svojho generálneho šéfa, šéfa sekcie priamych platieb, šéfa sekcie projektových podpôr a samozrejme šéfa kontrol. Po obsadení týchto pozícii bolo možné ovládať tok peňazí ako už v prísune alebo cez kontrolu v pozastavení platieb.

Kontrola slúžila na ten účel, že nepohodlným roľníkom prípadne vytipovaným, ktorí by mohli ,, prispieť “ do kasy sa nadelili kontroly a každému žiadateľovi o finančné prostriedky z tejto agentury musí byť ukončená akákoľvek kontrola aby mu bolo umožnené vyplatenie financií. Kontroly nie zriedka trvali 3 roky a takto sa dostávali roľníci do platobnej neschopnosti a boli nútení hľadať si cestu, ako a komu zaplatiť všimne aby mu boli vyplatené dotácie resp. projektové peniaze. Paradoxom je asi to, že roľníci platili úplatok za ukončenie kontroly.

Zmenou vlády sa zmenili aj vedúce pozície na poste generálneho riaditeľa PPA a minister Mičovský vymenoval do funkcie pána Guniša. Po pár mesiacoch sa pán Guniš vzdal funkcie a začal sa dlhý proces výberových konaní na nového šéfa PPA. Dočasne menovaným riaditeľom sa stal Jaroslav Jánoš. Nakoľko koniec roka je hektický pri vyplácaní priamych platieb tak roľníci z netrpezlivosťou  očakávali ako sa zachová nová vláda pri vyplácaní peňazí. Bolo vyplatených do konca roka 2020 cez 91 % platieb a bez akéhokoľvek ,, všimného“, čo bolo rekordné číslo pri vyplatení priamych platieb.

V mesiaci apríl nastala výmena ministra pôdohospodárstva. Po odstúpení Mičovského na post nastúpil minister Vlčan a ten po dvoch mesiacoch odvolal generálneho riaditeľa PPA Jánoša a priamo menoval do funkcie riaditeľa PPA pána Kissa.

Pán Kiss pôsobil v minulosti v dozorných radách Poštovej banky, ako aj Slovenskej Sporiteľne, čo je celkom zaujímavý kariérny postup v prípade človeka s vtedy ešte stredoškolským potravinárskym vzdelaním. Aj keď po vymenovaní pána Kissa bolo počuť hlasy, že prepojenosť človeka z dozorných rád na finančné skupiny, ktoré ovládajú tieto inštitúcie je problémová a môže vrhať tieň pochybnosti na zaujatosť a náklonnosť k finančným skupinám, ktoré ovládali predchádzajúce pôsobiska nového generálneho riaditeľa PPA p. Kissa. Minister sa rozhodol ho ponechať vo funkcií. Pán Kiss dňa 17.9. v televízii TA3 predniesol zarážajúci výrok citujem ,, Pôdohospodárska platobná agentúra je veľmi dôležitá inštitúcia, a je potrebné zachrániť jej akreditáciu nakoľko v niektorých prípadoch až 80% príjmov farmárov tvorí príjem z dotácií. „, pri takomto chápani zmyslu prideľovaní dotácií, že majú slúžiť ako jeden z hlavných zdrojov príjmov pre určité skupiny ľudí sa vraciame krok späť k poberaniu dotácií a nič nerobeniu na poliach. Ďalším dovolím si tvrdiť klamstvom z dielne pána Kissa je jeho citát z dňa 17.12. 2021, kde uvádza, citujem ,,Spracovali sme o 14 tis. žiadosti o priamu platbu viac, ako v minulom roku „. Celkový počet žiadostí tento rok podľa PPA činil 17 864 podaných žiadosti. Ak by vyplatili o 14.tis. Viac ako v minulom roku, tak by v minulom roku podľa tohto prepočtu malo byť vyplatených len 3 864 žiadosti čo je absolútny nezmysel nakoľko minulého roku bol vyplatený rekordný počet žiadostí. Už len takéto tvrdenia zo strany pána Kissa ukazujú jeho kompetentnosť a znalosti z PPA.

Dňa 1.12. prišla reorganizačná zmena na štruktúrach PPA a vytvorili sa tzv. úseky pod ktoré spadajú ďalšie sekcie. Vznikol nový úsek príspevkov, podpôr a dotácií, kde sa stala úsekovou riaditeľkou pani Mgr. Miroslava Valovičová a tento úsek má pod sebou celý chod finančných tokov, ktoré prechádzajú cez PPA, ako je sekcia priamych podpôr, sekcia projektových podpôr, sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci. No, pani Valovičová, ktorej bola momentálne zverená kompletná moc nad financiami bola blízkou spolupracovníčkou pána Kožucha, bývalého generálneho riaditeľa PPA, ktorý skončil na dlhý čas vo väzbe v akcii Dobytkár. Hlasy vychádzajúce z PPA, bohužiaľ, zo strachu  nemenované ,, to preto sme rok boli v robote, aby Kožuchov človek zasadol na financie?“.

Úsek príspevkov podpôr a dotácií vedení pani Valovičovou, ktorý zahŕňa kompletne celý finančný tok z PPA.

Ďalším navrátilcom z dielne ,, náš človek“ je bývalý šéf kontroly, ktorý ju riadil v rokoch 2016-2020 pán Ošust. V marci bola jeho pozícia reorganizačnou zmenou zrušená no pán Ošust sa dal vypísať na materskú dovolenku, z ktorej sa teraz vrátil a pôsobí ďalej na PPA. Už je vypísané výberové konanie na kontrolu a prichádzajú hlasy, že pán Ošust bude úspešným kandidátom.

Ďalším prekvapením je zázračné sa uzdravenie Ing. Michala Galana, ktorý sa po stretnutí a diskusii s novonavrátilcom p. Ošustom ocitol späť na pozícii PPA v Michalovciach. Kto je pán Michal Galan? Bývalý riaditeľ PPA v Michalovciach pôsobiaci v čase grófky Roškovej. Za vedenia pána Galana sa ,,grófke“ darilo získavať priame platby aj na letiská a betónové plochy.

Dneska sa vracajú staré časy. Tok financií je už ovládnutý, úsek kontroly je už skoro taktiež, a na regionálne pracoviská prichádzajú späť ,,naši ľudia“. Systém je späť. Podozrenia a nedôvera príchodom bankárov s mgom na ministerstvo pôdohospodárstva naberá reálne kontúry.

Teraz najčítanejšie