Denník N

KVP jednoznačne odmietlo diktát mesta a firmy EEI

Vo štvrtok sme na KVP opäť otvorili diskusiu ohľadom parkovania a koncepcie riešenia statickej dopravy od firmy EEI. Občania KVP túto koncepciu a najmä spoplatnenie parkovacích miest rázne odmietli.

Po stretnutí občanov už viem minimálne od tých, ktorí sa zúčastnili, že obyvatelia KVP:

  • Jednoznačne odmietli koncepciu EEI
  • Nepovažujú firmu EEI za dôveryhodnú a zmluvu EEI s mestom Košice za výhodnú pre mestskú časť
  • Chcú zriadiť „expertnú“ skupinu za účasti obyvateľov, ktorá by riešila problematiku parkovania na sídlisku
  • Chcú sami určiť a identifikovať miesta, kde sa dá vytvoriť čiastkovo pár parkovacích miest rozšírením obrubníkov, alebo ukrojením malej časti zelene (poznáme tie trávnaté plochy v bezprostrednej blízkosti obrubníkov, ktoré sú po zime ako rozryté brázdy)
  • Odmietajú však veľké zaberanie zelených plôch, garážové domy sú najatraktívnejšia možnosť
  • Chcú určiť jednoznačné pravidlá pre parkovanie vozidiel N1 (Rozumej firemné vozy a dodávky) v medziblokových priestoroch tak, aby tieto vozidlá parkovali na záchytných parkoviskách
  • Odmietajú represie zo strany Úradu a mestskej polície, ak najprv nebudú zabezpečené adekvátne podmienky
  • Žiadajú spoplatniť a obmedzovať luxus a nadštandard, tzn. tretie a štvrté auto v rodine parkujúce priamo pred blokom
  • Sú ochotní dokonca platiť za parkovanie v určitej sume, ale žiadajú následné garancie
  • Radšej budú platiť do spoločného, teda konkrétne Mestskej časti ako súkromnej firme s nejasným pozadím

Suma sumárum je to dobrý základ, s ktorým sa dá pracovať. Tak poďme pracovať a ja skúsim podrobnejšie rozpísať moje návrhy, ktoré som predniesol aj na stretnutí. Veľmi podstatným faktom bude aj vzťah Mestská časť – Mesto Košice, kedže zmluva podpísaná mestom nedáva v podstate mestským častiam na výber. Odmietam však byť rukojemníkom rozhodnutia o nás, bez nás.

Stále u mňa platí to, čo som povedal aj na stretnutí obyvateľov „My ako mestská časť si môžeme a vieme vyriešiť tento problém sami. Zákon nám umožňuje zriadiť obecnú firmu pre tento účel, vyberať parkovné a za to robiť nové parkovacie miesta. Alebo si vieme zobrať úver na parkovací dom, ktorý bude spoplatnený dočasne. Po splatení úveru budú miesta poskytnuté obyvateľom bezodplatne“. Nesmieme však zabúdať na to, že mestská časť musí najprv vytvoriť podmienky a až potom by mala represívne zasahovať.

Čítajte viac mojich článkov aj na www.ladislavlorinc.sk

Teraz najčítanejšie

Ladislav Lorinc

"CHÝBAJÚ MI RYTIERI, ROVNÍ CHLAPI... V POLITIKE, V UMENÍ AJ V ŽIVOTE"