Denník N

Minister Vlčan odmieta zverejniť, kde použili 5,2 mil. eúr na boj s AMO. Kde, a načo išli peniaze schválené vládou na 23.zasadnuti vlády?

Africký mor ošípaných je závažné ochorenie ošípaných a rozšírenie tohto ochorenia na území Slovenska bolo zaznamenané už v roku 2019. Šírenie tohto ochorenia ohrozuje chov bravčového na Slovensku nakoľko je potrebné utratiť zvieratá, kde sa vyskytne infikované zviera.

Od prvého zaznamenaného prípadu na území Slovenska sa Ministerstvo pôdohospodárstva ešte pod vedením ministra Mičovského začalo zaoberať ako predísť rozšíreniu ochorenia na šíršie územie Slovenska. AMO sa najčastejšie rozširuje prenosnom s diviačej zvery, ktorá je prenášačom tohto ochorenia.

Opatrenia, ktoré priniesli z dielne Ministerstva v roku 2020 boli definované do viacerých krokov – zvýšenie poplatkov za odstrel diviakov, prasačia amnestia, prasačie desatoro, covidová výnimka na spoločné poľovačky, radikálne zvýšenie odstrelu diviakov, nasadenie vojenských a policajných veterinárov…

22. 7. 2021 bol ministrom Vlčanom prezentovaný plán na zastavenie šírenia ochorenia AMO a zvýšenie odstrelu diviačej zvery na 100 tis. ks a zníženie populácie z 2,3 ks zvery na ha, na 0.3 ks zvery na ha. Ministerstvu pôdohospodárstva bola na 23. zasadnutí vlády schválená suma 5,2 milióna eur na tento plán s dôvetkom ministra, že Ministerstvo pôdohospodárstva je pripravené dofinancovať tento plán do výšky 12 miliónov eur. Mäso z ulovenej diviačej zvery malo skončiť na pultoch našich obchodoch.

Na otázku Ministerstvu ,, Koľko kusov diviačej zvery bolo ulovených za mesiace 1. – 10. 2021?“. Prišla odpoveď ,,53 344 ks zvery“, čo je len o 5 088 ks viac oproti minulému roku, v ktorom bolo ulovených 48 256ks zvery. V tomto roku neboli poskytnuté žiadne financie vlády. Na otázku podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 ,,Akým poľovným združeniam boli vyplatené financie z Ministerstva pôdohospodárstva na boj s AMO, menovite združenia aj položky aké boli vyplatené? „. Prišla odpoveď ,,o nespristupneni informácií, nakoľko Ministerstvo nevypláca priamo finančné prostriedky, ale vyplácanie podpory má na starosti Štátna veterinárna a potravinová správa.“

Otázky zaslané Ministerstvu dňa 28.11., ktoré boli dňa 3.12.2021 odstúpene na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Od tohto dátumu plynie 8 dňová lehota ( pracovný deň).
Otázky zaslané Ministerstvu dňa 28.11., ktoré boli dňa 3.12.2021 odstúpene na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Od tohto dátumu plynie 8 dňová lehota ( pracovný deň).

Zaujímavé je, že v prvom momente ministerstvo podstúpilo otázky Štátnej veterinárnej a potravinovej sprave ,no tá zaslala stanovisko, že v otázke je uvedené slovne spojenie ,,ministerstvo pôdohospodárstva“ nie štátna veterinárna správa. Každému bolo jasné načo bola položená otázka, no nebola chuť odpovedať.

Otázky teda boli položené nanovo a už adresované na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, dňom 28.11. Ministerstvo informovalo, že zaslali otázky na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Odpoveď o podstupení otázok z Ministerstva na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu prišla 3.12.

Za minulý rok za mesiace 1-10.2020 bolo odlovených 48 256 ks diviačej zvery. Ministerstvu neboli poskytnuté v minulom roku žiadne financie z vlády na tieto kroky.
Za minulý rok za mesiace 1-10.2020 bolo odlovených 48 256 ks diviačej zvery. Ministerstvu neboli poskytnuté v minulom roku žiadne financie z vlády na tieto kroky.

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je povinný príslušný orgán zverejniť, sprístupniť informácie do 8 pracovných dní , v prípade o predĺženie si termínu na spristúpnenie požadovaných informácií je povinné zaslať žiadateľovi oznámenie o predĺženie si termínu o ďalších 8 pracovných dní. No, bohužiaľ od dátumu 3.12.2021 neprišli žiadne odpovede ani žiadna komunikácia k daným otázkam, pričom už prešli termíny aj prípadné predĺženej doby zverejnenia informácií.

Naskytá sa otázka prečo sa Ministerstvo snaží utajiť informácie, kde a ako boli použité finančné prostriedky, ktoré im boli schválené Vládou vo výške 5,2 mil. eur???!! Pritom čísla o odstrele diviačej zvery sú zanedbateľné rozdielove s odstrelom z minulého roku, kde neboli dodatočné vyčlenené finančné prostriedky.

Nesprístupnenim informácií v danom termíne Ministerstvo porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám 211/200 a hrozí mu pokuta až do výšky 1 650eur a zákaze činnosti.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Porušenie sprístupnenia informácií je možné pokutovať do výšky 1650€.

Pri rozprave s poľovníkmi v regiónoch, nevedia o žiadnych prostriedkoch, ktoré by mali dostať na nákup nejakej techniky , resp. materiálneho zabezpečenia na odstránenie uhynutých zvierat, a ani to nerobia, prečo by aj mali? Nie je ľahké presvedčiť poľovníka, aby si vo svojom revíre momentálne odstrelil uz prípustné diviačice, ktoré už čakajú momentálne potomstvo.

Ministerstvo momentálne predĺžilo čas odstrelu diviačej zvery o pol roka.

 

Teraz najčítanejšie