Denník N

Kto môže zastaviť rast spotrebiteľských cien a infláciu?

Spotrebiteľské ceny, nielen v západnej Európe, dosahujú historické maximá. Odborníci obviňujú koronavírus a poukazujú na jeho dôsledky ako na tzv. „zápchu“ v dodávateľských reťazcoch. Tie roztáčajú pomyselné koleso vyššieho dopytu, nedostatku komodít na trhu a z neho vyplývajúceho rastu cien.

Máme príležitosť pochopiť nutnosť zmeny

Známe príslovie, že trh určuje dopyt, je nepochybne pravdivé. Kto však stojí za slovom trh? Sme to my – vy aj ja, skrátka my všetci – kto svojím správaním určuje, čo sa bude diať. Vďaka koronavírusu sme dostali skvelú príležitosť na to, aby sme prehodnotili, čo je pre nás dôležité, čo nás teší a uspokojuje.

Naše hodnoty sú bohužiaľ postavené predovšetkým na materiálnom základe. Produkujeme nadbytok a neustále chceme viac a viac. Nestačí mať rok starý telefón, ale chceme najnovší model; rovnako je to s oblečením, autom a podobne. Neustále hľadáme dočasné uspokojenie v nových veciach.

Tento model hľadania pôžitkov je hnacou silou nákupného šialenstva a prináša zisky len obchodníkom a majiteľom podnikov, ktorí neustále produkujú nové a nové výrobky. Vydali sme sa na cestu chamtivosti a súťaživosti, ktorá vedie do slepej uličky, na konci ktorej nenájdeme šťastie, ale zničenú prírodu a nešťastných ľudí.

Ako začať žiť skutočný život

V okamihu, keď pochopíme, že k svojmu plnohodnotnému životu potrebujeme na hmotnej úrovni len to najnutnejšie, môžeme sa začať sústreďovať na skutočné duchovné pôžitky, v ktorých nájdeme neobmedzené šťastie. Teda na vytváranie rodinných, spoločenských a komunitných väzieb.

Nefungujúce dodávateľské reťazce a naše stratené šťastie nenapraví optimalizácia opatrení zo strany vlády, ale náš prístup, ktorým sa zbavíme zbytočností a namiesto zamerania sa na šťastie zo spotreby nájdeme šťastie v budovaní ohľaduplných medziľudských vzťahov.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.