Denník N

Prvé dáta zo sčítania za vybrané mestá; Košice, Banská Bystrica či Bardejov strácajú, Bratislava, Ružomberok či Topoľčany získavajú

Prvé dáta zo sčítania 2021 za mestá už máme na svete. Čo nám hovoria o vybraných mestách? Že mestá ako Košice, Banská Bystrica či Bardejov po tomto sčítaní stovky až tisíce obyvateľov stratili. Oproti tomu ale mestá Bratislava, Ružomberok či Topoľčany obyvateľov získali. Dáta sú podľa vyjadrenia štatistikov definitívne. Blog nehovorí o všetkých mestách, ale len o tých, za ktoré štatistici v decembri už zverejnili údaje. Ostatné budú zverejnené budúci rok v januári.

Sčítanie v roku 2021 bolo prelomové, nielen tým, že sa konalo v čase korony, ale aj tým, že bolo plne elektronické a súčasne viaceré otázky boli prevzaté či doplnené zo štátnych registrov. Týmto sa nielen znížila administratívna záťaž obyvateľov, ale aj sa štát už obyvateľov nepýtal čo už o nich vedel. V tomto patrí určite štatistikom veľké plus, ale najmä bývalej predsedníčke štatistikov Ľudmile Benkovičovej, ktorá túto aktivitu, aj s veľkou dôverou v nej vytvorený tím na prípravu sčítania, ešte v roku 2014 odštartovala.

I keď boli prvé údaje zverejnené len za okresy, tak aj na základe nich sa dá pozrieť na niekoľko miest na Slovensku. A takto zistiť, kde počet obyvateľov pribudol a kde sa počet obyvateľov znížil.

Košice stratili viac ako 9.000 obyvateľov

Mesto Košice k 31.12.2020 malo 238.138 trvalo bývajúcich obyvateľov. Podľa tento mesiac zverejnených cenzových údajov malo k 1.1.2021 trvalo bývajúcich 229.040 obyvateľov. Rozdiel teda pred a po sčítaní bol pokles 9.098. Tento pokles bol v každom košickom okrese, kedy v okrese Košice I bol 2.968 ľudí, v okrese Košice II. pokles o 2.678, v okrese Košice III. pokles o 400 a najviac v okrese Košice IV., kde je pokles o 3.052 ľudí.

Viac ako 1.000 obyvateľov stratili mestá Banská Bystrica, Bardejov aj Humenné

Banská Bystrica medziročne stratila viac ako 1.700 trvalo bývajúcich obyvateľov. Je to pokles z 77.719 na 76.018 obyvateľov. Podobne sú na tom aj mestá Bardejov a Humenné, kedy počet obyvateľov Bardejova klesol o 1.259 ľudí a počet obyvateľov Humenného klesol o 1.132 ľudí.

Zaujímavé je tiež pokles obyvateľov Trnavy (o 932 ľudí), Brezna (o 675 ľudí), Partizánskeho (o 619 ľudí) a Sniny (o 610 ľudí).

Bratislava narastie minimálne o takmer 35 000 ľudí

Bratislava sa už roky snažila dokázať štatistikom, že má viac trvalo bývajúcich obyvateľov ako oni uvádzajú. A už tieto čísla to výrazne potvrdzujú, aj keď údaje z matrík hovorili o vyššom rozdiele (minimálne o 20 000 vyššom čísle). V tomto už priamo mesto Bratislava vyzval Štatistický úrad, aby zverejnil podrobnú metodiku spracovania údajov za Bratislavu a tiež aby poskytol mestským častiam zoznamy zarátaných a nezarátaných obyvateľov do finálneho čísla počtu obyvateľov s trvalým pobytom v bratislavských okresoch. No už súčasný nárast ukazuje, že oproti roku 2011 spravil primátor hlavného mesta a aj starostovia mestských častí dátovo aj komunikačne dobrú prácu.

Bratislava k 31.12.2020 mala 440.948 obyvateľov s trvalým pobytom. A zverejnené údaj z cenzu 2021 aktuálny k 1.1.2021 bol 475.503 obyvateľov. Tento nárast o 34.555 obyvateľov predstavuje zvýšenie obyvateľov o 8 %. Nárast bol zaznamenaný vo všetkých bratislavských okresoch. V okrese Bratislava V. bol nárast viac ako 10.000 ľudí. V bratislavskom Starom Meste sa tiež potvrdil magistrátom a aj analytikmi dlho tvrdený názor o tom, že v Bratislave má trvalý pobyt viac ľudí ako dostáva peňazí. Takto akoby behom jedného dňa sa zvýšil počet trvalo bývajúcich ľudí z 42.546 na 46.080. V okrese Bratislava II. je nárast o 8.510 ľudí, v okrese Bratislava III. nárast o 5.629 a v okrese Bratislava IV nárast o 6.841 trvalo bývajúcich – registrovaných ľudí.

Viac ako 1000 ľudí získalo aj mesto Ružomberok

U mesta Ružomberok bol zaznamenaný 4 % nárast, čo bolo v absolútnych číslach 1.052 obyvateľov. Po novom má 27.407 obyvateľov a teda po novom patrí medzi top 25 miest podľa počtu obyvateľov. Takmer 6,5 % nárast zaznamenalo aj mesto Zlaté Moravce, ktoré má po novom takmer 12-tísíc obyvateľov (11.946 ľudí). Zaujímavý nárast má aj mesto Topoľčany, ktorého počet ľudí sa zvýšil o 811. Týmto nárastom sa mesto prehuplo cez 25-tisícovu hranicu a po novom má 25.249 trvalo bývajúcich obyvateľov.

K dispozícii sú údaje aj za iné mestá ako napr. Senec, Šaľa, Medzilaborce, Stropkov, Dolný Kubín alebo Banská Štiavnica, ale tým sme sa bližšie nevenovali, lebo zmeny neboli až také enormé. Ak bude ale záujem, tak radi poskytneme, doplníme – len napíšte.

Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov. Cieľom publikovania blogu je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti dát. Citácie textu by preto mali odkazovať na IDP ako autora týchto názorov a na autorov komentára.

Zdroj údajov: DATAcubescitanie.sk
Pozn.: Trvalý pobyt obyvateľa – Miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa platných právnych predpisov.
Zdroj obrázku: bratislava.sk

Teraz najčítanejšie

Inštitút dátových politík

Inštitút dátových politík (IDP) je nezávislý analytický inštitút, ktorého cieľom je na základe dát poskytovať objektívne informácie a odporúčania. Blogy a komentáre prezentujú názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov.