Denník N

Učím sa od detí: „Ty čo si predstavuješ?“

foto: Peter Coch
foto: Peter Coch

Schopnosť snívať, mať vízie, túžby počas celého života, je život samotný. Bez nich už len prežívame.

„Ty čo si predstavuješ?“, je ďalšia z otázok mojej dva a pol ročnej vnučky, ktorú položila pri zaspávaní.

Otázka ma zaskočila, lebo som si nepredstavoval nič.

Ale pre deti sú predstavy dennodenná súčasť života. Napríklad, niektoré deti v detských domovoch si snáď v každom ujovi a tete predstavujú rodiča. Opakovane som zažil, keď som ako cudzí stretol dieťa na chodbe domova, že sa spýtalo: „ujo, prišiel si pre mňa?“

Deti si predstavujú niečo snáď stále. Bez zábran. Predmety, ľudia aj oni samotné dokážu nepredstaviteľné. Až kým ich realita a najmä my dospelí nepritlačíme k zemi.

Som presvedčený, že keď deti porozumejú, že máme len limitované pochopenie pre ich snívanie a predstavivosť, že je to len dospelácka blahosklonnosť a nie skutočné zdieľané nadšenie pre ich rozlet, tak snívajú ďalej a jednoducho nám o ňom prestanú rozprávať.

Škoda.

Škoda pre nich, ale najmä pre nás dospelých. Veľmi by nás to obohatilo, liečilo, oslobodilo a poľudštilo.

Schopnosť snívať, mať vízie, túžby počas celého života, je život samotný. Bez nich už len prežívame.

Čo je tvojou životnou víziou?, by mohla byť parafrázovaná otázka vnučky. Čo je tvojou životnou víziou, poslaním? Od svojich životných učiteľov som sa naučil, že stále mám mať pomenovanú osobnú víziu. A tak si ju stále pripomínam, preformulovávam, overujem. A dávam si pozor na to, čo si predstavujem a o čom snívam, lebo som zažil, že sny majú naozaj jednu nebezpečnú vlastnosť, oni sa plnia. Mne sa ich splnilo veľmi veľa a nie raz som bol zaskočený, čo sa to stalo a či som toto ozaj chcel, či som bol pripravený to uniesť.

Úžas je typická detská vlastnosť. Škoda, že len detská. Mať schopnosť úžasu je prejav vitality, rastu, plného vnímania života v jeho možnostiach. Ako hovorí G. K. Chesterton:Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu“.

Kristus hovorí, že ak nebudeme ako deti, nezažijeme nebo.

Moment úžasu je nebo na zemi.

Čo si prestavuješ pre rok 2022 Ty pre seba, svojich blízkych, svoju komunitu, krajinu?

Ja si predstavujem, že som sa prestal (zbytočne) báť.

Marek Roháček, predseda Návratu

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.