Denník N

Minister Vlčan požehnal zlodejinu spáchanú na všetkých roľníkov

Pridelením si dotácie štátnym tajomníkom, už dneska bývalým, Milanom Kyseľom v prevedení sám sebe, bola politická sebevražda. Bolo to jasné asi každému, že takéto niečo nie je možné akokoľvek ustáť a obhájiť to. Pokúšať sa to obhájiť je ďalšou politickou sebevraždou ak by sme žili v civilizovanom štáte.

Ten pokus ale ozaj nastal, a odstúpenie štátneho tajomníka v štýle, že kontrola Ministerstva pôdohospodárstva nezistila žiadne pochybenia, no štátny tajomník predsa odstupuje, je prinajmenšom divné prebratie politickej zodpovednosti. Ak neboli zistené žiadne nedostatky, tak nebolo treba odstúpiť, veď predsa nie je za čo, ale stačilo verejnosti dať na známosť výsledky kontroly. Citát ministra Vlčana: ,, Kontrola nezistila žiadne pochybenia. „, je preto jasným prevzatím politickej zodpovednosti na seba.

Ak by bolo všetko s kostolným poriadkom, tak v slušnej politickej krajine minister predstaví zloženie kontrolnej komisie, prizve do tejto kontrolnej skupiny nezávislých pozorovateľov, a ak chce a je presvedčený o správnosti svojho rozhodnutia prizve do kontrolnej skupiny aj opozíciu, aby sa jasné dokázala oprávnenosť vyplatenia prostriedkov z prvej výzvy, ktorú reálne zrealizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Samuela Vlčana. Stalo sa niečo takéto alebo aspoň tomu podobne? Nie, nič! Minister Vlčan len uviedol, že kontrola nezistila nedostatky.

Je ťažko uveriteľné, že ak je na Slovensku registrovaných 8600 fariem, ktoré majú povolenie k chovu ošípaných, že sa do takejto výzvy, kde je potrebné len vyplniť dotazník prihlási len 140 uchádzačov. To myslíte, že tých zvyšných 8450 by nechceli desiatky tisíc eur na podporu svojích fariem? Ich neprihlásenie sa do tejto výzvy je jasným dôkazom toho, že výzva bola utajená a predkladatelia, všetci úspešní, dopredu vytipovaní.

Oficiálny počet registrovaných fariem na chov ošípaných podľa centrálneho registra zvierat.
Oficiálny počet registrovaných fariem na chov ošípaných podľa centrálneho registra zvierat.

Rozohratá hra v tejto výzve počítala aj s tým, že v prípade prevalenia sa týchto ,,helikopterových“ peňazí bude treba niečím apelovať, tak sa zaradilo do výzvy aj množstvo roľníkov, ktorí si reálne tie peniaze zaslúžia, pod týmto krytím slušných roľníkov si predsa môžme sebe vyplatiť, čo len chceme.

Obhajoba ministerstva ohľadne informovanosti znela: ,, Prezentácia výzvy bola dostatočná, nakoľko bola výzva prezentovaná aj cez verejnoprávne inštitúcie. “ Kde? Kedy? Ráno o 4.30 na STV 3 ?! Zase musí zaznieť číslo 8600 fariem na SK -zapojených fariem a zároveň úspešných 140 fariem!!!

Málokto si uvedomuje, že na chované kusy ošípaných na Slovensku je výzva na podporu každý rok, ktorá sa rozdeľuje podľa počtu chovaných kusov zvierat na farmách. To sa stalo aj tento rok a podľa chovaných kusov bolo rozdelených 1,5 milióna euro.

Ministerstvo apeluje, že chcelo podporiť menšie farmy, preto druhú výzvu na 2 milony eúr, ktoré dostalo ministerstvo na boj s AMO sústredili na FARMU a nie na kus. Ok, tak zase si zopakujeme ,, že považujete za hlúpych zvyšných 8450 fariem ( nie kusov) a tých 8450 majiteľov fariem za hlupákov, že sa neprihlásia do výzvy, kde nič nie je potrebné, len vyplniť dotazník?? Verte, že nie sú hlupáci len neboli vyvolení.

Ďalší možný problém je zapojenie do výpočtu vzorca podľa, ktorého sa prideľovali financie aj vplyv Covidu-19. To uvádza ministerstvo na svojej stránke, že jeden faktor vo vzorci je aj vplyv Covidu-19.

Prečo problém? No, na 23. zasadnutí Vlády, kde minister Vlčan odprezentoval plán boja s AMO, a bolo mu vyčlenené 5,2 milióna euro na boj s AMO, nie podpora na vplyv Covidu-19 na rodinné farmy.

AMO je AMO, Covid-19 má byť podpora na Covid-19. Takže výpočet intergalaktického grafu na výpočet pomoci farmam ako tvrdí ministerstvo, že je daný už dávno v minulosti, sa nezakladá na pravde. V minulosti nebol v grafe žiaden covid-19. Niekto ho tam vsunul tento rok, do tejto výzvy.

Po úvahe nad všetkými týmito faktami a uvedomení si tohto všetkého je jasné, že radšej výsledok kontroly Ministerstva pôdohospodárstva, ktoré praktický samo seba skontrolovalo  nezverejníme, a ani žiadne mená kontrolórov. To by nemuselo dobré dopadnúť, postaviť ich na tlačovku pred novinárov. To by Vlčan, aj keď študent ruskej MGIMO nemusel ustáť.

Osobné som písal premiérovi Eduradovi Hegerovi email na Úrad vlády, že by bolo vhodné, ak by pre upokojenie situácie a ozajstné vyšetrenie bol radšej kontrolný orgán tejto výzvy niekto iný ako samotné ministerstvo, ktoré praktický kontroluje samo seba. V odoslanom emaily premiérovi uvádzam, či by nebolo vhodné nariadiť vykonať štátny vládny audit.

Email zaslaní premiérovi Eduardovi Hegerovi, o prosbu dôkladneho vyšetrenia kauzy AMO, so žiadosťou o vykonanie vládneho auditu, ako kontroly na výzvu AMO.
Email zaslaní premiérovi Eduardovi Hegerovi, o prosbu dôkladneho vyšetrenia kauzy AMO, so žiadosťou o vykonanie vládneho auditu, ako kontroly na výzvu AMO.

Nestálo sa, žiaden audit. Podnet na vykonanie kontroly NKÚ ( Národný kontrolný úrad ), môže zaslať len poslanec Národnej rady, a nie fyzická osoba, tak znova úvaha ,, nenájde sa žiaden poslanec NR v protikorupčnej vláde, ktorý by takýto podnet dal?“. NKÚ dokonca v pláne kontroly na mesiac január ma zahrnuté aj vykonania kontroly na Ministerstve pôdohospodárstva. No, či túto výzvu AMO zaradia do kontroly, záleží len na ich rozhodnutí. Jedine, že sa nájdu poslanci/poslanec NR, ktorý o to požiadajú/dá NKÚ.

Prečo je dôležité, aby sa to ozaj dobre vyšetrilo, táto AMO kauza? No, je to prvá reálne vyplatená výzva ministerstva pod vedením Samuela Vlčana pre roľníkov, a hneď vrhla nie podozrenie, ale čiernu tmu na realizátorov tejto výzvy. Ako majú roľníci veriť potom takému ministrovi, ak minister Vlčan zadá príkaz svojmu poradcovi Martinovi Ondrášovi, aby pripravil schému na boj s AMO. Následne štátny tajomník vydistribuje informácie pre vopred určených farmárov. Jeho práva ruka ( Anna Balková) distribúciu informácií zariadi, následne si sám sebe vyplatí desaťtisíce eur.

Samozrejme, Anna Balková, nakoľko má správne informácie vopred, tak si narýchlo mesiac a pol pred spustením výzvy zaeviduje na farmu svojho manžela ošípané (1.10.2021, zaevidované zvieratá), aby sa firma Ján Balko s.r.o mohla uchádzať o financie. Na firmu manžela zinkasuje 53 tis. eúr, pričom ošípané v čase AMO si na jej farme behajú voľne po lese, kde sa voľne pária s diviačou zverou, ktorá je najväčším prenášačom AMO. Lesníci žijúci v okolí farmy zaslali fotky a videá, ako sa bojuje s AMO, a kde išli peniaze (viď foto).

Ošípané žijúce na farme Ján Balko s. r. o., v čase AMO na území Slovenskej republiky. Voľný pohyb zvierat aj prípadný kontakt s diviačou zverou je úplne možný.
Ošípané žijúce na farme Ján Balko s. r. o., v čase AMO na území Slovenskej republiky. Voľný pohyb zvierat aj prípadný kontakt s diviačou zverou je úplne možný.

Kto by už nenapísal potom ďakovný list ministrovi Vlčanovi, že ako super riadi Ministerstvo pôdohospodárstva (Anna Balková, autorka otvoreného listu premiérovi Eduardovi Hegerovi a Igorovi Matovičovi ). Asi každý.

Spackanie tejto výzvy má ale ďalekosiahlejšie následky ako si bežný občan uvedomuje. Prečo? No, preto lebo podľa pravidiel Európskej komisie nie je možné podporovať roľníkov v skrytých štátnych podporách, a toto bola taká jemne tichá, skrytá štátna podpora. Robia to aj iné členské štáty EÚ, no nie takto, že polovica európskych poslancov v Agro výbore rozpráva o tomto, že na Slovensku si vyplatil štátny tajomník ministra Vlčana desaťtisíce eúr na farmu.

Preto je veľmi dôležité vyšetriť, kto mal akú zodpovednosť za túto výzvu a vyvodiť patričnú zodpovednosť všetkých zúčastnených.

Tvrdenie ministra, že nevedel, netušil o tomto, že ako sú rozdeľované financie a komu, neobstojí. Nakoľko už dňa 26.11.2021, mi ako autorovi otázok podľa infozákona 211/2000 prišla odpoveď od ministra Vlčana, že čiastočne nesprístupňuje odpovede na mnou položené otázky ohľadne toho, ako a komu boli prerozdelené financie, ktoré dostal z Úradu vlády na boj s AMO. Minister Vlčan vedel už v tomto čase kto má dostať peniaze, a preto odmietol sprístupniť informácie ohľadne použitia finančných prostriedkov??

Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva o nesprístupnení častí otázok týkajúcich sa použitia finančných prostriedkov určených na boj s AMO, zo dňa 26.11.2021.
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva o nesprístupnení častí otázok týkajúcich sa použitia finančných prostriedkov určených na boj s AMO, zo dňa 26.11.2021.

Je mnoho otáznikov nad týmto všetkým, no akosi mi uniká snaha a chuť ich rozlúsknuť preto podávam oficiálne trestne oznámenie na GP SR v tejto kauze AMO, na jej mne známych aktérov, jej prevedenie, transparentnosť a finálizaciu distribúcie podpory.

Nechajme dôsledne vyšetrenie kauzy na najvyšší možný kontrolný a trestnoprávny orgán na Slovensku, veď predsa dôveru pri hlasovaní o novom generálnom prokurátorovi vyjadrilo 120 poslancov NR SR.

Teraz najčítanejšie