Denník N

Odkiaľ pochádza nedôvera k očkovaniu?

V posledných mesiacoch je stále silnejšia snaha väčšiny vlád presvedčiť svojich občanov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Motivácia ani nátlak zo strany vlád nezaberajú na tých, ktorí sú proti, čo vyvoláva ešte silnejšiu vlnu odporu voči očkovaniu a protipandemickým opatreniam.

Vládni úradníci sa márne snažia presvedčiť a argumentovať číslami. Ľudia jednoducho nedôverujú vládam ani prostrediu, v ktorom žijú. Bohužiaľ to nie je prekvapujúce. Ľudský život dnes je životom v nepriateľskom prostredí. Namiesto toho, aby sme verili, že nám niekto, ak to budeme potrebovať, pomôže, že to s nami niekto myslí dobre, sme sa ocitli v pasci nenávistných medziľudských vzťahov, kde každý chce využiť toho druhého vo svoj prospech.

Nielen vlády a politici myslia predovšetkým na seba. Väčšina ľudí má každodenné starosti so zabezpečením základných životných potrieb, platením rastúcich cien energií a hypoték. Vidia, že sú odkázaní sami na seba. Nikto im nepomáha, naopak, musia platiť dane, rôzne poplatky a poistné zmluvy, z ktorých profitujú veľké medzinárodné organizácie. Bohužiaľ, tieto medziľudské vzťahy sme si vybudovali prostredníctvom rozvoja nášho ega a egocentrického záujmu každého len o seba.

Ako môže niekto očakávať, že v takomto prostredí nedôvery a strachu, kde si myslíme, že „každý ma chce využiť“, sa niekto dobrovoľne a okamžite dá zaočkovať? Keďže akcie a hodnoty spoločností vyrábajúcich vakcíny raketovo stúpajú, z dobrej myšlienky pomôcť iným sa opäť stáva ekonomická kalkulácia a zisk pre pár vybraných akcionárov farmaceutických spoločností.

Jedno riešenie pre všetko

V našom živote máme len jednu úlohu, a tou je budovanie správnych medziľudských vzťahov. Namiesto toho, aby sme využívali iných pre svoj vlastný prospech, mali by sme sa snažiť pomôcť ľuďom, aby sa v našej spoločnosti cítili bezpečne. Vytvoriť medzi všetkými prostredie a pocit bezpečia, ako keď sme boli malí a cítili sme sa bezpečne v rodinnom kruhu. Vedeli sme, že sa vždy môžeme spoľahnúť na rodičov, na teplo domova, že nám pomôžu a nikto nám neublíži. Nápravou medziľudských vzťahov vyriešime všetky problémy dneška.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.