Denník N

Veľká Itália, Aeneas a malý Naď

Začítal som sa do knihy Dejiny písané Rímom (V. Zamarovský) a tam na strane sedemnásť sa píše ohľadom zakladania tohto slávneho mesta, že:

„Itália je príliš veľká a Aeneas sa v nej chcel usadiť na najlepšom mieste, ktoré mu určia bohovia. Ako zbožný muž vyhľadal preto veštkyňu Sibylu, aby mu zjavila ich vôľu. Namiesto odpovede ho však zaviedla do hlbín podsvätia, ab sa poradil s duchom svojho otca.“

Vydavateľstvo Perfekt, 2008. Teda zaujalo ma to. Ide v danom zdôvodnení rozhodovania o to, že sa tu prejavuje úcta k otcom, k predkom, k tradícií. Ide o to, aby miesto, kde môžeme žiť s požehnaním bohov bolo tým „istým“ miestom.

Preto môžeme „hlbiny podsvetia“ v prenesenom zmysle slova považovať i za „hlbin duše“, srdca, či svedomia.

Naša pani prezidentka v prejave vyzvala národ, spoločnosť, aby sa začala chovať kráľovsky (Aeneas bol vlastne tiež kráľ) a máme sa tiež rozhodovať podľa srdca….

Potom mýtus pokračuje tým, že o svoje miesto pod slnkom musel i Aeneas bojovať.

Teda svoju suverenitu si obhájiť.

Nik nepochybuje o tom, že Slováci majú tiež určité vzácne vlastnosti, úlohy v dejinách, či „privilégia“. Ako vidíme i dnes, majú svojský pohľad na svet, rozhodujú sa … nebudem písať či srdcom, či rozumom,…

Ak prejdem do súčasnosti a k tomu, čo som videl v poslednom čase v RTVS ohľadom bezpečnosti SR. Tak v nedeľu v relácií nejaký koaličný politik ohľadom zmluvy s USA a ohľadom zachovania suverenity povedal asi to, že túto zmluvu majú všetky krajiny, ktoré tvoria východnú časť NATO. Neviem, či to bola odpoveď na otázku, či sa samostatne a suverénne o tom rozhodli, alebo išlo o fakt, že sú na tomto mieste – na hraniciach NATO a preto ju majú…podľa mňa tým potvrdil len to, že suverenita v rozhodovaní je pochybná.

Ďalej platí i to, že zmluvy uzavreté pod nátlakom sú absolútne neplatné.

Tak isto to platí pre zmluvy očividne jednostranné, nevýhodné…

Každá zmluva i zákon predsa musí mať svoj dôvod, prečo je to riešené tak, ak oto je riešené, čo sa tým sleduje, aké dobro. Tu to nie je jasné. Nie je to zdôvodnené.

Podobne zvláštne sa včera v správach RTVS pýtal redaktor právničky, odborníčky na medzinárodné právo, zvláštnu otázku, ktorou sa vlastne rovno diskvalifikoval. Bolo to niečo v tomto duchu:

Prečo máme mať rovnaké práva či rovnaké body v takej zmluve, keď máme ako rôzne krajiny rôzne „špecifiká“?

No, logicky, odpoveď je hádam jasná…, keďže i pani prezidentka povedala, že sa máme „spájať“.

Tak i tu platí, že viac ako rozdielnosti – špecifikácií – máme toho, čo je v ľuďoch rovnaké….to, čo nás spája…

Rôzni ľudia – na celom svete – majú jednoducho veľmi podobné potreby…

…a teda chcú mať i v podobnom duchu práva.

Ide napríklad o ľudské práva – teda spoločné máme (rôzni ľudia) to, že sme ľudia.

Potom je tu právo na slobodu pohybu, či slobodu vyjadrenia, vyznávanie viery…

Potom napríklad rodinné právo. Právo na súkromie. Ako sa v Ríme vedelo, verejné právo končí pri prahu môjho domu…

A teda, je jasné, z logického úsudku, že napriek rôznym špecifikám rôznych krajín, základné veci, keď cudzí človek niekam príde a nevieme či v mieri či ozbrojený, je to, že chceme mať istotu, že nás v noci nezabije, alebo, že nepožiada o dom blížneho svojho, o jeho manželku, že mu neznásilní dcéru…

Mne teda môže nejaký bývalý „zástupca riaditeľa. expert na problematiku obrany a medzinárodnej bezpečnosti. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2012 – 2013. diplomat, vedúci sekcie obrany“, hovoriť čo chce, dôležité je to, čo spraví. Jednine, čo ma zaujalo na tomto pánovi, je fakt, že je narodený v znamení barana, ako moja stará mama, tiež od Nitry a rozdiel v narodení je presne 59 rokov. Narodili sa v ten istý deň – 21.3.. Ale nepochybujem o tom, že i on má svojich predkov…že tieto veci ohľadom niejakej „nite“, úcty k predkom, línie prirodzenej múdrosti…by mali byť každému jasné… A ak nie, väčšina Slovenska je rozumná, i „konzervatívne“ zmýšľajúca či „religiózne“ cítiaca… A v demokracii predsa rozhoduje väčšina …a morálka, …a demokratické princípy…nielen „tupá“ zmanipulovaná väčšina…

Ak sa nevie postaviť s argumentami, ktoré vyvracajú námietky expertov, pred verejnosť, v rámci verejného priestoru, res publica, vec verejná, republika…tak nemá v demokratickom zriadení žiadne morálne právo o niečom rozhodovať. Mňa teda nezaujíma vyhlásenie, že on by odstúpil, keby sa na základe zlumvy o niečom, niečo stalo. Niečo také, čo je v zmluve možné s akosi s nepredpokladá, že sa to imôže realizovať.

Veď, logicky, načo by to tam potom bolo? Keď sa stane niečo nezvratné, môže mi byť jedno, že ho za to niekto i potrestá. Ak sa prípadne nešiel pred rozhodovaním poradiť do hlbín podsvätia, ak nešiel po radu k predkom, v rámci toho, čo má v sľube, ktorý skladal pri nástupe do NR SR, tak neviem, čo ho oprávňuje riadiť záujmy ľudu, ktorý sa chodí radiť do hlbín podsvätia, teda tým, ktorí majú úctu k predkom, ktorí majú právo na túto zem. Otčinu.???

On nech sa chodí radiť k tým, ktorí majú svojich predkov a svoju hlbinu v podsvätí…oni majp svoje záujmy a my svoje. Máme svoju úlohu v živote a som presvedčený, že táto vláda sa už dávno zdiskreditovala a nemá žiadne právo, étos, vládnuť ľudu, ktorých názor, potreby a rozum, ..i srdce….ich nezaujíma…

Teda na záver, napriek špecifikám rôznych krajín, v zmluve medzinárodnej majú byť zakotvené i práva, potreby ľudí. Nemajú sa vopred vzdať práv….načo nám sú lietadlá za 2 miliardy EUR, keď na letisku, kde majú lietať, bude cudzí vládca? Kde budú v hangároch? Možno budeme ešte platiť za prenájom letiská…Ako v Hlava XXII… po takomto škandále, kde je jasné, že vláda neháji záujmy svojej krajiny, by mala vláda odstúpiť. Predčasné voľby… Kto sa tu chová kráľovsky??? Suverénne?

A ešte, z knihy Prvá svetová vojna, Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slvenskej akadémie vied, historici píšu o príčinách i celkovej situácií. Odporúčam prečítať. Ide o nacionalizmus ako príčine. Nemecko malo svoje záujmy. Viedlo propagandu, cez média, masovo ovplyvňovalo, a sociálna demokracia nedokázala argumentovať a podľahľa verejnej mienke.

Vina za atentát v Srbsku na Františka Ferdinanda sa prokuratúre a súdom nepodarila dokázať a napriek tomu už tento dôvod nehral úlohu.I dnes, mimochodom, v Austrálilí viní ich vláda tenistu, Srba, za to, že prišiel do krajiny nezaočkovaný.

(Úloha jednotlivca v chode sveta zjavne nejaká je…Nielen vládny predstavitešľ, či pracovník na ministerstve, ktroého si tam dosadí, má svoje úlohy v chode svete, v krajine, kde žijú i iní občania. I oni majú spoje úlohy, majú ich vyjadriť, rozvíjať sa, vzdelávať, rásť…etika ako jediná veda, hovorí o tom, čo máme robiť…čo je dobré a správne…nielen to, čo si máme myslieť, ale ako máme konať…konaním sa mení svet…)

Píše sa, na strane osemnásť, že propaganda v Nemecku, médiá, chceli vojnu germánského sveta proti slovanskému svetu. Aj v rámci monarchie sa Slovákmi často pohŕdalo – ako príslušníkmi Slovanov – proti, ktorých „barbarstvu“ sa viedla imperialistická vojna… Píše sa v knihe, že v prvej fáze vojny Slováci mali dobrú povesť, hrdinsky a s nasadením bojovali. Plnili svoj sľub, prísahu. Pred Bohom zloženú… Verní monarchii, cisárovi…patrioti. Potom si dávali otázky …a našli i odpovede.

Nádej dávali do spoločného štátu s bratskými Čechmi. V vojne na strane monarchie bolo v bojoch cca. 400 000 – 450 000 vojakov. Išlo o mobilizáciu. Z toho cca. 5% tvorili Slováci. V niektorých bitkách mali Slováci i 40 – 50% straty na životoch. Alo sa píše na rôznych pamätníkoch, v rámci vojenských cintorínov, ležia tam preto, lebo im iní kázali bojovať (splnili sľub).

Teda, my tu tiež nie sme len tak voľne pohodení, bez histórie, bez cti…máme svoje úlohy i dnes…rozhodnutia cez hlbinu podsvätia môžeme spoľahlivo utvárať…my tu nebudeme, ale krajina áno…Duch národa …

A prečo to píšem? Jednoznačne sa tam píše, že bolo každému jasné, že Slovensko nemôže samostatne existovať v tomto priestore. Preto hľadali bratský národ.

Myslím si, že aj pre rokmi, keby bolo referendum o rozdelení ČSSR, Slováci by boli proti. I dnes by boli proti tejto vláde, keby mali možnosť sa demokraticky vyjadriť v referende.

A to, že by boli proti proti takejto zmluve s USA o tom nepochybujem tiež… Kto je nositeľ moci v demokracií? V republike? Tak neviem o čom to tu je? Pán Naď verejne nediskutuje.

Argumenty nemal ani jeho expert včera v štúdiu RTVS…tak asi to je jasné…

Prečo vedia bratia Češi vyjednať lepšie podmienky, a zbezpečiť práva pre svojich občanov? Aký expert? Aký diplomat? Prečo je z diplomata zas politik? A dokedy? Ako sa dá vládnuť bez podpory obyvateľov? Ako bez morálky? Ako bez rešpektovania ústavy a zákonov? Ak je realita takáto, nech tu je naozaj zákonná moc, ktorá vie zabezpečiť poriadok, právnu istotu občanov

Ilustračné foto z vojenského cintorína pre obete prvej svetovej vojny v Bratislave – Petržalke, kde je údajne pochovaný aj starý otec našej pani prezidentky… 331 vojakov z celého sveta tu našlo svoje miesto pokoja…

Teraz najčítanejšie