Denník N

Pán minister Lengvarský, nie je toto podvod ?

Kto vlastne riadi zdravotníctvo na Slovensku ?

Na ministerstve zdravotníctva (12/2021) sa konalo výberové konanie na riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie v Košiciach, ktorá je stále viac a viac zadĺžená (dnes viac ako 1,3 milióna).

Pritom taká istá organizácia v Bratislave je v pluse. Asi šetrí napríklad na nájomnom…
Výberové konanie ako ináč, vyhral ten, koho pred 6 mesiacmi minister poveril riadením. A ani tento „víťaz“ nedal súhlas na zverejnenie svojho víťazného projektu, aj keď minister údajne prisľúbil poslancom NRSR, že všetky projekty už budú zverejňované. Nestalo sa. Taktiež voči víťazovi vedie Okresný súd Žilina konanie, lebo ako poverený riadením si nesplnil zákonné povinnosti, čo očividne výberovej komisii tiež nevadilo.

No a teraz ide smradľavá čerešnička na torte.

Výberová komisia mala byť 5 členná. Počas pohovoru s kandidátmi však boli prítomní len 4.

Viď smernica MZ SR o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:
Keď si ale na webstránke Ministerstva zdravotníctva SR pozriete individuálne hodnotiace hárky, zistíte, že ich vyplnili všetci 5 členovia výberovej komisie, aj keď v skutočnosti boli prítomní len 4.

Ja toto považujem za absolútnu aroganciu a drzosť, najmä od piateho neviditeľného člena výberovej komisie, ktorý na konaní nebol, ale vyplnil hodnotiaci hárok (body za projekt a body za pohovor) a pritom vie, že sa jedná o sledované výberové konanie. Podľa mňa je možno dané konanie pána považovať za podvod. Ako ináč sa to dá nezvať ? Nebol tam, ale kandidáta písomne ohodnotil. Alebo je to podľa Vás pán minister normálne ?

Ak si myslíte, že toto je ojedinelé, tak si pozrite ako sa kreavalo predstavenstvo VÚSCH. Ešte väčšia fraška. A takmer stále tí istí ľudia sa točia okolo toho…

Teraz najčítanejšie