Denník N

Namísto židú máme fčil na Smolinskem …

Dostaų sem pot stromeček ot Ježiška,

ketže geografa mám jedného zeťáčka,

a on dobre ví, že Záhorí lúbim už dúhé roki,

dvje skutečňe velice zaujímavé kníški:

´Záhorie a staré lexikóny´ a též aj

´Záhorie na začiatku 20. storočia´.

Z ňich sem sa napríkųat dozvjedzeų,

že podlá ´Geografického slovníka Uhorska´

v kerém sa v abecedňím poradzí

opšírňe opisujú šecki mjesta, dzedziny a samoty

a bių vidaní v roku tisícosemstopadesátjedna f Pešťi,

mjeųo f tem časi Smolinské (Szomolánka, Szmelinszke)

pjekné lesi, panskí kravín, vodní mlin, katolíckú fáru a kosteų,

a celkem žiųo v milovanej dzedziňe tisícstodva obivatelú,

z teho tisícsedemdesátjedna katolíkú a tricetjedna židú.

Ket sem o tem minule povidaų známim v šenku,

jeden zareagovaų: „Šak sa teho až tak moc nezmjeňiųo,

enem vícej ľudzí umreųo alebo odešųo než sa narodziųo,

a akorát namísto židú máme fčil na Smolinskem paščekárú!“

16.01.2022  

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...