Denník N

Vlčan presluhuje v pozícii ministra od svojho nástupu.

Dianie a personálne nominácie na Ministerstve pôdohospodárstva a kroky aké prináša ministerstvo pod vedením pána Vlčana nás vracajú späť do čias drevnej mafie, čias oligarchie a čias biznis loby. Rozmenené na drobné sme tam, kde sme boli.

Krok prvý, ktorý prišiel od Vlčana bolo zrušiť protikorupčné oddelenie, ktoré malo na starosti forenzný audit, a už podávali  trestné oznámenia. Skončili a nastúpili tam jeden a pol pracovníka, ktorí od 1.7.2021 zatiaľ nevyvinuli v trestných oznámeniach žiadne výsledky.

Príchod na pozíciu generálnej šéfky úradu, tretia naj pozícia, čo sa týka dosahu – Ing. Zuzany Nouvzovskej bol tiež veľmi prekvapivý, nakoľko páni Nouzovská pôsobila za vlády Smeru v pozícii sekčnej riaditeľky na úseku potravín. Za vlády SNS bola šéfka NPPC centra, ktoré malo na starosti projekt tzv. ,, Potravinový katalóg“, kde bolo podaných viacero trestných oznámení a škoda pre štát a nefunkčnosť tohto katalógu je   2,2 miliónoch eúr, ktoré sme doňho ako štát investovali.

Čo je však nepochopiteľné, že minister Mičovský z pozície ministra pôdohospodárstva podal za organizáciu ako takú trestné oznámenie na tento Potravinový katalóg, čo v konečnom dôsledku znamená, že pani Nouzovská bude teraz vypovedať na oboch stranách ako možný páchateľ a ako oznamovateľ.

Čo myslíte ako to dopadne? Bola jej nominácia cielená? Navyše syna pani Nouzovskej ubytovali v zariadení Lesov SR v centre Banskej Bystrici za smiešnych 120 eúr ,no najprv museli vysťahovať tam ubytovaných lesníkov. V zmluve bolo uvedené, že syn je zamestnancom Lesov SR, čo nebola pravda a pán Köszeghy v mene  Lesov SR to odôvodnili  tým, že ,,Ups, zamestnankyňa sa pomýlila“.

Ďalšia nominácia z dielne Vlčan je poradca pán Vladimír Tvaroška. Pán Tvaroška je spoločníkom vo firmách s pánom Oscarom Világim, kde figuruje poväčšine Réka Világi, ktorá zastupuje Oscara Világiho. Világi radi Vlčanovi!! Babiš tiež dostal svojho človeka na veľmi dôležitú pozíciu, a to v podobe pána Jána Baršváryho, ktorý dlhé roky pôsobil v SPPK na pozícii riaditeľ odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK, pričom Emil Macho predseda tejto organizácie je správcom Babišovho impéria na Slovensku vo firmách Agrofertu a družstvách, ktoré pod neho spadajú. Zo svojej momentálnej pozície pán Baršváry bude tvoriť predkladané návrhy, ako sa má viesť poľnohospodárstvo na Slovensku.

Na legislatívny odbor na Ministerstve pôdohospodárstva nastúpil pán JUDr. Pavol Ňunuk. Kto to je? Zamestnanec kontrarozviedky vedený od roku 1980 ako zamestnanec útvaru pohraničnej polície na vtedajších československých hraniciach. Agent ŠtB.

Poďme ďalej k personálnym nomináciam na PPA – kde  je dnes v pozícii riaditeľky najväčšieho úseku, ktorý má na starosti všetky financie pani Mgr. Miroslava Valovičová, inak veľká kamoška s pánom Kožuchom, ktorý ju prijímal na PPA. Pani Valovičová je učiteľka a má aprobáciu na hudobnú výchovu a slovenský jazyk. Odbornostné predpoklady na managovanie 1 miliardy ako vyšité.

Pani Valovičová, terajšia šéfka úseku, ktorý má pod sebou všetky toky financií, ktoré prechádzajú cez PPA. Prijímal ju pán Kožuch na PPA
Pani Valovičová, terajšia šéfka úseku, ktorý má pod sebou všetky toky financií, ktoré prechádzajú cez PPA. Prijímal ju pán Kožuch na PPA.

Poďme ďalej PPA- Alexandra Konečná-Bernatová, má vyštudovanú žurnalistiku, pracovala na pozícii hovorkyne Protimonopolného úradu.  Do pracovného pomeru na PPA ju tiež dostal Juraj Kožuch. Dneska vedie úsek metodiky, kde sa nastavujú všetky výzvy ako majú vyzerať, samozrejme pod gesciou jej nadriadenej  pani Valovičovovej.

Alexandra Bernathová , momentálne šéfka metodickeho úseku. Pán Juraj Kožuch, ktorý ju prijímal do zamestnania

Poďme ďalej- štátny tajomník, dnes už bývalý, Milan Kyseľ, ktorému za bývalej vlády odklepol minister zahraničných vecí, nominant za strany Smer Miroslav Lajčák, 47 tis. euro ,,dotáciu“ na projekt zvyšovania efektivity chovou hovädzieho dobytka v Gruzínsku, kde farmár, ktorý vlastnil 6 ks krav na Slovensku mal ísť radiť do Gruzínska ako majú chovať v podhorskej oblasti kravy. A to ešte nie je koniec, štátny tajomník Milan Kyseľ získal na 5 včelstiev v roku 2018, ktoré vlastní dotáciu z národného projektu Horizont 2020 vo výške 71 tis. €, a to na výskum prístroja tzv. FOG, ktorý ma pomôcť v boji s najväčším škodcom včiel – klieštikom. Takémuto výskumu sa venujú špecializovaní pracovníci po celom svete.

Takže 6 ks svíň – dotácia 27 tis., 6 ks kráv – dotácia 47 tis., a 5 úľov – dotácia 71 tis., to znamená, že celkovo na dotáciách získal cca 150 000€. No, čo je horšie, tak prideľovanie si dotácií na ošípané v štýle ,,sám sebe“ má aj ďalšie negatívne dozvuky z EÚ, kde nám Európska komisia udelila krátenie príspevkov na projekty vo výške 25 % , čo bol následok bývalej vlády a načo nám hrozilo celkové odobratie akreditácie PPA a nemal by kto reálne vyplácať podpory.

Mičovský z pozície ministra udelil dočasnú akreditáciu pre PPA, kde bolo treba splniť najprv 51. ozdravných bodov, ktoré doplnil o ďalších 24. bodov, ktoré vyplynuli z výsledokov forenzného auditu. Pri odovzdaní PPA bývalim riaditeľom Jaroslavom Jánošom novému riaditeľovi pánu Kissovi, ktorý nastúpil po výmene ministrov na PPA, bol stav akreditácie taký, že bývalý riaditeľ pán Jánoš uviedol, že za jeho pôsobenia bolo splnených všetkých 51. bodov a zvyšných 24. bodov bolo v rôznom stupni rozpracovania od 10-85%. Takže úloha nového Vlčanového vedenia bola dokončiť to a obhájiť akreditáciu.

V mesiaci október slávnostne vyhlásil minister Vlčan, že ,,Podarilo sa nám splniť všetky body, ktoré boli udelené našim ministerstvom pre udelenie trvalej akreditácie pre PPA“. Ok súper krása, akurát, že to bolo udelenie si v štýle ,, sám sebe“ a EÚ komisári mali iný názor a ten najväčší problém, čo trápil cez 500 úspešných žiadateľov o projekty, že či prestane obmedzenie 25%, ktoré nám uvalila EÚ na krátenie peňazí z projektov, či sa to skončí taktiež.

Nooo, nie nestalo sa, EÚ vyhodnotila, že naše opatrenia neboli dostatočné a krátiť finančné prostriedky z projektov nám zatiaľ budú stále, a dali nám čas štyri mesiace, ktoré končia 15. februára.  Tu nastáva  zásadný problém s tým, že EÚ vníma ako sme previedli túto prvú reálnu výzvu v štýle ,, sám sebe“, a na moju otázku europoslancovi Tomášovi Zdechovskému, či bude mať za následok toto šafaranie pána Vlčana a jeho ľudi na ministerstve to, že nenastane uvoľnenie 25%, ktoré nám EÚ zadržiava kvôli korupcii minulej vlády. Dostal som odpoveď ,, Áno. Posledné dianie na Slovensku a prideľovanie si dotácií z pozícií štátnych úradníkov bude mať istotne dopad pre Slovensko, že to krátenie o 25%, ktoré malo skončiť 15. februára bude pokračovať ďalej.“.

Reálna situácia dneska je taká, že štát zadržiava  na účtoch PPA cca 70miliónov €, ktoré majú schválené roľníci, a tí keď ich nedostanú v krátkom čase, tak skrachujú a banky im už dnes siahajú na majetok. Roľníci  majú uzatvorené právoplatné zmluvy a štát im bude aj tak musieť vyplatiť plné čiastky ako majú v zmluvách, bez kratenia financií. Len štát momentálne zdržiava toto vyplácanie, no ak by sa akreditácia spravila dobre, tak by už toho 15. októbra prišlo k uvoľneniu spomínaných 25%, a roľníci by už mali peniaze dávno na účtoch. Kto prevezme zodpovednosť za toto managerské zlyhanie?

Ďalší veľký problém pre roľníkov je zrušenie výzvy označenej pod číslom 4.1 ,ktorú v mesiaci marec dal spustiť minister Mičovský. Konečne prvé peniaze, ktoré výškou sumy o akú ste mohli požiadať, a to 60 tis. eur, hovorilo o tom, že to je výzva, kde sa zapojí mnoho malých, stredných roľníkov nakoľko podmienky neboli ťažké. A ozaj sa zapojilo 1200 roľníkov, ktorí splnili podmienky. Konečne si mohol aj obyčajný gazda kúpiť, či už sejačku, nové kosy alebo lacnejší traktor. Žiadne megalomanské výzvy, projekty kde je hranica 2 milióny, a ktoré reálne vedeli použiť len agrobaróni nie tí, ktorí sú spomínaní v PVV programovom vyhlásení Vlády, a to malí roľníci a rodinné farmy.

Niekoľko dní do zadu mi prišla odpoveď z PPA na info otázku, či je plánovane zastavenie tejto výzvy, a to v štýle odpovede takej, že PPA ako tí, ktorí spustili výzvu akúkoľvek, tak majú právo aj akúkoľvek výzvu zrušiť. V pondelok (dňa 17.1.) sa na Ministerstve pôdohospodárstva bojovalo v tzv. ,,rozporovom konaní“, ktorého sa zúčastnili združenia a ministerstvo, kde roľníci bojovali o to, aby výzva nebola zrušená. A oni ju aj zrušili!  Len nevôľa širokej obce roľníkov k zrušeniu tejto výzvy vraví Vlčanovi, aby to nerobil nakoľko už dnes mu ide o krk na pozícii ministra. Môj názor, ani to nespraví. Je istotou, že pri zrušení by na ministerstve lietali hnoje, štrajky, vidly do okien a to si v tejto situácii nemôže dovoliť. Nakoľko hrubé prešľapy štátneho tajomníka Kyseľa, nezákonná poľovačka na jeleňa generálnym riaditeľom Lesov SR, pánom Köszeghym, zmluva, ktorou generálny riaditeľ Lesov SR priklepol poľovný revír Kvietikovcom a jeho nominácie v štýle „drevná mafia je späť“, kde svietia mena nových riaditeľov Sisák, Vávrek, Kiš, Lelák, Mixtaj, Chvalová sú to ľudia, ktorí pôsobili v lesoch za vlád Smeru  a SNS. A nominácia pána Ing. Jozefa Staška, ktorý je známy ako požičiavač si traktorov a navyšovateľ rodinného rozpočtu o 250 000€ je výsmech všetkým lesníkom a všetkým občanom Slovenskej republiky. Hanbite sa pán Vlčan ako vediete toto ministerstvo.

Dňa 18.1. si predvolali pána Vlčana poslanci z klubu OĽANO, kde je ešte mnoho slušných poslancov a vidia, že niečo nie je s kostolným poriadkom. Preto vás prosím nedajte sa opiť bankárom s MGIMO školením k tomu, aby sa vyhovoril zo všetkého a klamstvo je jeho pracovný nástroj. Preto prosím za všetkých malých roľníkov dajte nám konečne za ministra odborníka žiadneho bankára ani lesníka (Janko je dobrý človek, hlavne čestný, no pozícia ministra by mala obsahovať všeobecný prehľad o celom sektore Ministerstva pôdohospodárstva).

Podľa všetkých indícií pán Tibor Köszeghy bola údajná, posunutá nominácia do pozície generálneho riaditeľa Lesov SR poslanca Györgyho Gyimesiho, ktorý je vášnivý poľovník. No, vášeň k poľovníctvu by z pána Gyimesiho nespravila dobrého ministra akurát by tých jeleňov strelených na Poľane bolo viac.

Teraz najčítanejšie